Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Apuraha

Apurahan vaikutus ansiopäivärahaoikeuteen tutkitaan tapauskohtaisesti Työ- ja elinkeinotoimistossa. Myönnetystä apurahasta tuleekin välittömästi ilmoittaa TE-toimistoon ja kassalle.

Oikeus ansiopäivärahaan apurahakauden aikana

Apurahan vaikutus ansiopäivärahaan tutkitaan tapauskohtaisesti. Myönnetystä apurahasta on aina ilmoitettava TE-toimistoon ja kassalle, sillä apurahakauden aikana saatat työllistyä omassa työssä päätoimisesti. TE-toimisto tutkii ansiopäivärahan hakijan työvoimapoliittiset edellytykset ja toimittaa niistä lausunnon kassalle.

Jos apurahakausi alkaa työttömyyden aikana, ei TE-toimisto kuitenkaan tutki apurahalla työskentelyn pää- tai sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Tästä huolimatta apurahasta on oltava maininta TE-toimiston kassalle toimittamassa työvoimapoliittisessa lausunnossa. Kassan on ennen hakemuksen käsittelyä nähtävä lausunnosta, että TE-toimistolle on ilmoitettu apurahasta.

Jos apurahalla tehtävän työn katsotaan olevan esteenä kokoaikatyön hakemiselle, ei ansiopäivärahaoikeutta voi olla. Tällöin apurahakausi on niin sanottua hyväksyttävää syytä olla pois työmarkkinoilta, ja apurahakausi pidentää tällöin työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Jos TE-toimisto katsoo apurahatyöskentelyn sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa maksaa apurahan estämättä, toki muiden ansiopäivärahan edellytysten täyttyessä. Apurahakausi voi olla myös omaa työtä, jonka ajalta voi tietyin edellytyksin saada ansiopäivärahaa. Tarkempaa tietoa tästä arvioinnista saat TE-toimistolta.

Apurahan vaikutus ansiopäivärahan määrään

Jos TE-toimiston työvoimapoliittisen arvioinnin perusteella apuraha ei ole esteenä ansiopäivärahalle, riippuu apurahan vaikutus maksettavan ansiopäivärahan määrään apurahan veronalaisuudesta.

Apurahan vaikutus ansiopäivärahan määrään riippuu siitä, onko apuraha verollinen vai veroton. Veronalainen apuraha on niin sanottua soviteltavaa tuloa, jolloin apuraha vähentää osittain ansiopäivärahan määrää, kun taas veroton apuraha ei vaikuta ansiopäivärahan määrään mitenkään.

Toimita kopio apurahapäätöksestä kassalle, mikäli otat apurahan vastaan. Ilmoita samalla erikseen apurahatyöskentelykaudet. Apurahatyöskentely on omaa työtä, joka ei kerrytä palkansaajakassassa työssäoloehtoasi eli tehtyjä tunteja ei tarvitse ilmoittaa hakemuksessa. Ilmoita kassalle myös, jos sinulle myönnetään saman vuoden aikana lisää apurahaa, vaikka et olisikaan enää tuolloin ansiopäivärahan saajana.