Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vanliga frågor i telefontjänsten under sommaren

På sommaren kommer ett stort antal ansökningar till kassan, och vår telefontjänst är också överbelastad då och då. Innan du ringer telefontjänsten rekommenderar vi att du läser den här artikeln, där vi har sammanställt allmänna frågor som ställs i sommartelefontjänsten. Du kan därmed undvika att köa för en telefontjänst.

När kan jag skicka min första ansökan?

Som huvudregel kan den första ansökan lämnas in när det finns minst två hela kalenderveckor med arbetslöshet. Ett undantag har dock gjorts från detta under sommaren så att om ditt anställningsförhållande har upphört den 3 juni 2023 kan du lämna in den första ansökan redan den 12 juni 2023. I detta fall måste ansökan vara från 4 juni 2023 till 12 juni 2023 (sex arbetsdagar).

Om du har arbetat deltid och ansökt om jämkad dagpenning under anställningsförhållandet, fortsätt att ansöka om dagpenning enligt din normala ansökningsrytm även efter
att anställningsförhållandet har upphört.

Vi rekommenderar att du läser den separata sommarsidan som publiceras på vår webbplats. Sommarsidan innehåller anvisningar särskilt om hur du ansöker om dagpenning under sommaren. Du kan hitta sommarsidan från knappen nedan.

Vilka bilagor behövs?

Det är omöjligt att på förhand ge en fullständig lista över alla nödvändiga bilagor, eftersom situationen för våra sökande är mycket olika och bilagorna som behövs ofta framgår först när handläggningen av ansökningen fortskrider. Här är ändå en lista över bilagor som oftast behövs:

  • anställningsavtal för arbete som upphört. Om ett skriftligt anställningsavtal inte har upprättats, skicka arbetsgivarens redogörelse för de allmänna villkoren för anställningsförhållandet. Kassan behöver till exempel uppgifter om anställningsförhållandets längd, orsak till uppsägningen (visstidsanställning/uppsägning), avtalad veckoarbetstid, lönegrunder och arbetsuppgift. Kontrollera att redogörelsen du skickar innehåller dessa uppgifter.
  • om du har blivit uppsagd, skicka uppsägningsmeddelandet. Om du har blivit permitterad, skicka meddelandet om permittering.
  • om du får pension eller annan förmån som inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen, skicka förmånsbeslutet samt den senaste uppgiften om förmånsbeloppet
  • om maken/makan får hemvårdsstöd, skicka blanketten som redogör för hemvårdsstödet som betalas
  • Om du är företagare i bisyssla, skicka senast fastställt personligt skattebeslut inklusive specifikationer
  • om du utför arbete via en faktureringstjänst, skicka en arvodesberäkning av arvode som betalats under sökperioden
  • om du har fått timlön på basis av arbetade timmar, skicka en redogörelse för arbetade veckotimmar. Redogörelsen för arbetade veckotimmar ska skickas för minst 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret före arbetslösheten
  • sändning av det senaste lönebeskedet kan påskynda behandlingen av din ansökan

Du kan läsa i vår artikel(Öppnas i nytt fönster) i vilka andra situationer du ska skicka in lönebesked kan påskynda behandlingen av din ansäkan.

Vilken ytterligare information förväntar sig min ansökan?

Brev som begär ytterligare information kommer inte att visas i Openetti förran nästa arbetsdag efter att de har skickats, så det är tillrådligt att kolla Openetti igen följande dag för att se om brevet om ytterligar information har kommit. Om du inte har fått brevet inom nästa arbetsdag kan du fråga oss ett meddelande eller ringa vår telefontjänst.

Är mina medlemsavgifter i ordning?

Om du tillhör kassan via ett fackförbund ingår arbetslöshetskassanskarans medlemsavgift i förbundets medlemsavgift. Tyvärr kan vi inte ge kassören råd om fackliga medlemsavgifter. Om du har några frågor om dina medlemsavgifter, vänligen kontakta din fackförenings medlemsservice direkt. Detta gäller även kårmedlemmar som själva ansvarar för att betala sina medlemsavgifter.   Även fackliga medlemstjänster (t.ex. OAJ) kan vara överbelastad, så vänta på svar.

Om du är enskild medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap (och inte är medlem i förbundet) kan du kontakta kassan om medlemsavgifter. Största delen av de enskilda medlemmarnas medlemsavgiftsräkningar för 2023 skickades i februari 2023.  Om du inte har fått en faktura för medlemsavgift, vänligen kontakta oss via Openetti-meddelanden.

Vad är statusen för min ansökan?

Du kan kolla förstasidan på vår hemsida för att se vilken dag vi för närvarande behandlar
ansökningar. Tyvärr, även i telefontjänsten, kan vi inte ge en mer exakt uppskattning av det datum då din ansökan kommer att behandlas. Handläggningstiden påverkas oundvikligen till exempel av antalet ansökningar som kassören tar emot på dagen.

Du kan kontrollera Openettis applikationsspårningsavsnitt för att se vad statusen för din ansökan är (anlände, väntar på ytterligare förtydligande, klar eller arkiverad).

Varför har lönen jämkats trots att jobbet har upphört?

Lönerna för deltidsarbete (arbetstid upp till 80 % av heltidsanställdas arbetstid) eller heltidsarbete som varar i upp till två veckor jämkas. Också semesterpenningen och traktamenten för deltidsarbete eller heltidsarbete som varar i upp till två veckor jämkas.

Inkomsterna skall jämkas för den jämkningsperioden för vilken lönedagen sammanfaller med dagen för utbetalning av lönen. Även om arbetstiden redan har upphört kan arbetsinkomsten därför jämkas om betalningsdagen sammanfaller med förlikningsperioden. Den jämkningsperiod som ska fastställas för sökanden ska prövas i samband med behandlingen av ansökan. Fastställandet av jämkningsperioden beror på flera faktorer, så exemplen nedan gäller endast för dessa fall.

Person A har arbetat 78 % av arbetstiden i ett anställningsförhållande som upphör den 3 juni 2023. A ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från och med den 4 juni 2023. A får den sista lönen för anställningsförhållandet den 15 juni 2023. Denna lön jämkas eftersom lönedagen är bidraget till personens jämkningsperiod.

Person B har arbetat heltid i ett anställningsförhållande som upphör 3.6.2023. Vid sidan av sitt heltidsarbete har hon haft ett deltidsarbete som upphörde 31.5.2023. Den sista löneutbetalningen för deltidsarbete är 15.6.2023. Personen ansöker om inkomstrelaterad dagpenning fr.o.m. 4.6.2023 och då har jämkningsperiode fastställts till 1.6.2023 – 30.6.2023. Alla deltidslöner som betalas mellan 1.6.2023 – 30.6.2023 jämkas eftersom utbetalningsdagen infaller inom jämkningsperioden. Heltidslöner jämkas inte.

Varför är Openettis löneinformation inte uppdaterad?

Arbetslöshetskassans inkomstregisteruppgifter uppdateras först när ansökan lämnas in till kassan. Av denna anledning kanske Openetti ännu inte visar din senaste löneinformation.

Kan jag be om hjälp via meddelande?

Du kan skicka meddelanden till oss säkert via Openetti. Vi svarar på meddelanden inom tre arbetsdagar.

Läs nästa