Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ska du börja ett nytt jobb till hösten?

En del av de som ansöker om dagpenning börjar ett nytt jobb under hösten. Nedan hittar du anvisningar om hur du ansöker om dagpenning när du börjar arbeta på hösten.

Heltid eller deltid?

Heltidsarbete inom utkomstskyddet för arbetslösa är arbete vars arbetstid uppgår till minst 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen.

Deltidsarbete är arbete som utförs i ett anställningsförhållande där arbetstiden inte överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden för heltid inom branschen. Du kan ansöka om jämkad dagpenning för deltidsarbete. Arbetstagaren har dock inte rätt till jämkad dagpenning, om arbetstiden har förkortats på arbetstagarens eget initiativ eller genom ömsesidig överenskommelse med arbetsgivaren.

Om du börjar ett heltidsarbete som varar over två veckor, har du inte rätt till dagpenning för den tid arbetsförhållandet varar (utom till exempel vid permittering). Om du inleder ett deltidsarbete eller ett heltidsarbete som varar högst två veckor, kan du också ansöka om jämkad dagpenning för den tid anställningsförhållandet varar. Arbetstagaren har dock inte rätt till jämkad dagpenning, om arbetstiden har förkortats på arbetstagarens eget initiativ eller genom ömsesidig överenskommelse med arbetsgivaren.

Kom ihåg att hålla jobbsökningen i kraft hos TE-byrån också när du ansöker om jämkad dagpenning!

Meddela dock också TE-byrån att arbetat inleds.

Om du är osäker på om ditt arbetsförhållande är på deltid eller heltid, kan du bekräfta detta genom att skicka arbetsavtalet till kassan. Meddela också att arbetet inleds till TE-byrån. Vi rekommenderar att du håller din jobsökning giltig hos TE-byrån om du är osäker på om arbetet är på heltid/deltid, eftersom rätt till dagpenning kan inträda endast för den tid då jobsökningen har varit i kraft.

Ska du börja ett heltidsjobb som varar mer än två veckor?

Om du börjar ett heltidsarbete som varar över två veckor, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning fram till dagen innan anställningsförhållandet börjar.

Exempel 1: Föregående ansökan om inkomstrelaterad dagpenning var för tiden 13.6.2023–12.7.2023

  • du börjar arbeta heltid i över två veckor den 9.8.2023 och även utbetalning av lön börjar den 9.8.2023
  • skicka sista ansökan för perioden 13.7.2023–8.8.2023. Ansökningsblanketten frågar då om orsaken till en kortare sökperiod än vanligt, då svaret är ”heltidsarbete som varar över två veckor. Du kan lämna in ansökan tidigast 8.8.2023. Kom ihåg att kontrollera att ansökningsblanketten har rätt ansökningsdatum!

Exempel 2: Föregående ansökan om inkomstrelaterad dagpenning var för tiden 13.6.2023–12.7.2023

  • heltidsarbete som varar över två veckor börjar 9.8.2023, men löneutbetalningen börjar redan 1.8.2023
  • skicka sista ansökan för perioden 13.7.2023–31.7.2023. Ansökningsblanketten frågar då om orsaken till en kortare sökperiod än vanligt, då svaret är ”heltidsarbete som varar över två veckor”. Du kan lämna in ansökan tidigast 31.7.2023. Kom ihåg att kontrollera att ansökningsblanketten har rätt ansökningsdatum!

Ska du börja ett deltidsjobb eller ett heltidsjobb som varar högst två veckor?

Om du börjar ett deltidsarbete eller ett heltidsarbete som varar högst två veckor, kan du fortsätta att ansöka om dagpenning i samma takt som på sommaren. I vissa fall kan ansökningsrytmen behöva andras på grund av den framtida löneutbetalningsrytmen. I detta fall kommer den person som behandlar ansökan att kontakta dig och begära ansökan vid rätt tidpunkt. Ett arbetsavtal på deltid ska alltid bifogas ansökan.

Kom ihåg att också rapportera arbetstimmar i ansökan. Anvisningar för rapportering av arbetstid finns i avsnittet Openetti-instruktioner på vår webbplats, som du når via knappen nedan.

Exempel 1: Föregående ansökan om inkomstrelaterad dagpenning var för tiden 13.6.2023–12.7.2023.

  • du börjar ett deltidsarbete 9.8.2023
  • du kan fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt din normala ansökningsrytm även när anställningsförhållandet har börjat. Skicka nästa ansökan för perioden 13.7.2023–12.8.2023. Bifoga en kopia av arbetsavtalet till ansökan och kom ihåg att ange arbetade timmar i ansökan. Du kan lämna in ansökan tidigast 12.8.2023.

Exempel 2: Föregående ansökan om dagpenning var för tiden 1.7.2023 – 31.7.2023.

  • den 14.8.2023 inleder du ett heltidsarbete som varar i 10 dagar
  • du kan fortsätta att ansöka om dagpenning enligt din normala ansökningsrytm även efter att anställningsförhållandet har inletts. Lämna in följande ansökan för perioden 1.8.2023 – 31.8.2023. Du kan lämna in ansökan tidigast 31.8.2023. Bifoga ett anställningsavtal till ansökan, om ett sådant har skrivits. Om inget arbetsavtal har skrivits, ange vikariepositionens längd, till exempel i avsnittet Extra information i ansökan eller genom att skicka ett meddelande till oss i Openetti. Kom ihåg att anmäla arbetstimmar i ansökan.

Är du ny sökande av inkomstrelaterad dagpenning?

Anvisningarna ovan gäller dem som har ansökt om dagpenning från kassan på sommaren och som börjar arbeta på hösten.

Om du inte har ansökt om dagpenning på sommaren, men är ny sökande av dagpenning, kan du läsa anvisningar om hur du går tillväga in anvisningarna Ansökan om dagpenning. Du kan komma åt anvisningarna från knappen nedan.

Läs nästa