Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

De mesta ställda frågorna i sommarens telefontjänst

På sommaren kan vår telefontjänst ibland vara överbelastad. Samtalen innehåller ofta mycket liknande frågor. Därför är det bra att läsa denna nyhet innan du ringer vår telefontjänst, så att du kanske till och med slipper vänta i kö.

När kan jag skicka min första ansökan?

På sommaren påverkas tidpunkten för att skicka in den första ansökan av när semesterersättning från heltidsarbete betalas ut. Om en heltidsanställning avslutas den 1 juni 2024, är ansökningsschemat följande:

 • om semesterersättningen betalas ut den 14 juni 2024, skicka in den första ansökan tidigast den 16 juni 2024
 • om semesterersättningen betalas ut den 28 juni 2024, skicka in den första ansökan tidigast den 30 juni 2024
 • om semesterersättningen betalas ut den 14 juni 2024, skicka in den första ansökan tidigast den 16 juni 2024
 • Om ingen semesterersättning betalas ut vid avslutad heltidsanställning, skicka in den första ansökan tidigast den 16 juni 2024.

Kom ihåg att ansöka om dagpenning inom tre månader från den dag du vill ha den utbetald!

Vi rekommenderar att du tittar på de separata sommarsidorna som publicerats på vår hemsida. På sommarsidorna hittar du särskilda instruktioner för att ansöka om dagpenning under sommaren. Du kommer till sidorna via knappen nedan.

Vilka bilagor behövs?

Det är omöjligt att på förhand ge en fullständig lista över alla nödvändiga bilagor, eftersom situationen för våra sökande är mycket olika och bilagorna som behövs ofta framgår först när handläggningen av ansökningen fortskrider. Här är ändå en lista över bilagor som oftast behövs:

 • anställningsavtal för arbete som upphört. Om ett skriftligt anställningsavtal inte har upprättats, skicka arbetsgivarens redogörelse för de allmänna villkoren för anställningsförhållandet. Kassan behöver till exempel uppgifter om anställningsförhållandets längd, orsak till uppsägningen (visstidsanställning/uppsägning), avtalad veckoarbetstid, lönegrunder och arbetsuppgift. Kontrollera att redogörelsen du skickar innehåller dessa uppgifter.
 • om du har blivit uppsagd, skicka uppsägningsmeddelandet. Om du har blivit permitterad, skicka meddelandet om permittering.
 • om maken/makan får hemvårdsstöd, skicka blanketten som redogör för hemvårdsstödet som betalas
 • Om du är företagare i bisyssla, skicka senast fastställt personligt skattebeslut inklusive specifikationer
 • om du utför arbete via en faktureringstjänst, skicka en arvodesberäkning av arvode som betalats under sökperioden
 • om du har fått timlön på basis av arbetade timmar, skicka en redogörelse för arbetade veckotimmar. Redogörelsen för arbetade veckotimmar ska skickas för minst 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret före arbetslösheten
 • Att skicka in din senaste lönespecifikation samt en lönespecifikation som inkluderar semesterersättningen kan påskynda behandlingen av din ansökan!

Vad är statusen för min ansökan?

Du kan kolla förstasidan på vår hemsida för att se vilken dag vi för närvarande behandlar
ansökningar. Tyvärr, även i telefontjänsten, kan vi inte ge en mer exakt uppskattning av det datum då din ansökan kommer att behandlas. Handläggningstiden påverkas oundvikligen till exempel av antalet ansökningar som kassan tar emot på dagen.

Du kan kontrollera Openettis ”Ansökningarnas handläggningsstatus” -avsnitt för att se vad statusen för din ansökan är (anlände, väntar på ytterligare förtydligande, klar eller arkiverad).

När ska jag skicka in min fortsättningsansökan?

Dagpenning ansöks efter första ansökan antingen med en fyra veckors eller en månads ansökningsrytm. Den lämpliga ansökningsrytmen för varje sökande fastställs i samband med behandlingen av första ansökan. När din första ansökan har behandlats, skickas ett meddelande från Openetti med information om den framtida ansökningsrytmen.

Är mina medlemsavgifter i ordning?

Om du tillhör kassan via ett fackförbund ingår arbetslöshetskassanskarans medlemsavgift i förbundets medlemsavgift. Tyvärr kan vi inte ge kassören råd om fackliga medlemsavgifter. Om du har några frågor om dina medlemsavgifter, vänligen kontakta din fackförenings medlemsservice direkt. Detta gäller även kårmedlemmar som själva ansvarar för att betala sina medlemsavgifter.   Även fackliga medlemstjänster (t.ex. OAJ) kan vara överbelastad, så vänta på svar.

Om du är enskild medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap (och inte är medlem i förbundet) kan du kontakta kassan om medlemsavgifter. Största delen av de enskilda medlemmarnas medlemsavgiftsräkningar för 2024 skickades i februari 2024.  Om du inte har fått en faktura för medlemsavgift, vänligen kontakta oss via Openetti-meddelanden.

Hur periodiseras min semesterersättning?

Semesterersättningen från over två veckors heltidsarbete periodiseras, och utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen hindras under perioden för periodisering. Periodisering av semesterersättningen börjar normalt från och med arbetsförhållandets upphörande. Periodisering görs baserat på en beräknad daglig lön. Periodiseringen beräknas genom att dela upp beloppet för semesterersättningen med daglönen, vilket ger antalet dagar för periodisering. Endast vardagar (mån-fre) beaktas vid periodiseringen.

Efter periodisering av semesterersättningen kan det beroende på sökandens situation krävas en självrisktid, under vilken arbetslöshetsdagpenning normalt inte betalas ut. Självrisktiden motsvarar sju arbetsdagar.

Semesterersättning från deltidsarbete periodiseras inte, utan den justeras för utbetalning enligt betalningsdagen, precis som andra inkomster från deltidsarbete.

Annas heltidsanställning avslutas den 1 juni 2024. Hennes beräknade dagliga lön är 150,00 €/dag. Anna får totalt 1700 euro i semesterersättning den 28 juni 2024. Antalet periodiseringsdagar blir således:

1700 € / 150 € = 11 dagar

Semesterersättningen periodiseras för 11 arbetsdagar från och med den 2 juni 2024, det vill säga för perioden 2 juni 2024 – 17 juni 2024.

Anna kommer också att ha en självrisktid på 7 dagar. Eftersom Anna är helt arbetslös kommer självrisktiden att vara från och med den 18 juni 2024 till den 26 juni 2024.

Anna kan få arbetslöshetsdagpenning från och med den 27 juni 2024.

För mer information om periodisering av semestersersättning kan du läsa genom knappen nedan.

Varför har lönen jämkats trots att jobbet har upphört?

Lönerna för deltidsarbete (arbetstid upp till 80 % av heltidsanställdas arbetstid) eller heltidsarbete som varar i upp till två veckor jämkas. Också semesterpenningen och traktamenten för deltidsarbete eller heltidsarbete som varar i upp till två veckor jämkas.

Inkomsterna skall jämkas för den jämkningsperioden för vilken lönedagen sammanfaller med dagen för utbetalning av lönen. Även om arbetstiden redan har upphört kan arbetsinkomsten därför jämkas om betalningsdagen sammanfaller med förlikningsperioden. Den jämkningsperiod som ska fastställas för sökanden ska prövas i samband med behandlingen av ansökan. Fastställandet av jämkningsperioden beror på flera faktorer, så exemplen nedan gäller endast för dessa fall.

Du kan läsa om hur inkomster från deltidsarbete eller tillfälligt arbete kan jämkas till exempel när en heltidsanställning avslutas på vår webbplats. Artikeln finns tillgänglig genom knappen nedan.

Kan jag be om hjälp via meddelande?

Du kan skicka meddelanden till oss säkert via Openetti. Vi svarar på meddelanden inom tre arbetsdagar. Vi hjälper gärna till!

Utforska också andra vanliga frågor genom knappen nedan!

Läs nästa