Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Ajankohtaista lokakuussa

Lokakuussa työttömyysturvassa on puhututtanut esimerkiksi loppuvuoden tulorajan tarkistaminen, hallituksen esitys työttömyysturvaa koskevista muutoksista, päivärahan hakeminen palkattoman syysloman ajalta sekä lapsikorotuksen muutokset vuonna 2024.

Lokakuussa työttömyysturva on ollut paljon esillä hallituksen esittämien muutosten vuoksi. Tässä artikkelissa nostamme esiin edellä mainittujen muutosten lisäksi muutaman muun aiheen, jotka ovat olleet ajankohtaisia juuri lokakuussa.

Loppuvuoden tulorajan tarkistaminen

Osalla jäsenistämme saattaa loppuvuonna olla tilanne, jossa verokortin ansioraja ylittyy. Tällöin kassan maksamien etuuksien maksatuksessa siirrytään käyttämään verokortin lisäprosenttia.

Suosittelemmekin siis tarkistamaan oman verokorttisi kertymän. Voit tarkistaa kertymän kätevästi Openetissä kohdasta Tulo- ja verotiedot -> Verotiedot.

Halutessasi voit toimittaa kassaan uuden muutosverokortin etuutta varten.

Hallituksen esitys eduskunnalle

Hallitus on antanut 12.10.2023 esityksen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE73/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)). Tähän hallituksen esitykseen sisältyy osa hallitusohjelman mukaisista työttömyysturvan uudistumista koskevista ehdotuksista. Esityksessä muutokset koskisivat palkansaajan työssäoloehdon pidentymistä ja euroistamista, suojaosan poistoa, lomakorvausten jaksottamista, omavastuuajan pidentämistä sekä työttömyysetuuksiin maksettavien lapsikorotusten poistamista.

Hallitus on antanut eduskunnalle myös esityksen (HE75/2023(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)), jonka mukaan kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin siten, että tiettyjen etuuksien, kuten ansiopäivärahan, kohdalla vuosina 2024 – 2027 indeksitarkistukset jätettäisiin tekemättä.

Hallitusohjelmaan perustuvat ehdotukset, jotka koskevat ansiopäivärahan määrän porrastamista, palkkatukityöstä kertyvän työssäoloehdon lakkauttamista ja eräistä ikäsidonnaisista poikkeuksista luopumista, annetaan eduskunnalle erillisessä hallituksen esityksessä vuonna 2024. Myös vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamista koskeva säädösmuutos esitetään eduskunnalle myöhemmin.

Päivärahan hakeminen palkattoman syysloman ajalta

Lokakuussa osalla jäsenistämme on ollut työsuhteeseen sisältyvä palkaton ja opetukseton tauko, eli niin sanottu lomautukseen rinnasteinen ajanjakso. Myös kokoaikaisessa työsuhteessa olevalla saattaa tietyiin ehdoin olla oikeus ansiopäivärahaan palkattoman ja opetuksettoman syysloman ajalta.

Olemme julkaisseet aiheesta kotisivuillamme artikkelin, jonka pääset lukemaan alla olevan painikkeen kautta.

Lapsikorotus vuonna 2024

Työttömyysturvan lapsikorotuksiin tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen korotus, joka poistuu vuoden 2024 alussa. Lapsikorotus tulee tämän vuoksi laskemaan 25-48 euroa kuukaudessa, riippuen lasten määrästä.

Eduskunnalla on lisäksi käsittelyssä kaksi lakimuutosta, jotka toteutuessaan vaikuttavat lapsikorotuksiin ensi vuonna. Hallitus on esittänyt, että indeksikorotukset jäädytettäisiin ajalla 2024 – 2027, minkä seurauksena lapsikorotuksiin ei tehtäisi vuodenvaihteessa tavanomaista korotusta kansaneläkeindeksin perusteella.

Lisäksi hallitus on esittänyt, että työttömyysturvan lapsikorotuksen maksaminien lakkautettaisiin 1.4.2023 alkaen.

Indeksikorotuksen jäädyttämisen ja lapsikorotuksen lakkauttamisen osalta lainvalmistelu on kuitenkin vielä kesken.

Lue lisää vuoden 2024 esitetyistä lakimuutoksista kotisivujemme erillisestä lakimuutokset -osiosta.

Lue seuraavaksi