Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hallitusohjelma lupaa uudistuksia työttömyysturvaan

Uusi hallitusohjelma on nyt kesäkuussa julkaistu ja pitää sisällään työttömyysturvaan muutoksia. Ohjelmassa esitetyt muutokset vaativat vielä lainvalmistelun, joten kaikki nyt esitetyt muutokset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme heti, kun lainvalmistelu etenee ja aikataulut muutoksille selviävät.

Esittelemme tässä uutisessa lyhyesti hallitusohjelman kirjaukset työttömyysturvasta.

 • Työssäoloehtoa pidennetään 12 kuukauteen (52 viikkoa). Nyt työssäoloehto on 6 kuukautta (26 viikkoa).
 • Työssäoloehto ei kerry enää palkkatuetusta työstä. Nyt palkkatuettu työ kerryttää 75 % työssäoloehtoa.
 • Ansioturvan tasoa porrastetaan. Kahdeksan viikon jälkeen, ansioturva laskee 80 % tasolle alkuperäisestä päivärahasta. Ansiopäiväraha laskee 75 % tasolle alkuperäisesti päivärahasta 34 viikon jälkeen.
 • Lomakorvauksen jaksotus palautetaan. Lomakorvaus jaksotettiin vuoteen 2012 asti, jonka jälkeen tästä luovuttiin. Lomakorvauksen jaksottaminen tarkoittaa, että lomakorvaus estää päivärahan maksamisen niiltä päiviltä, mitä lomakorvaus palkkana vastaa.

Pitämättömät lomat siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua.

 • Omavastuuaika nousee 7 päivää. Nyt omavastuuaika on 5 päivää.
 • Lapsikorotukset poistetaan. Nyt lapsikorotusta saa enintään 3 lapsesta
 • Ansiopäivärahan suojaosa poistetaan. Nyt ansiopäivärahan suojaosa on kuukauden jaksolla 300 eurolla ja 4 viikon jaksolla 279 euroa. Suojaosa tarkoittaa, että vasta suojaosan ylittävä tulo vaikuttaa päivärahaasi vähentävästi.
 • Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöksistä luovutaan. Ikä vaikuttaa useaan eri työttömyysturvan osa-alueeseen kuten ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaan (500 päivää) ja päivärahan tason suojaukseen yli 58-vuotiailla. Hallituksen ohjelmassa ei eritellä tarkasti, koskeeko kirjaus kaikkia ikään liittyviä poikkeussäännöksiä
 • Työssäoloehto euroistetaan. Tämä tarkoittaa, että työssäoloehto kertyisi palkan mukaan. Nyt työssäoloehto kertyy työajan mukaan.
 • Vuorotteluvapaasta luovutaan. Nyt vuorotteluvapaalle voi jäädä pitkän työuran tehnyt henkilö. Vuorotteluvapaan kesto on nyt enintään 180 päivää.
 • Sovitellun päivärahan saajalta voidaan edellyttää kokoaikatyön hakemista tai osallistumista Te-palveluihin.
 • Kansaneläkeindeksi jäädytetään.

Muita muutoksia hallitusohjelmassa ovat muun muassa muutoksia työmarkkinatukeen, yhdistelmävakuutuksen selvitystyö ja selvitys ansioturvan kehittämisestä. Ohjelmaan on myös kirjattu, että työttömyyskassat voivat jatkossa tarjota jäsenilleen tukea työllistymiseen.

Esitellyt muutokset eivät ole vielä voimassa. Lainvalmistelutyö on alkanut ja tiedotamme jäseniämme säännöllisesti asioiden etenemisestä.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta löytyy tiedote ”Hallitusohjelmassa sovitut työttömyysturvan leikkaukset vaikuttavat laajasti ansiosidonnaisen saajiin”.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lue seuraavaksi