Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

När räcker det inte med uppgifter från inkomsregistret?

Den som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning undrar ofta vilka bilagor som behövs för ansökan. Särskilt när det gäller lönebesked och anställningsavtal kan våra medlemmar undra om de behöver levereras till oss på kassan.

De bilagor som krävs för ansökan klargörs ofta först när ansökan behandlas, eftersom situationerna är så fallspecifika. I många fall infinner sig utmätningen först när behandlingen av ansökan har framskridit. På grund av detta är det omöjligt att med absolut säkerhet säga vad alla bilagor behövs och om till exempel lönebesked är nödvändiga.

Behöver kassan lönebesked alls längre?

När det gäller löneuppgifterna har vårt arbete vid arbetslöshetskassan underlättats när vi fick inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2020. Inkomstregistret ger oss uppgifter om utbetalda löner fr.o.m. 1.1.2019.

Från och med 1.1.2021 har vi också fått uppgifter ur inkomstregistret om förmåner som inverkar på inkomstrelaterad dagpenning. Kassan ser dock inkomst- och förmånsuppgifterna i inkomstregistret först när ansökan har mottagits av kassan.

Inkomstregistrets uppgifter underlättar behandlingen i många situationer, men de avslöjar inte alltid alla uppgifter som är viktiga för behandlingen. Om de uppgifter som behövs inte finns tillgängliga i inkomstregistret, begär vi tilläggsuppgifter antingen av löneräknaren eller av sökanden själv.

Nedan finns en lista över de vanligaste situationerna där vi utöver inkomstregistrets uppgifter kan behöva ytterligare utredningar till exempel av ett lönebesked eller en löneräknare:

  1. lönen innehåller semesterpenning eller semesterersättning, vars belopp inte specifieras i inkomstregistret
  2. oavlönad frånvaro har dragits av från lönen
  3. lönen innehåller nedsatt sjuklön
  4. löneutbetalningen innehåller retroaktivt korrigerad lön
  5. lönen innehåller något avvikande (t.ex. ebgångsersättning, bonus)
  6. den normala lönen har ändrats (särskilt om du ansöker om jämkad dagpenning för deltidsarbete)
  7. den första lönespecifikationen för ett nytt deltidsarbete, om löneuppgifterna om anställningsförhållandet inte är tillräckligt exakta synliga i arbetsavtalet (t.ex. endast nämnt att lönen är i enlighet med kollektivavtalet)
  8. sökanden har betalats arvode via ett faktureringsföretag (från dessa ska en lönespecifikation alltid skickas till kassan)

Om du vill kan du lämna in lönespecifikationer som bilaga till ansökan om du berörs av någon av ovan nämnda situationer. På så sätt kan behandlingen av din ansökan påskyndas avsevärt. Om det behövs ytterligare information om de utbetalda lönerna ber vi om dem antingen från dig eller från löneräknaren

Hur är det med anställningsavtalet – behöver det levereras?

I samband med utbetalda löner ser vi också viss information om anställningsförhållanden. Sysselsättningsuppgifterna visas dock mycket varierande grad av exakthet i inkomstregistret, och alla nödvändiga uppgifter visas inte alltid. Kassan behöver uppgifter om bland annat anställningsförhållandets längd, orsaken till uppsägningen, veckoarbetstiden, arbetsfunktionen och grunden för lönen. Om dessa inte framgår av inkomstregistret, måste vi i allmänhet skicka sökanden en begäran om tilläggsuppgifter för att kunna lämna in arbetsavtalet.

Om du arbetar deltid ska ett arbetsavtal alltid lämnas in med ansökan. För vikariat som varar i under två veckor behöver man vanligtvis inte lämna in arbetsavtalet. Ange i detta fall i ansökans tilläggsuppgifter, under vilken tid den slumpmässiga anställningen har varit i kraft. Kom också ihåg att markera de utförda arbetstimmarna på ansökan. Du hittar illustrerade instruktioner för att fylla i ansökan och uppge arbetstimmar via länken nedan.

Lue seuraavaksi