Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Stipendium

Stipendiets inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen undersöks från fall till fall. För beviljat stipendium bör det alltid meddelas till TE-byrån samt kassan

Rätt till dagpenning under stipendieperioden

Stipendiets inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen undersöks från fall till fall. För beviljat stipendium bör det alltid meddelas till TE-byrån samt kassan, eftersom du under stipendieperioden eventuellt sysselsätts på heltid i eget arbete. TE-byrån undersöker den ansökandes arbetskraftspolitiska förutsättningar och skickar ett utlåtande om det till kassan.

Ifall stipendieperioden börjar under arbetslöshet, undersöker TE-byrån ändå inte stipendiearbetets sysselsättningsgrad under de fyra första månaderna. Trots detta bör stipendiearbetet nämnas i utlåtandet som TE-byrån skickar till kassan. Kassan bör innan ansökan behandlas, i utlåtandet kunna se, att TE-byrån har informerats om stipendiet.

Ifall arbetet under stipendiet anses vara ett hinder för att ansöka om heltidsarbete, har man inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. I detta fall är stipendieperioden en så kallad godtabar orsak att vara borta från arbetsmarknaden och stipendieperioden förlänger granskningsperioden. Ifall TE-byrån anser att stipendiearbetet är en bisyssla, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas oberoende av stipendiet, ifall den inkomstrelaterade dagpenningens andra förutsättningar uppfylls. Mer noggrann information gällande denna bedömning får du från TE-byrån.

Stipendiets inverkan på dagpenningens belopp

Ifall stipendiet enligt TE-byråns arbetskraftspolitiska utvärdering inte är ett hinder för betalningen av inkomstrelaterad dagpenning, är stipendiets inverkan på den betalda inkomstrelaterade dagpenningens mängd, beroende av stipendiets beskattningsbarhet.

Stipendiets inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningens belopp beror på, om stipendiet är beskattningsbart eller skattefritt. Ett beskattningsbart stipendium är så kallad jämkningsbar inkomst, då stipendiet delvis minskar beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen, och ett skattefritt stipendium påverkar däremot inte alls beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Skicka en kopia på beslutet om stipendiet till kassan, ifall du tar emot stipendiet. Meddela även skilt stipendieperioderna. Arbete under stipendium är eget arbete, som inte ackumulerar ditt arbetsvillkor i en löntagarkassa, därmed behövs inte arbetstimmarna rapporteras i ansökan. Meddela även kassan ifall du under samma år blir beviljad mer stipendium, fastän du inte då längre skulle få inkomstrelaterad dagpenning.