Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Mitä meiltä kysytään?

Usein samat kysymykset askarruttavat jäseniämme. Olemme koonneet aihealueittain usein kysytyt kysymykset meiltä. Luethan nämä, jos olemmekin jo vastanneet sinun kysymykseesi.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi sivuiltamme, ota meihin yhteyttä(avautuu uuteen ikkunaan).

Usein kysyttyä ansiopäivärahasta

Tässä osiossa olemme vastanneet usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka koskevat ansiopäivärahaa. Jos jokin asia esimerkiksi ansiopäivärahan hakemisessa tai määrässä herättää kysymyksiä, luethan usein kysyttyä -osiot.

Usein kysyttyä hakemisesta ja liitteistä

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Voit ilmoittautua työnhakijaksi jo myös ennen kuin työttömyys tai lomautus alkaa. 
Lisätietoja: www.te-palvelut.fi.

Ansiopäivärahaoikeus voi alkaa tai ensimmäinen omavastuupäivä (jos omavastuuaika tulee asetettavaksi) voidaan asettaa aikaisintaan siitä päivästä, josta alkaen työnhaku on ollut voimassa.

Ansiopäivärahahakemuksen voit toimittaa sähköisesti ja turvallisesti Openetti-palvelun kautta.

Halutessasi voit toki myös postittaa hakemuksen tai tuoda henkilökohtaisesti toimiston postilaatikkoon.

Postiosoitteemme on:

Opetus ja tiede -työttömyyskassa
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Käyntiosoitteemme on: Kellosilta 7 00520 Helsinki

Jos jäät työttömäksi kokoaikatyöstä, lähetä ensimmäinen hakemuksesi vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin). Jatkossa voit hakea ansiopäivärahaa joko neljän täyden kalenteriviikon (ma-su) tai kuukauden jaksoissa. Jos haet päivärahaa osa-aikatyön päättymisen jälkeen, lähetä ensimmäinen hakemuksesi joko neljältä täydeltä kalenteriviikolta (ma-su) tai kuukaudelta. Hakemus täytetään jokaiselta päivältä maanantaista sunnuntaihin ja lähetetään aina aikaisintaan viimeisenä hakupäivänä. Päivärahaa haetaan siis jälkikäteen, jo kuluneelta ajalta. 

Muistathan, että päivärahaa pitää hakea viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Myös jatkohakemus pitää toimittaa meille tässä määräajassa.Saamme palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen. Lähtökohtaisesti kassalle ei tarvitse toimittaa palkkalaskelmia tai palkkatodistusta. Jos hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot puuttuvat tulorekisteristä, pyydämme tietoja palkanlaskijalta tai sinulta itseltäsi. Palkkalaskelmien tai palkkatodistuksen toimittaminen hakemuksen liitteenä voi ainakin alkuvuonna 2020 nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, koska tulorekisteri on vasta otettu käyttöön.

Työnantajan todistus toteutuneista työtunneista viikoittain (viikkotuntiselvitys) em. ajalta tarvitaan, jos työssäoloehtosi on kertynyt sivutoimisena tuntiopettajana, jolle palkka on maksettu pidettyjen opetustuntien mukaan. Täytä jokaisesta työsuhteesta erillinen viikkotuntiselvitys (Lomakkeet).

Työssäoloehdon seurannan vuoksi sinun on annettava kassalle selvitys myös ajanjaksoista, joilta et hae päivärahaa, esim. yli kuukauden kestävät työt, sairausajat, opiskeluajat, vanhempainvapaakaudet jne. 

Katso muut mahdollisesti tarvittavat liitteet kohdasta Hakemuksen liitteet.

Jos olet hakenut meiltä soviteltua päivärahaa lukuvuoden ajan, emme tarvitse viikkotuntiselvitystä. Jos sen sijaan palaat meille päivärahan hakijaksi työsi päätyttyä tai vähennettyä, viikkotuntiselvitys tarvitaan työssäoloehdon kertymisen tutkimista varten. 

Viikkotuntiselvityksen avulla tekemäsi työtunnit kohdistetaan työviikoille. Päivärahasi suuruutta laskettaessa palkat saattaisivat kohdistua väärin työviikoillesi ilman viikkotuntiselvitystä. Tämä puolestaan saattaisi johtaa liian pieneen ansiopäivärahaan. 

Verotuspäätös tarvitaan päivärahahakemuksen liitteeksi silloin, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Päivärahan sovittelussa sivutoimisen yritystoimintasi tulona käytetään henkilökohtaisessa verotuksessasi vahvistettua yritystoiminnan ansiotulo-osuutta ja mahdollista palkkaa, jota saat yrityksestä. 

Sinun ei tarvitse lähettää kassalle verokorttia, koska saamme jäsenten verotiedot yleensä suoraan verottajalta ennakonpidätyksen toimittamista varten. 

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata lähetettäväksi suoraan kassaan verohallinnon sähköisessä OmaVero-asiointipalvelussa valitsemalla vastaanottajaksi ”Opettajien Tk”. Saamme tällä tavalla tilatun muutosverokortin tiedot järjestelmäämme yleensä seuraavana työpäivänä. Jos tilaat muutosverokortin muulla tavalla, toimita verokortti meille itse joko Openetin kautta tai postitse.

Huomioithan, että 1.2. voimaan tulevat ennakonpidätystiedot pyydetään verottajalta jäsentietojen perusteella. Jos olet liittynyt vasta vuoden vaihteessa tai myöhemmin, tarkista Openetistä kohdasta Omat tiedot – Verotiedot, olemmeko saaneet tiedot ennakonpidätysprosenteistasi. Jos verotietoja ei ole, hae muutosverokortti ansiopäivärahaa varten OmaVero-asiointipalvelussa.

Ennakonpidätys ansiopäivärahasta on palkkaa varten lasketun verokortin perusprosentti, kuitenkin aina vähintään 25 %, vaikka veroprosenttisi olisikin tätä pienempi. 

Jos toimitat työttömyyskassalle etuutta varten lasketun muutosverokortin, sen ennakonpidätysprosentteja ei koroteta. Muutosverokortin etuutta varten voi tilata lähetettäväksi suoraan työttömyyskassaan, esimerkiksi verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoja ansiopäivärahan verotuksesta saat verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta vero.fi.

Jos haet päivärahaa Openetti-palvelussa, tee hakemus kokoaikatyösi alkuun asti. Hakemus pyytää sinua vastaamaan miksi haet lyhyemmältä ajalta? Voit merkitä tähän kokoaikatyösi aloituspäivän.

Kokoaikatyö alkaa siitä päivästä, josta lukien saat kokoaikatyöhösi perustuvaa palkkaa. Tämän vuoksi saatamme pyytää kokoaikatyön aloittaneelta jäseneltämme kopiota työsopimuksesta/virkamääräyksestä/päätöksestä virkaan ottamisesta, sillä tästä asiakirjasta ilmenee, mikä on työ- tai virkasuhteen ensimmäinen päivä ja siten myös se päivä, josta alkaen saat palkkaa. Tämä koskee erityisesti opetustyötä oppilaitoksessa.

Esimerkki:

NN aloittaa työn luokanopettajana. Hänen ensimmäinen työpäivänsä on 10.8., mutta palkka maksetaan jo 1.8. alkaen. NN:llä ei ole oikeutta päivärahaan ajalta 1.-9.8.

Jos haet päivärahaa Openetti-palvelussa, tee viimeinen hakemus kokoaikatyösi alkuun asti. Ilmoita hakemuksessasi kokoaikatyön aloittamisesta.Jos työsi alkaa kesken kalenterikuukauden, liitä mukaan myös kopio työsopimuksesta/virkamääräyksestä/päätöksestä virkaan ottamisesta. Tästä asiakirjasta ilmenee, mikä on työ- tai virkasuhteesi ensimmäinen päivä ja siten myös se päivä, josta alkaen saat palkkaa.

Voit lähettää jatkohakemuksen (täyttää jo hakemuksen 4 viikolta), vaikka ensimmäistä hakemusta ei ole vielä käsitelty. Openetti / hakemus ohjaa sinut hakemaan täyttäen suppeampia tietoja, kuin täyttäessäsi ensimmäistä hakemusta.

Ajankohtainen käsittelytilanteemme on kotisivujen etusivulla. Päivitämme tietoa käsittelyajasta säännöllisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa esimerkiksi saapuvien hakemusten määrä, vuodenaika sekä hakemustyyppi.

Kuukauden vaihteet ovat usein kiireistä aikaa käsittelyssä. Vuositasolla saamme selvästi eniten hakemuksia kesällä, jolloin hakemusten määrä moninkertaistuu. Myös vuodenvaihteessa kassalle tulee paljon hakemuksia.

Kokonaan työttömien hakemukset käsittelemme kiireellisimpinä. Hakemukset, joiden aikana työtä on vain vähän ja hakujakson aikana maksetut työtulot jäävät alle suojaosan, pyrimme käsittelemään lähes samassa ajassa kuin kokonaan työttömien hakemukset. Muut hakemustyypit käsitellään näiden jälkeen.

Usein kysyttyä päivärahaoikeudesta ja määrästä

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään työttömyyttä edeltävät 26 viikkoa ja kassan jäsenenä täyttänyt työssäoloehdon.

Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut työttömyyttä lähinnä edeltävän 28 kuukauden aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen. 

Opetusalalla eli opetustyössä oppilaitoksessa työssäoloehtoon luetaan viikot, joilla työaika on ollut vähintään puolet kysymyksessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä (esim. peruskoulu ja lukio 8 h). Opetusalalla, jolla ei ole päätoimisia tuntiopettajia, viikoittaisen työajan vähimmäismääränä pidetään 8 tuntia. 

Huomioithan seuraavat poikkeukset työssäoloehdossa ja jäsenyysehdossa:
Jos viimeinen työssäoloehtoa kerryttävä viikko on ajalta ennen 30.12.2013, jäsenyys- ja työssäoloehto ovat 34 kalenteriviikkoa. 
Jos viimeinen työssäoloehtoa kerryttävä viikko on ajalta ennen 31.12.2009, etkä ole koskaan saanut ansio- tai peruspäivärahaa, jäsenyys- ja työssäoloehto ovat 43 kalenteriviikkoa.

28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat mm. päätoiminen opiskelu, sairaus- tai äitiysloma ja asevelvollisuus.

Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän vähintään 26 viikon vakiintuneesta palkkatulosta. Vakiintuneesta palkkatulosta vähennetään eräitä palkkaeriä, kuten lomaraha ja lomakorvaus. Palkkasummasta vähennetään lisäksi prosenttiosuus, joka vastaa 60 prosenttia palkansaajan työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksujen yhteissummasta. Vuonna 2022 prosenttivähennys on 4,29 %. Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan vasta ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Päivärahalaskurilla voit laskea suuntaa-antavan arvion ansiopäivärahastasi.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika täyttyy, kun olet ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa seitsemän täysin työtöntä päivää tai sitä vastaavan ajan. Jos teet esimerkiksi joka päivä 50 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta, omavastuuaikasi kertymiseen menee noin 14 päivää.

Omavastuuajan on täytyttävä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika ei kerry viikonlopulta. Siihen ei voida lukea sellaista aikaa, jolta sinulla ei muutenkaan olisi oikeutta päivärahaan (esimerkiksi karenssiajalta tai ajalta, jolloin jäsenyysehto ei ole täyttynyt).

Omavastuuaika asetetaan, kun haet päivärahaa ensimmäistä kertaa. Kun työssäoloehto täyttyy uudelleen työttömyysaikana (osa-aikatyö tai kokoaikatyöjaksot/-päivät), omavastuuaika voi tulla asetettavaksi uudelleen. Omavastuuaika asetetaan aina, jos edellisestä enimmäismaksuajan alkamisesta (ensimmäinen maksettu päivä) on kulunut yli vuosi uuden enimmäismaksuajan ensimmäiseen mahdolliseen maksupäivään nähden. Jos edellinen ensimmäinen maksupäivä on vuoden sisällä uuden enimmäisajan ensimmäisestä mahdollisesta maksupäivästä, ja edellisen enimmäisajan alkaessa on asetettu omavastuuaika, uutta omavastuuaikaa ei aseteta. Jos päivät ovat vuoden sisällä toisistaan, mutta edellisellä kerralla omavastuuaikaa ei asetettu, nyt se asetetaan.

Jäsenillämme yleisin ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on 400 maksupäivää. Päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa. Jos olet kokonaan työtön ja päivärahaa voidaan maksaa täysin katkeamatta, tämä tarkoittaa 80 päivärahaviikkoa. Toinen tapa laskea kesto on käyttää kalenterikuukauden keskimääräistä päivälukua, joka on 21,5. Päivärahaoikeus kattaisi siis hieman yli 18 kuukautta. Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenet eivät kuitenkaan usein ole päivärahan saajina yhdenjaksoisesti, vaan tavallista on, että jäsenemme työllistyvät välillä. Tämä voi johtaa siihen, että työssäoloehto täyttyy uudelleen. Työssäoloehdon uudelleen täyttymisestä seuraa oikeus uuteen ansiopäivärahan enimmäismäärään. Ks. Ansiopäivärahan tason tarkistaminen. Nuoria ja toisaalta ikääntyviä päivärahan saajia varten työttömyysturvalaissa on omat erityissäännökset ansiopäivärahan enimmäismaksuajasta. Ks. Ansiopäivärahan kesto.

Päivärahan suuruus lasketaan uudelleen vain osassa niitä tilanteita, joissa työssäoloehto on täyttynyt uudelleen. Jos edellinen ensimmäinen maksettu ansiopäivärahapäiväsi ja nyt kesän 2019 ensimmäinen mahdollinen maksettava päivä ovat vuoden sisällä toisistaan, ja päivärahasi suuruus laskettiin uudelleen kesällä 2018,  vuonna 2019 päivärahasi suuruus säilyy ennallaan. Menettely perustuu työttömyysturvalakiin, ja sitä on kuvattu tarkemmin kotisivujemme kohdassa Ansiopäivärahan määrä.
Esimerkki: 
NN:n päivärahaoikeus kesällä 2018 alkoi niin, että hänen työssäoloehtonsa täyttyi määräaikaisen työn päättyessä 31.5.2018. NN:lle asetettiin omavastuuaika ja ensimmäinen maksettu päivärahapäivä oli 8.6.2018. NN meni uudelleen työhön lukukaudeksi 2018‒2019. Työ päättyi 31.5.2019 ja NN ilmoittautui työnhakijaksi 1.6.2019 alkaen. Tämä 1.6.2019 on ensimmäinen mahdollinen maksettava ansiopäivärahapäivä, ja se on vuoden sisällä edellisestä ensimmäisestä maksetusta päivästä, joka oli 8.6.2018. Koska päivärahan suuruus oli tuolloin laskettu, laskentaa ei tehdä nyt, vaikka NN:n palkka lukuvuodelta 2018‒2019 oli parempi kuin lukuvuonna 2017‒2018.
Huom. Tässä esimerkkilaskelmassa omavastuuaika on vielä ollut 5 arkipäivää. 1.1.2024 alkaen omavastuuaika on ollut 7 arkipäivää.

Oikeus ansiopäivärahaan ratkaistaan hakemuksen, liitteiden sekä TE-toimiston lausunnon perusteella.  Toimita siis hakemuksesi kassalle, jolloin voimme ratkaista oikeutesi päivärahaan.

Jos teet kokoaikatyötä (työsuhteesi on yli 80% alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta) ja työsopimukseesi on merkitty palkaton opiston toimintakauteen perustuva jakso, voit laittaa kassalle hakemuksen kyseiseltä jaksolta. Voimassa oleva kokoaikatyönhaku tulee olla voimassa TE-toimistossa.

Jos teet osa-aikatyötä (työsuhteesi on alle tai tasan 80% alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta), hae soviteltua ansiopäivärahaa kuukauden tai kalenterikuukauden hakujaksossa. Voimassa oleva kokoaikatyönhaku tulee olla voimassa TE-toimistossa.

Usein kysyttyä sovitellusta päivärahasta

Sinulle voidaan maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, jos • teet osa-aikatyötä (ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu omaan aloitteeseen) tai • päivittäistä tai viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai • olet työttömänä vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai • sinulla on tuloa työ- ja elinkeinotoimiston sivutoimiseksi arvioimasta yritystoiminnasta tai omasta työstä • sinulle maksetaan tekijänoikeuskorvauksia, kirjoituspalkkioita tms. Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, työaikasi päivärahan hakujakson (4 kalenteriviikkoa tai kuukausi) aikana saa olla enintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Myös kokoaikatyön haun pitää olla voimassa TE-toimistossa. Lisätietoa: Soviteltu ja vähennetty ansiopäiväraha

Puolet sovittelujakson eli kuukauden tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana maksetusta tulosta vähentää täyden ansiopäivärahan määrää.

Esimerkki:

A on kuukauden sovittelujaksolla osa-aikatyössä, josta hän saa tuloa yhteensä 800 euroa. Tästä puolet eli 400 euroa vähentää täyden päivärahan määrää.

Palkka ja soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä enintään 100 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Sinun on ilmoitettava työttömyyskassalle kaikki tulosi, jotka on maksettu sinulle  hakujaksosi aikana.

Lisätietoa: Sovitellun päivärahan suuruus 

31.3.2024 asti oli käytössä sovitellun päivärahan suojaosa (300 euroa tai 279 euroa), jolloin puolet suojaosan ylimenevästä tulosta vähensi täyden ansiopäivärahan määrää. Suojaosa poistui käytöstä 1.4.2024 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä.  

Työttömyyskassa on velvollinen seuraamaan työssäoloehtosi täyttymistä, kun teet satunnaisia tai osa-aikaisia töitä. Sen vuoksi työtunnit on ilmoitettava työntekoajankohdan mukaan, vaikka palkkasi maksettaisiin ja soviteltaisiin maksupäivän mukaan myöhemmin. Päivärahan taso lasketaan uudelleen, kun olet täyttänyt uudelleen 26 viikon työssäoloehdon, ja edellisestä uudelleen laskennasta on kulunut yli vuosi. Päiväraha lasketaan uudelleen myös silloin, jos sitä ei tehty työssäoloehtosi täytyttyä edellisen kerran.

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen ansiopäivärahan enimmäisajan aikana, uusi täysi päivärahasi on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta täydestä päivärahasta. Vertailu tehdään ilman mahdollisia lapsikorotuksia. Jos uusi työssäoloehtosi täyttyy ansiopäivärahan enimmäisajan jälkeen, 80 prosentin suojasääntöä ei sovelleta.

Päivärahan määrittely tehdään todellisten ansioidesi perusteella. Esimerkiksi osa-aikatyöstä saatu palkka käytetään siis todellisen palkkasumman mukaisena, eikä sitä koroteta kokoaikatyön palkaksi.

Lisätietoa: Jäsenyys- ja työssäoloehto sekä Työtulot työttömyysajalla

Hae soviteltua päivärahaa tekemäsi osa-aikatyön palkanmaksujaksojen mukaisesti kalenterikuukauden, kuukauden tai neljän kalenteriviikon hakujaksoissa. Merkitse työpäivien kohdalle myös työtunnit.

Jos sinulle ei makseta palkkaa hakujakson aikana, ilmoita arvioitu palkanmaksupäiväsi, työnantaja ja työtehtävä hakemuksen lisätiedoissa. Lähetä työttömyyskassalle myös kopio työsopimuksesta. Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

Lisätietoa: Sovitellun päivärahan hakeminen

Kuukausipalkkainen osa-aikatyö

Jos teet osa-aikatyötä, jossa työaika vaihtelee viikoittain/kursseittain, mutta saat kiinteää kuukausipalkkaa lukukauden/lukuvuoden/sijaisuuden keston ajan, ilmoita joka kalenteriviikolle se tuntimäärä, johon kuukausipalkkasi perustuu. Voit ilmoittaa kaikki työtunnit sunnuntain kohdalle. Yhdelle päivälle voi kuitenkin merkitä enintään 24 tuntia, joten jaa tarvittaessa tunnit lauantaille ja sunnuntaille. Jos olet tehnyt ylityötä tai sijaisuustunteja omalle työnantajallesi, ilmoita nämä tunnit niiden päivien kohdalle, jolloin työ on tehty. Muista täyttää palkan perusteena oleva työaika myös loma-ajoille, jos saat lomajaksoiltakin palkkaa.

Hakemukseen voit ilmoittaa työnantajat eriteltynä työantajittain. Hakemus tarjoaa eri rivit työnantajittain, johon voit merkitä eri työnantajan työt samaltakin päivältä eri riveille.

Tuntipalkkainen osa-aikatyö

Jos palkkasi maksetaan tehtyjen tuntien mukaan, ilmoita hakemukseen jokaisen työpäivän kohdalle ne tunnit, jotka todellisuudessa olet tehnyt.

Hakemukseen voit ilmoittaa työnantajat eriteltynä työantajittain. Hakemus tarjoaa eri rivit työnantajittain, johon voit merkitä eri työnantajan työt samaltakin päivältä eri riveille.

Kuukausipalkkaisen ja tuntipalkkaisen työn tekeminen rinnakkain

Jos sinulla on useampi työ ja niiden palkanmaksun peruste on erilainen, ilmoita hakemuksessa kuukausipalkkaisen työn perusteena olevat viikkotunnit sunnuntain (ja tarvittaessa jaettuna myös lauantain) kohdalle. Jos olet tehnyt ylityötä tai toisen opettajan sijaisuuksia työnantajallesi, ilmoita ylityötunnit/sijaisuustunnit niiden päivien kohdalle, joina olet työn tehnyt. Ilmoita lisäksi jokaisen muun työpäivän kohdalle ne tunnit, jotka olet todellisuudessa tehnyt ja joista saat palkan tuntien määrän mukaan.

Miksi työtunnit on ilmoitettava?

Työstä saatava palkka sovitellaan pääsääntöisesti yhteen ansiopäivärahan kanssa siinä jaksossa, jonka aikana palkka on maksettu. Hakemukseen on kuitenkin aina täytettävä työtunnit työntekoajankohdan mukaan työssäoloehdon seurantaa varten. Ilmoita myös arvioitu palkan maksupäivä sekä työnantajan nimi.

Lisätietoa: Sovitellun päivärahan hakeminen

Usein kysyttyä yritystoiminnasta

TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon siitä, työllistytkö yritystoiminnassa ja onko yritystoimintasi päätoimista vai sivutoimista. TE-toimisto arvioi yrittäjyyden laatua työmäärän perusteella, ei siitä ansaittujen tulojesi perusteella. Sivutoimiselle yrittäjälle voidaan maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, kun TE-toimisto on todennut yrittäjyyden lausunnossaan sivutoimiseksi. Sovittelun perusteena käytetään viimeksi vahvistettua verotuspäätöstäsi aina kun se on mahdollista. Verotuspäätöksen mukainen yritystoiminnan tulo jaetaan kuukausitasolle, joten sivutoimisena yrittäjänä hae päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa. Lisätietoa yritystoiminnan vaikutuksesta ansiopäivärahaan.

Ilmoita yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon. TE-toimisto ei arvioi ensimmäisen 4 kuukauden aikana työttömänä aloittamasi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta. Sinulla säilyy siten oikeus (soviteltuun) ansiopäivärahaan ainakin 4 kuukautta yritystoiminnan aloittamisen jälkeen, kun pidät kokoaikatyön hakusi voimassa TE-toimistossa. Yritystoiminnan kestettyä 4 kuukautta TE-toimisto arvioi, onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista ja antaa siitä kassalle työvoimapoliittisen lausunnon.

Aloittavalle yrittäjälle ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos yritystoiminnasta on tuloa sen ensimmäisen 4 kuukauden aikana. Päivärahan sovittelussa huomioidaan yritystoiminnastasi ansaitut tulot. Yritystoiminnan alkaessa tulot ilmoitetaan työttömyyskassalle ensimmäisten 6 kuukauden ajan kuukausitasoisella kirjanpitoselvityksellä, josta ilmenevät toiminnan tulot ja menot. Kun yritystoimintasi on kestänyt vähintään 6 kuukautta, käytetään ilmoitettujen 6 kuukauden keskiarvoa laskettaessa sovitellun ansiopäivärahan määrää seuraavalle puolelle vuodelle. Tämän jälkeen käytetään 12 kuukauden kirjanpitoon perustuvaa keskiarvoa, jonka sivutoimisen yritystoiminnan tulosi huomioidaan verotuspäätöksen perusteella.

Sovittelun perusteena käytetään viimeksi vahvistettua verotuspäätöstä aina, kun se on mahdollista. Verotuspäätöksen mukainen yritystoiminnan tulo jaetaan kuukausitasolle, joten sivutoimisena yrittäjänä hae päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa.

Täytä hakemus Openetissä ja ilmoita hakemuksessa 1 tunti sille päivälle, jolloin laskutuspalvelun palkkio sinulle maksetaan. Toimita hakemuksen liitteenä kopio laskutuspalvelun palkkio / palkkalaskelmasta.

Usein kysyttyä lisäpäiväoikeudesta ja eläkkeelle jäämisestä

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös 500 päivän enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä seuraavissa tilanteissa:

Lisäpäivät vuosina 1957‒1960-syntyneille
Jos olet syntynyt vuosina 1957‒1960 ja täyttänyt 61 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi täyttyy, sinulle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että sinulla on ollut työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
Lisäpäivät vuonna 1961‒1962 syntyneille
Jos olet syntynyt vuonna 1961‒1962 ja täyttänyt 62 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi täyttyy, sinulle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että sinulla on ollut työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
Lisäpäivät vuonna 1963 syntyneille
Jos olet syntynyt vuonna 1963 ja täyttänyt 63 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi täyttyy, sinulle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että sinulla on ollut työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
Lisäpäivät vuonna 1964 syntyneille
Jos olet syntynyt vuonna 1964 ja täyttänyt 64 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi täyttyy, sinulle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että sinulla on ollut työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
Lisäpäiväoikeus on poistumassa asteittain. Lisäpäiväoikeutta ei ole vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä.

Sinun ei tarvitse hakea lisäpäiväoikeutta erikseen. Tarkistamme lisäpäiväoikeuden automaattisesti hakemustasi käsiteltäessä, kun 500 päivää tulee täyteen. Voit lähettää hakemuksen normaalin hakurytmisi mukaan, kuten tähänkin saakka.

Jos olet ollut ansiopäivärahan lisäpäivillä, pyydä työttömyyskassalta todistus maksetuista lisäpäivistä. Voimme kirjoittaa sen, kun olemme maksaneet sinulle päivärahaa vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamista edeltävältä kuukaudelta. Esim. jos haet eläkettä 1.10. alkaen, voimme kirjoittaa todistuksen sen jälkeen, kun olemme maksaneet päivärahaa syyskuulta.

Jos et ole ollut lisäpäivillä, voit hakea päivärahaa normaalisti eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun saakka ja ilmoita hakemuksessasi, mistä alkaen haet eläkettä. Lähetä eläkehakemuksesi eläkeyhtiölle etukäteen. Lisäohjeita eläkkeen hakemisesta saat omalta eläkeyhtiöltäsi. 

Jos olet syntynyt vuosina 1950‒1957, voit halutessasi siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana. 

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot: 

• syntynyt vuosina 1950‒1957
• täyttänyt 62 vuotta
• saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Pyydä työttömyyskassalta todistus eläkkeelle siirtymistä varten. Todistus voidaan kirjoittaa vasta, kun päivärahaa on maksettu eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Tarkista eläkeyhtiöstäsi, milloin eläkehakemus on tehtävä. 

Usein kysyttyä vuorottelukorvauksesta

Tähän olemme koonneet kysymyksiä esimerkiksi vuorottelukorvauksen edellytyksiin, määrään ja hakemiseen liittyen.

Neuvottele vuorotteluvapaasta työnantajasi kanssa. Työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaiseksi työttömän työnhakijan työ- ja elinkeinotoimistosta. Jos työnantajasi suostuu vuorotteluvapaaseen, tee työnantajan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus. Toimita vuorottelusopimus TE-toimistoon ennen vuorotteluvapaan alkamista. TE-toimisto auttaa tarvittaessa työnantajaasi etsimään sopivaa sijaista. 

Hakemuksen voi lähettää kassalle jo etukäteen tai vasta, kun vuorotteluvapaasi on alkanut. Lähetä hakemus kassalle kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vuorotteluvapaan alkamispäivämäärästä.

Vuorottelukorvaushakemuksen lisäksi tarvitsemme kopion vuorottelusopimuksesta. Työhistorian kertymisen tarkistamme Eläketurvakeskukselta. Saamme palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse liittää palkkatodistusta hakemukseen. Jos tulorekisterissä ei ole hakemuksen käsittelyä varten tarvittavia tietoja,  pyydetään näitä tietoja palkanlaskijalta tai sinulta itseltäsi. Palkkatodistuksen toimittaminen hakemuksen liitteenä voi kuitenkin ainakin alkuvuonna 2020 nopeuttaa käsittelyä, koska tulorekisteri on vasta otettu käyttöön.
Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on yritystoimintaa, toimita kassalle kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä. Ilmoita yritystoiminnastasi TE-toimistoon. Tarvitsemme TE-toimiston lausunnon yritystoiminnasta. Jos yritystoiminnan ajalta ei vielä ole verotuspäätöstä käytettävissä, toimita kopio kirjanpidosta toiminnan ajalta.

Jos olet ollut 20 vuotta työssä niin, että työeläkelakien mukainen työhistoria selkeästi täyttyy, ei sinun tarvitse erikseen tarkistuttaa työhistoriaasi.
Jos sinulla on ollut esimerkiksi perhevapaita, varusmies- tai siviilipalvelusaikaa tms. ja olet epävarma, täyttyykö tarvittava työhistoria, silloin kannattaa tarkistuttaa työhistoriasi kertyminen etukäteen. Ks.Vuorottelukorvauksen edellytykset

Saamme yleensä vuoden alussa jäsentemme palkkaa varten määritellyt veroprosenttitiedot suorasiirtona verohallinnolta. Verottajan ohjeen mukaan palkan ennakonpidätysprosentti on vähintään 25 % vuorottelukorvausta varten. 

Jos suorasiirtotietoa ei ole tullut verottajalta, pyydämme sinua lähettämään muutosverokortin etuutta varten. Voit halutessasi muutenkin pyytää verotoimistosta muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen mukaisesti. 

Vuorottelukorvaus maksetaan aina jälkikäteen. Päätös ja ensimmäinen maksu voidaan tehdä vasta vuorotteluvapaasi jo alettua. Jokainen maksujakso on 4 kalenteriviikkoa (tai kalenterikuukausi, jos sinulla esimerkiksi on soviteltavaa työtuloa tai saat Kelan kotihoidon tukea). Vuorotteluvapaasi alkaessa ensimmäinen vuorottelukorvauserä saatetaan kuitenkin maksaa lyhemmältä ajalta, esimerkiksi kahdelta viikolta, kuten myös vapaan päättyessä. 

Vuorottelukorvaushakemuksesi käsittelyvaihetta pystyt seuraamaan Openetti-palvelussamme

Kun olet saanut ensimmäisen kerran korvausta, pystyt laskemaan tulevat vuorottelukorvauksen maksupäivät seuraavasti: neljän kalenteriviikon maksurytmissä maksupäivä on jakson päättymistä seuraava keskiviikko ja kalenterikuukauden maksurytmissä kuukauden viimeisestä päivästä kahden pankkipäivän kuluttua.

Lomaraha ja lomakorvaus eivät vaikuta vuorottelukorvaukseen mitenkään, joten niistä sinun ei tarvitse ilmoittaa kassalle. 

Jos sinulle maksetaan loma-ajan palkkaa kesken vuorotteluvapaan, vuorottelukorvausta ei voida maksaa siltä ajalta, jolle loma-ajan palkka kohdistuu. 

Usein kysyttyä liikkuvuusavustuksesta

Tähän olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä esimerkiksi liikkuvuusavustuksen edellytyksiin ja kestoon liittyen.

Liikkuvuusavustusjakson pituus riippuu työsuhteesi kestosta. Jakso on 30 päivää kun työ kestää vähintään 2 kuukautta, 45 päivää kun työ kestää vähintään 3 kuukautta ja 60 päivää kun työ kestää vähintään 4 kuukautta.

Avustusta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Maksettavien päivien määrä vaihtelee kuukaudesta ja työn alkamispäivästä riippuen. Jos sinulla on osa-aikatyö, liikkuvuusavustusta maksetaan vain työpäiviltä.

Liikkuvuusavustusta maksetaan samanaikaisesti vain yhden työsuhteen ja siihen liittyvän koulutuksen perusteella.

Matka-aika lasketaan kotiosoitteestasi työpaikan osoitteeseen. Mukaan luetaan aika, joka kuluu liikennevälineiden vaihtoon, eli myös jatkoyhteyden odotusaika. Myös julkisen liikenteen aikatauluista johtuva odotusaika ennen tai jälkeen työvuoron lasketaan matka-aikaan. Sen sijaan poikkeamia nopeimmalta reitiltä ei hyväksytä matka-aikaan. Esimerkiksi aikaa, joka kuluu lapsen viemiseen päiväkotiin, ei hyväksytä matka-ajaksi. 

Jos sinulla on käytössäsi auto, matka-aika lasketaan auton käytön mukaan. Jos näin laskettu matka-aika oikeuttaa liikkuvuusavustukseen, voit toki valita auton käyttämisen sijasta myös julkisen liikenteen tai kimppakyydin. 

Jos alkuperäisen osoitteen ja työpaikan osoitteen välinen matka-aika oikeuttaa liikkuvuusavustukseen, voit saada sitä, vaikka muuttaisit lähemmäksi työpaikkaa jo ennen työn alkamista. Muuttamisen pitää kuitenkin liittyä juuri työpaikan vastaanottamiseen. Sama koskee myös työsuhteeseen liittyvän koulutuksen vuoksi muuttamista.

Jos liikkuvuusavustuksen edellytykset täyttyvät kohdallasi, voidaan sinulle maksaa liikkuvuusavustusta ensin koulutuksen perusteella. Avustuksen maksamista voidaan jatkaa koulutuksen päättymisen jälkeen työsuhteen perusteella. Avustusjakso on yhteensä 60 päivää koulutuksen alkamisesta lukien.

Työttömyyskassan maksama liikkuvuusavustus on tarkoitettu vain palkkatyön vastaanottamisen tukemiseen. TE-toimisto voi sen sijaan korvata matkakuluja, jotka syntyvät esimerkiksi työhaastattelussa käymisestä. Lisätietoja TE-toimiston maksamasta kustannusten korvauksesta löydät TE-toimiston sivuilta.

Usein kysyttyä Openetistä

Tähän osioon olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä esimerkiksi Openetin käyttöön, ominaisuuksiin ja sähköisiin lomakkeisiin liittyen.

 Muutokset tulevat voimaan vasta viiveellä, joten ne eivät päivity heti Omat tiedot -kohtaan.

Hakemukset päivittyvät järjestelmään neljästi vuorokaudessa tehtävissä automaattisissa ajoissa. Tästä syystä hakemus ei välttämättä heti sen lähettämisen jälkeen näy järjestelmässä saapuneena. Jos hakemusta tehdessäsi saat sen lähettämisestä lomaketunnuksen (esimerkiksi arkisto-id: 123456), olet lähettänyt hakemuksesi onnistuneesti. Sama koskee myös pelkkiä sähköisiä liitteitä, jotka olet lähettänyt meille Lähetä liitteitä -toiminnolla.

Hakemukset päivittyvät järjestelmään päivän aikana tehtävissä automaattisissa ajoissa. Tästä syystä hakemus ei välttämättä heti sen lähettämisten jälkeen näy järjestelmässä saapuneena, vaan tulee näkyviin viiveellä. Jos hakemusta tehdessä saat sen lähettämisestä lomaketunnuksen (esimerkiksi arkisto-id: 123456), on hakemus lähetetty onnistuneesti järjestelmään. Sama koskee myös pelkkiä sähköisiä liitteitä, jotka olet lähettänyt meille Hakemusten liitteet -toiminnolla. Näet lähettämäsi dokumentit Openetissä viimeistään seuraavana päivänä. 

Näet ne hakemukset ja liitteet, jotka olet lähettänyt sähköisen Openetti-palvelun kautta (26.4.2018 alkaen). Paperisena lähetetyt hakemukset eivät näy Openetissä. Hakemukset näkyvät palvelussa 12 kuukauden ajan niiden saapumisesta lukien (enintään kuitenkin 26.4.2018 alkaen).


Tila voi johtua kolmesta syystä:

1. Lähetit hakemuksesi ilman liitteitä ja ilmoitit hakemuksessa lähettäväsi liitteet myöhemmin erikseen.

Hakemuksesi on jäänyt odottamaan näitä liitteitä ilman, että teemme lisäselvityspyyntöä. Toimitathan liitteet, jotka olet hakemuksessasi ilmoittanut meille lähettäväsi.

2. Et ole valinnut Omat tiedot -kohdassa Sähköpostimuistutukset- ja Sähköiset kirjeet -kohtia

Tämän vuoksi et saa sähköpostia selvityspyynnöstä. Lisäselvityspyyntö on lähetetty sinulle postitse kotiisi.

3. Hakemuksesi käsittely odottaa lisätietoja, joita ei pyydetä sinulta.

Jos kyse ei ole kohdissa 1 tai 2 kuvatuista tilanteista, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Hakemuksesi odottaa sellaista lisäselvitystä, jonka olemme pyytäneet suoraan toiselta viranomaiselta tai työnantajaltasi. Kyse voi olla esimerkiksi edellisen työttömyyskassasi aikaisista tiedoista (olet ilmoittanut hakemuksessasi jäsenyyden aikaisemmassa työttömyyskassassa). Kyse voi olla myös siitä, että tarkistamme työnantajaltasi jotakin tietoa hakemuksen liitteenä olevista palkkatyötäsi koskevista asiakirjoista. 

Nopeimmin saat tiedon lisäselvityspyynnöstä seuraavasti: 
Varmista, että palvelussa on ajantasainen sähköpostiosoitteesi. Valitse palvelussa  Omat tiedot -kohdassa Sähköpostimuistutukset. Valitse myös Sähköiset kirjeet. 

Näin toimien saat lisäselvityspyynnöstä viestin sähköpostiisi ja sähköpostin saatuasi voit lukea Openetissä sähköisen kirjeen, jolla lisäselvityspyyntö on tehty. Huomioithan, että et saa erikseen paperikirjettä lisäselvityspyynnöstä. 

Tila voi johtua kolmesta syystä:

1. Lähetit hakemuksesi ilman liitteitä ja ilmoitit hakemuksessa lähettäväsi liitteet myöhemmin erikseen.

Hakemuksesi on jäänyt odottamaan näitä liitteitä ilman, että teemme lisäselvityspyyntöä. Toimitathan liitteet, jotka olet hakemuksessasi ilmoittanut meille lähettäväsi.

2. Et ole valinnut Omat tiedot -kohdassa Sähköpostimuistutukset- ja Sähköiset kirjeet -kohtia

Tämän vuoksi et saa sähköpostia selvityspyynnöstä. Lisäselvityspyyntö on lähetetty sinulle postitse kotiisi.

3. Hakemuksesi käsittely odottaa lisätietoja, joita ei pyydetä sinulta.

Jos kyse ei ole kohdissa 1 tai 2 kuvatuista tilanteista, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Hakemuksesi odottaa sellaista lisäselvitystä, jonka olemme pyytäneet suoraan toiselta viranomaiselta tai työnantajaltasi. Kyse voi olla esimerkiksi edellisen työttömyyskassasi aikaisista tiedoista (olet ilmoittanut hakemuksessasi jäsenyyden aikaisemmassa työttömyyskassassa). Kyse voi olla myös siitä, että tarkistamme työnantajaltasi jotakin tietoa hakemuksen liitteenä olevista palkkatyötäsi koskevista asiakirjoista. 

Openettiin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Pääset kirjautumaan palveluun omilla verkkopankkitunnuksilla, varmennekortilla (henkilökortti) tai mobiilivarmenteella. Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, olethan yhteydessä  kansalaisneuvontaan.

Jos kirjautuminen ei onnistu Suomi.fi-tunnistuksen avulla, voit laittaa kassalle hakemuksesi postitse.

Laita viestiä meille osoitteeseen: asiakaspalvelu@opetusjatiede.fi ja kerro kirjautumisongelmasta. Ilmoita viestissäsi nimi ja syntymäaika.

Jos olet aiemmin täyttänyt hakemusta Openetissä ja tallentanut luonnoksen, Openetti voi näissä tilanteissa tarjota alkuun virheellistä hakujaksoa. Näissä tilanteissa, korjaa hakemukseen hakujakso oikeaksi.

Esimerkiksi olet tallentanut hakemusluonnoksen 26.02.21. Hakujakso on kuukausi ja päivät ovat täytettynä 26.02.21 asti. Kun yrität lähettää hakemuksen helmikuulta 28.02.21, hakemus lähtee luonnoksen mukaisena vain ajalta 01.02-26.02.21. Järjestelmä ei korjaa hakujaksoa oikeaksi, vaan hakujakso pitää itse muuttaa 28.02.21 asti.

Pääset hakemusajan kalenteriosioon Tiedot haettavalta ajalta -kohdan oikean yläkulman Muokkaa -painikkeesta. Voit ensin valita hakujaksosi.

Toinen vaihtoehto on poistaa luonnos.  Tarvittaessa hakemusluonnoksen voi tyhjentää valitsemalla oikeasta yläkulmasta x Älä tallenna luonnoksia. Openetti tarjoaa hakemuksen oikealle ajalle eli kuukaudelle tai 4 viikolle.

Sähköposti-ilmoitusten lähettämisessä on ilmennyt teknisiä ongelmia joidenkin jäsenten kohdalla. Asia on selvityksessä ja ongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Jos hakemuksesi pitäisi olla jo käsittelyvuorossa, kannattaa käydä vilkaisemassa Openetissä, onko sinulle lähetetty lisäselvityspyyntökirjettä.

Kannattaa myös tarkistaa Openetin Omat tiedot -osiosta, että kassalla oleva sähköpostiosoite on ajan tasalla. Lisäksi kannattaa varmistaa, ettei sähköposti-ilmoitus ole ajautunut roskapostikansioon.

Hakemuksen liitteillä on maksimikoko (10 Mt), jota ei voi ylittää. Kun skannaat asiakirjoja tietokoneellesi, muista, että ne on tallennettava joko .pdf-, .jpg-, .jpeg-, .png-, .gif- tai .tiff-muotoon. Tarkista myös skannausohjelmasi asetukset. Asiakirjojen skannaamiseen ei tarvitse käyttää valokuvatasoista tarkkuutta eikä myöskään värejä. Skannaamisen lähdemateriaaliksi kannattaa valita asiakirja/teksti mustavalkoisena. Kun skannaat lähdemateriaalia vaihtoehdolla ”teksti” (mustavalkoinen tiedosto), valintasi pienentää tiedoston kokoa ja liitteitä mahtuu useampi hakemuksesi mukaan.

Yhden liitteen koko kasvaa myös, jos skannaat yhdeksi tiedostoksi useita sivuja eli esimerkiksi useita palkkalaskelmia. Kannattaakin kokeilla asiakirjojen jakamista kahteen tai useampaan tiedostoon.

Olemme havainneet joidenkin virustorjuntaohjelmien (esim. Avast!) päivittyneen siten, että ne estävät Openettiin kirjautumisen. Openetti-palvelumme on kuitenkin luotettava sivusto. Kirjautumiseen pystyt vaikuttamaan oman virustorjuntaohjelman asetuksia muokkaamalla siten, että asetat sivuston luotetuksi sivustoksi. Jos käytössäsi on Avast!, ota selainsuojan asetuksista pois rasti ruudusta ”Ota HTTPS-tarkistus käyttöön”.

Myös selaimen evästeiden ja välimuistin tyhjentäminen saattaa auttaa sinua kirjautumisongelmassa.

Tulostettavien lomakkeiden käyttöä varten tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Lomakkeet toimivat ohjelman versiolla 6 tai uudemmalla. Uusimman version voit ladata ilmaiseksi koneelle Adoben verkkosivuilta.

Parhaiten palvelu toimii Firefox ja Chrome -selaimilla. Muita selaimia käyttäessäsi voi ilmetä ongelmia. Lomakkeiden avaamisongelmat voivat johtua myös internetselaimen asetuksista. Tee tarvittavat muutokset.

Kaikkien selainten ja Adobe Readerin päivittäminen uusimpiin versioihin voi auttaa ongelmassa.

Järjestelmä ei päästä eteenpäin, jos olet merkinnyt viikonlopulle työssä ja työtunneiksi 0 tuntia.  Jos viikonloppuna ei ole töitä, voit merkitä viikonlopulle työtön. Jos kuitenkin teet osa-aikatöitä viikonloppuna, merkitse osa-aikatyön tunnit työnteon mukaisesti viikonlopulle.

Jos et halua merkitä työtön viikonlopulle, voit toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tiedot haettavalta ajalta -kohdassa valitse esimerkiksi työssä’+ työnantajannimi. Tässä kohdassa voit valita myös ’muu syy’, ja kirjoittaa syyksi esimerkiksi ’vapaa’. Jatkossa tämä vaihtoehto on mukana päiväkohtaisissa valinnoissa, jolloin voit valita viikonlopuille tämän vaihtoehdon.

Järjestelmä ei anna lähettää hakemusta ilman selvitystä väliin jääneeltä ajalta, jos ennen hakujaksoa ei ole aukotonta hakuhistoriaa. Jos järjestelmä kysyy syytä hakukatkoon, pitää hakukatko selvittää kassalle tai vaihtoehtoisesti täyttää hakemus tuolta ajalta.

Esimerkki: Olet hakenut päivärahaa viimeksi elokuun alulta 01.08.-11.08.2020. Nyt olet täyttämässä hakemusta joulutauolta ajalta 22.12-06.01.2021. Järjestelmä kysyy syytä hakukatkoon, koska hakuhistoria ei ole aukoton.

Täytä hakemus seuraavasti:

1. Paina etusivulla hae ansiopäivärahaa painiketta.
2. Muuta hakujakso haluamallesi ajalle (esimerkiksi 22.12.2020-6.1.2021)
3. Valitse hakujakson aikana olen ollut pääasiassa työtön
4. Haet alle 4 viikon jaksoa, joten valitse ainakin yksi vaihtoehto –> valitse tästä yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö
5. Valitse alkaen laatikkoon 07.01.2021 päivä (aloitatko kokoaikatyön?)
6. Selvitys hakukatkon ajalta, valitse syyksi työssä ja merkitse alkupäivä 12.08.20 ja loppupäiväksi 21.12.20
7. Täytä palkanmaksupäivä

Kyseessä on järjestelmän tiedottava ilmoitus, tämä ei estä hakemuksen lähettämistä. Voit jatkaa hakemuksen täyttämistä normaaliin tapaan. Jos et ole vielä ilmoittautunut TE-toimistoon, kannattaa työnhakijaksi ilmoittautuminen tehdä pikimmiten.

Voit kokeilla ensin lähettää pelkän hakemuksen. Liitteet voit lähettää erikseen Openetin kotisivuilta ” Lähetä liitteitä”-toiminnolla. Liitteiden on myös oltava oikeassa muodossa: tiedostossa oltava tiedostopääte (esimerkiksi.pdf), tiedostonimi ei saa sisältää erikoismerkkejä.


Tarkista oletko vastannut kaikkiin hakemuksen kohtiin ja vastaa tarvittaessa avoimiin kohtiin.  Voit myös kokeilla vaihtaa selainta. Järjestelmä myös tallentaa automaattisesti hakemuslomaketta, kun etenet hakemuksen täytössä. Välillä tallennettu keskeneräinen versio jää ”jumiin”, jolloin keskeneräisen hakemuksen poisto voi auttaa.
Luonnoksen poistaminen onnistuu valitsemalla oikeasta yläkulmasta x Älä tallenna luonnoksia. Tämän jälkeen voit jälleen poistaa valinnan niin, että luonnokset tallentuvat. Näin toimimalla mahdollinen jumiin jäänyt luonnos poistuu ja hakemuksen täyttämisen tulisi onnistua jälleen normaalisti.
Voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme, kun hakemuksen täyttämisessä on ongelmia. Teknisissä kysymyksissä voit laittaa sähköpostia: asiakaspalvelu@opetusjatiede.fi.