Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Kesän puhelinpalvelun kysytyimmät kysymykset

Kesällä puhelinpalvelumme voi olla ajoittain ruuhkautunut. Usein puheluissa toistuvat hyvin samankaltaiset kysymykset. Kannattaakin lukea tämä uutinen ennen puhelinpalveluun soittamista, jolloin saatat jopa välttyä jonottamiselta puhelinpalveluumme.

Milloin ensimmäinen hakemus lähetetään?

Kesäaikaan ensimmäisen hakemuksen lähettämisaikaan vaikuttaa se, milloin kokoaikatyöstä ansaittu lomakorvaus maksetaan. Jos kokoaikainen työsuhde päättyy esimerkiksi 1.6.2024, on hakuaikataulu seuraava:

  • jos lomakorvaus maksetaan 14.6.2024, toimita ensimmäinen hakemus aikaisintaan 16.6.2024
  • jos lomakorvaus maksetaan 28.6.2024, toimita ensimmäinen hakemus aikaisintaan 30.6.2024
  • jos lomakorvaus maksetaan 12.7.2024, toimita ensimmäinen hakemus aikaisintaan 16.6.2024
  • jos kokoaikatyön päättyessä lomakorvausta ei makseta ollenkaan, toimita ensimmäinen hakemus aikaisintaan 16.6.2024

Muistathan kuitenkin hakea päivärahaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä haluaa maksettavan!

Suosittelemme tutustumaan kotisivuillamme julkaistuihin erillisiin kesäsivuihin. Kesäsivuilta löydät ohjeita erityisesti päivärahan hakemiseen kesäajalta. Sivuille pääset alla olevasta painikkeesta.

Mitä liitteitä kassa tarvitsee?

Kaikki tarvittavat liitteet selviävät vasta hakemuksen käsittelemisen yhteydessä, koska hakijoiden tilanteet vaihtelevat paljon. Yleisimmin kuitenkin tarvitaan:

  • työsopimus päättyneestä työsuhteesta, jos työsuhteen tiedot eivät ilmene riittävällä tarkkuudella tulorekisteristä (työsuhteen kesto, sovittu viikkotyöaika, palkkausperusteet, työtehtävä). Jos teet hakujakson aikana osa-aikatyötä, tulee myös kyseisen työn työsopimus toimittaa
  • viikkotuntiselvitys. Tämä tarvitaan, jos työaikasi on vaihdellut (esim. tuntipalkkainen opettaja). Viikkotuntiselvitys tulee toimittaa vähintään työttömyyttä edeltävän 26 työssäoloehdon täyttävän viikon ajalta. Viikkotuntiselvityslomakkeita löytyy kotisivuilta kohdasta Lomakkeet
  • selvityslomake perheen saamasta lasten kotihoidontuesta, jos tuki maksetaan puolisollesi. Selvityslomakkeen löydät kotisivuiltamme kohdasta Lomakkeet.
  • sivutoimiselta yrittäjältä viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös
  • jos teet töitä laskutuspalvelun kautta, toimita palkkiolaskelma hakujaksolla maksetusta palkkiosta
  • hakemuksen käsittelyä voi nopeuttaa, jos toimitat liitteeksi viimeisimmäksi saamasi palkkalaskelman sekä sen palkkalaskelman, jossa lomakorvauksen määrä on eritelty

Mikä on hakemukseni tilanne?

Voit tarkistaa kotisivujemme etusivulta, minä päivänä saapuneita hakemuksia tällä hetkellä käsittelemme. Valitettavasti emme voi puhelinpalvelussakaan antaa tarkempaa arviota siitä, minä päivänä hakemuksesi käsitellään. Käsittelyaikaan vaikuttaa väistämättä esimerkiksi se, kuinka paljon hakemuksia on saapunut kassaan minäkin päivänä. Puhelinpalvelussa ei myöskään pysty kiirehtimään oman hakemuksensa käsittelemistä.

Voit tarkistaa Openetin kohdasta Hakemusseuranta, mikä on oman hakemuksesi tila (saapunut, odottaa lisäselvitystä, valmis tai arkistoitu).

Milloin lähetän jatkohakemuksen?

Ansiopäivärahaa haetaan ensihakemuksen jälkeen joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden hakurytmissä. Kullekin hakijalle sopiva hakurytmi selviää ensihakemuksen käsittelemisen yhteydessä. Kun ensihakemuksesi on käsitelty, sinulle lähetetään Openetissä viesti, jossa kerrotaan jatkossa olevasta hakurytmistä.

Ovatko jäsenmaksuni kunnossa?

Jos kuulut kassaan ammattiliiton kautta (esim. OAJ), työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun. Emme valitettavasti voi kassassa neuvoa liiton jäsenmaksuasioissa. Jos sinulla on kysymyksiä jäsenmaksuistasi, ota suoraan yhteyttä ammattijärjestösi jäsenpalveluun. Tämä koskee myös liiton jäseniä, jotka huolehtivat itse jäsenmaksunsa maksamisesta. Myös ammattiliittojen jäsenpalvelut (esim. OAJ) voivat olla ruuhkautuneita, joten odotathan rauhassa vastausta.

Jos olet Opetus ja tiede -työttömyyskassan yksilöjäsen (etkä kuulu liittoon), voit olla kassaan yhteydessä jäsenmaksuihin liittyvissä kysymyksissä. Valtaosa yksilöjäsenten vuoden 2024 jäsenmaksulaskuista on lähetetty helmikuussa 2024. Jos et kuitenkaan ole saanut jäsenmaksulaskua tai jos maksuissa on muuta epäselvää, ole meihin yhteydessä Openetin viestit -toiminnon kautta.

Miten lomakorvaukseni jaksotetaan?

Kokoaikatyöstä ansaittu lomakorvaus jaksotetaan, ja ansiopäivärahan maksaminen estyy jaksotusajalta. Lomakorvauksen jaksotusaika alkaa lähtökohtaisesti työsuhteen päättymisestä. Jaksotus tapahtuu laskennallisen päiväpalkan perusteella. Jaksotusaika lasketaan jakamalla lomakorvauksen määrä päiväpalkalla, jolloin saadaan jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotuksessa huomioidaan vain arkipäivät (ma-pe).

Lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen voi vielä hakijan tilanteesta riippuen tulla asetettavaksi omavastuuaika, jonka ajalta ei lähtökohtaisesti makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika on seitsemän arkipäivän työttömyyttä vastaava aika.

Osa-aikatyöstä ansaittua lomakorvausta ei jaksoteta, vaan se sovitellaan maksupäivän perusteella kuten muukin osa-aikatyön tulo.

Annan kokoaikainen työsuhde päättyy 1.6.2024. Hänen laskennallinen päiväpalkkansa on 150,00e/pv. Annalle maksetaan lomakorvausta 28.6.2024 yhteensä 1700 euroa. Jaksotettavien päivien määräksi saadaan siten:

1700e / 150e = 11 päivää

Lomakorvaus jaksotetaan 11 arkipäivälle 2.6.2024 alkaen, eli ajalle 2.6.2024 – 17.6.2024.

Annalle tulee vielä asetettavaksi 7 omavastuuaika. Anna on kokonaan työtön, joten omavastuuaika asetetaan ajalle 18.6.2024 – 26.6.2024.

Annalle voidaan maksaa ansiopäivärahaa 27.6.2024 alkaen.

Lisätietoa lomakorvauksen jaksottamisesta voit lukea alla olevan painikkeen kautta.

Miksi palkkaa on soviteltu, vaikka työsuhde on päättynyt?

Osa-aikatyöstä (työaika enintään 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta) tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä maksettavat palkat sovitellaan. Myös osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön lomarahat ja -korvaukset sovitellaan.

Tulot sovitellaan maksupäivän perusteella. Tulot sovitellaan siis sille sovittelujaksolle, jolle osuu palkan maksupäivä. Vaikka työtunnit olisivat jo loppuneet, voidaan työtulo siis sovitella, jos sen maksupäivä osuu sovittelujaksolle. Hakijalle asetettava sovittelujakso tutkitaan hakemuksen käsittelemisen yhteydessä. Sovittelujakson määräytymiseen vaikuttavat useat asiat, joten alla olevat esimerkit koskevat vain kyseisiä tapauksia.

Voit lukea kotisivuillamme julkaistusta artikkelista, miten osa-aikatyön tai satunnaisen työn tuloa voi tulla soviteltavaksi esimerkiksi kokoaikaisen työsuhteen päättyessä. Artikkeliin pääset alla olevasta painikkeesta.

Voinko kysyä apua viestillä?

Meille Opetus ja tiede -työttömyyskassaan voi lähettää viestejä tietoturvallisesti Openetin kautta. Vastaamme viesteihin kolmen työpäivän kuluessa. Autamme mielellämme!

Tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin alla olevasta painikkeesta!

Lue seuraavaksi