Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vanliga frågor del 1

Vi får ofta samma frågor ungefär samma tid på året. Så här kommer vi på våren att ställas de frågor som presenteras i artikeln.

Du kan också hitta svaret på din fråga på vår webbplats, under “Ofta frågat”. De vanligaste frågorna är indelade i ämnesområden Vanliga frågor och svar.(Öppnas i nytt fönster)

1. Jag funderar på att säga upp mig på grund av (anledningen). Blir det karens? Har jag rätt till inkomstrelaterad dagpenning genast efter att anställningsförhållandet har upphört?

Arbets- och näringsbyrån utreder den sökandes arbetskraftspolitiska förutsättningar och beslutar om en eventuell karenstid, dvs. en period utan ersättning på grund av att den sökande har sagt upp sig
utan giltig orsak. Utredningen görs på basis av lagen om utkomstskydd för arbetslösa som fastställer giltiga orsaker för att lämna arbetet. Eftersom detär TE-byrån (arbets- och näringsbyrån) som besltar om karensen bör du kontakta din regionala TE-byrå för att få närmare uppgifter den eventuella karensen. Du hittar också mer information på TE-byråns webbplats.

2. Varför har en självrisktid satts igen? Vad betyder självrisktid?

Arbetslöshetsdagpenning kan betalas ut först efter självrisktiden. Självrisktiden är en period som motsvarar fem arbetslösa vardagar, som ska uppfyllas under 8 på varandra följande kalenderveckor. Om du arbetar deltid under ansökningstiden beräknas självrisktiden utifrån antalet timmar så att tiden motsvarar fem hela arbetslösa dagar.

Självrisktiden fastställs första gången som du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, samt därefter högst en gång om året när du på nytt uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor. Kassan följer med hur ditt arbetsvillkor ackumuleras i samband med att dina ansökningar behandlas. När arbetsvillkoret uppfylls sätts en ny självrisktid, om det behövs. Samtidigtgranskar man om den lön som ligger till grund för dagpenningen ska fastställas på nytt. Av dessa orsaker kan självrisktiden sättas på nytt även om du har fått inkomstrelaterad dagpenning fortlöpande.

3.  Jag är permitterad i flera perioder. Räcker det med att jag har lämnat in permitteringsmeddelandet och angett permitteringsperioderna i min första ansökan? Ska jag göra en skild ansökan för varje period?

Inkomstrelaterad dagpenning ska alltid sökas skriftligen. Det räcker inte med att endast meddela om arbetslöshet eller permittering. Efter den första ansökan ska man fylla i en fortsatt ansökan. Din rätt till inkomstrelaterad dagpenning avgörs först efter att vi har fått din ansökan med bilagor samt utlåtandet från TE-byrån. Du ska alltså göra en skild ansökan efter varje permitteringsperiod. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska inkomstrelaterad dagpenning sökas senast inom tre månader. Anvisningar för hur du fyller i din ansökan för permitteringsperioden finns på vår webbplats
under Att ansöka för permitteringsperioden.(Öppnas i nytt fönster)

4. Jag vill bli alterneringsledig, hur ska jag gå till väga?

Ta först reda på om du uppfyller villkoren om du vill bli alterneringsledig. För att få alterneringsledighet måste du vara fast anställd på heltid och din arbetstid ska vara minst 75 % av arbetstiden för
heltidsarbete. Du måste också ha arbetat för samma arbetsgivare i 13 månader före alterneringsledigheten, samt ha en arbetshistoria på minst 20 år. Du kankontrollera längden på din arbetshistoria från arbetslöshetskassan. Via Openetkan du be kassan om ett skriftligt utlåtande om din arbetshistoria. I ditt meddelande ska du ange ditt födelsedatum, när du planerar att börja alterneringsledigheten samt din nuvarande hemadress. Detaljerade villkor och begränsningar för alterneringsledighet finns på kassans webbplats.

Alterneringsledighet är dock i första hand en avtalsfråga mellan dig och din arbetsgivare. Kom skriftligen överens om ledigheten med din arbetsgivare och fyll i alterneringsavtalet. Formuläret finns på TE-byråns (arbets- och näringsbyråns) webbplats. Kontakta därefter TE-byrån, som utreder din rätt till alterneringsledighet och ger ett utlåtande till kassan. Skicka de bilagor som behövs till TE-byrån.

Skicka en ansökan för hela alterneringsperioden till kassan när din alterneringsledighet närmar sig. Det är enklast att ansöka om alterneringsersättning via Openet. Bifoga en kopia av ditt alterneringsavtal. Vi får dina löneuppgifter från inkomstregistret från och med 1.1.2020, så i princip behöver du inte bifoga dina löneuppgifter för 52 veckor. Om du själveller en familjemedlem idkar företagsverksamhet behövs en kopia av senast fastställda beskattningsbeslut samt ett utlåtande från TE-byrån (arbets- och näringsbyrån) om att det inte finns hinder för betalning.

Alterneringsersättningen betalas ut retroaktivt i perioder om antingen fyra kalenderveckor eller en månad. Den första betalningsperioden kan vara kortare eller längre beroende på handläggningssituationen.

Lue seuraavaksi