Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Ikääntyvän työttömyysturva

Lisäpäiväoikeus, velvoitetyö ja muutosturvamalli voivat olla ikääntyvää työnhakijaa koskevia asioita.

Oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin

Ikääntyneillä työnhakijoilla saattaa olla oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin. Lisäpäivillä ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös normaalin enimmäisajan täyttymisen jälkeen aina sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta. Mikäli jäät eläkkeelle ennen 65 vuoden täyttymistä, päättyy päivärahaoikeus eläkkeen alkamiseen.

Lisäpäiväoikeus riippuu syntymävuodestasi ja siitä, milloin päivärahakautesi päättyy.

Oikeus lisäpäiviin syntyy jos:

  • olet syntynyt vuosina 1957–1960 ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä,
  • olet syntynyt vuonna 1961–1962 ja täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä,
  • olet syntynyt vuonna 1963 ja täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
  • olet syntynyt vuonna 1964 ja täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä

ja olet päivärahakautesi päättyessä ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisäpäiväoikeus on poistumassa asteittain. Lisäpäiväoikeutta ei enää ole vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä.

Kassa tutkii lisäpäiväoikeuden hakemuksesi normaalin käsittelyn yhteydessä. Lisäpäiväoikeutta ei siten tarvitse erikseen hakea poikkeavilla lomakkeilla.

Lisäpäivätodistus eläkehakemukseen

Työttömyyskassa osallistuu eläkeasian käsittelyyn vain eläkkeen hakemiseen tarvittavan lisäpäivätodistuksen kirjoittamalla. Todistus annetaan pyynnöstä ja se voidaan antaa vain, jos sinulle on maksettu ansiopäivärahan lisäpäiviä eli päivärahaa on maksettu normaalin enimmäisajan täyttymisen jälkeen.

Lisäpäivätodistus voidaan kirjoittaa sen jälkeen, kun työttömyyskassa on maksanut ansiopäivärahaa eläkkeen alkamista edeltävältä kuukaudelta vähintään yhdeltä päivältä. Esimerkiksi, jos haet vanhuuseläkettä 1.10. alkaen, työttömyyskassa voi kirjoittaa todistuksen, kun päivärahaa on maksettu syyskuulta. Edeltävän kuukauden ansiopäivärahahakemuksen voi tällöin lähettää kahdessa erässä, esim. ensin ajalta 1.-9.9., jolloin todistus voidaan kirjoittaa ja sen jälkeen vielä ajalta 10.-30.9.

Jos sinulle  maksetaan ansiopäivärahaa soviteltuna, voidaan hakemuksesi kuitenkin käsitellä ja lisäpäivätodistus kirjoittaa vasta, kun sovittelujakso on päättynyt. Jos esimerkiksi haku- ja sovittelurytmisi on kalenterikuukausi, voidaan hakemus 1.9. alkaen käsitellä ja todistus kirjoittaa vasta, kun sovittelujakso on päätynyt eli aikaisintaan 30.9.

Velvoitetyö

Jos 60 vuotta täyttänyt työnhakija on aloittanut TE-palvelun, johon hänet on työllistetty julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 1§:n 3. momentin mukaisen velvoitteen perusteella, voidaan palvelun aika lukea työssäoloehtoon ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa palvelun ajan enimmäisajan estämättä.

Myös 57 vuotta täyttäneelle työnhakijalle voidaan maksaa ansiopäivärahaa velvoitetyön ajalta enimmäisajan estämättä, mutta työssäoloehtoon velvoitetyö voidaan lukea vasta 60 vuotta täyttäneellä hakijalla.

Muutosturvamalli

Vuoden 2023 alusta alkaen 55 vuotta täyttäneille otetaan käyttöön muutosturvamalli. Muutosturvan piirissä olevalla on oikeus muutosturvarahaan, -koulutukseen ja joihinkin muihin pienempiin parannuksiin. Muutosturva koskee kaikkia tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja, ja lakia sovelletaan, jos irtisanomispäivä on ollut 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Voit lukea lisää muutosturvarahasta täältä: