Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringsprogrammet utlovar reformer i utkomstskyddet för arbetslösa 

Det nya regeringsprogrammet har nyss publicerats och innehåller förändringar i utkomstskyddet för arbetslösa. De i programmet presenterade förändringarna förutsätter ännu lagberedning vilket innebär att alla de nu presenterade förändringarna inte nödvändigtvis förverkligas som sådana. Vi följer med situationen och informerar genast, när lagberedningen framskrider och tidtabellen för förändringarna klarnar.

Vi presenterar nu kort regeringsprogrammets innehåll angående utkomstskyddet för arbetslösa. 

 • Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader (52 veckor). Nu är arbetsvillkoret 6 månader (26 veckor).
 • Lönesubventionerat arbete räknas inte längre med i arbetsvillkoret. Nu ackumulerar 75% av lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret. 
 • Inkomstskyddets nivå graderas. Efter åtta veckor sjunker inkomstrelaterade dagpenningen till 80% av den ursprungliga dagpenningen. Dagpenningen sjunker till 75% av den ursprungliga dagpenningen efter 34 veckor. 
 • Periodisering av semesterersättningen återförs. Semesterersättningen periodiserades fram till år 2012 då detta upphävdes. Periodisering av semesterersättningen betyder att semesterersättningen förhindrar utbetalning av dagpenning för lika många dagar som semesterersättningen som lön motsvarar.

Ej uttagen semester skjuter upp starten av rätten till inkomstrelaterad dagpenning

 • Självrisktiden stiger till 7 dagar. Nu är självrisktiden 5 dagar.
 • Barnförhöjningarna slopas. Nu får man barnhöjning för högst 3 barn. 
 • Skyddade beloppet för inkomstrelaterade dagpenningen slopas. Nu är skyddade beloppet för inkomstrelaterade dagpenningen 300 euro om ansökningsperioden är en månad och 279 euro om ansökningsperioden är fyra veckor. Skyddade beloppet betyder att bara den andel av dina inkomster som överstiger det skyddade beloppet minskar på beloppet på din dagpenning. 
 • De åldersbundna undantagsbestämmelserna för utkomstskyddet för arbetslösa slopas. Åldern påverkar flera delområden av utkomstskyddet för arbetslösa så som inkomstrelaterade dagpenningens maximitid (500 dagar) och skyddet av nivån på över 58-åringars dagpenning. I regeringsprogrammet specificeras inte vare sig noteringen gäller alla åldersrelaterade undantagsbestämmelser eller bara en del av dem.  
 • Arbetsvillkoret kopplas till intjänad lön. Detta betyder att arbetsvillkoret ackumuleras enligt lönen. Nu ackumuleras arbetsvillkoret enligt arbetstid.  
 • Alterneringsledigheten slopas. Nu kan en person med lång karriär ta ut alterneringsledighet. Alterneringsledighetens längd är nu högst 180 dagar. 
 • Den som får jämkad dagpenning kan förutsättas ansöka om heltidsarbete eller delta i AN-tjänster.

Andra reformer i regeringsprogrammet är bland annat förändringar i arbetsmarknadsstödet, utredning av kombinationsförsäkring och utredning av utveckling av inkomstskyddet. Det har också antecknats i programmet att arbetslöshetskassor i fortsättningen kan erbjuda stöd för sina medlemmar i att bli sysselsatta.  

De presenterade förändringarna har inte ännu trätt i kraft. Lagberedningsarbetet har börjat och vi informerar våra medlemmar regelbundet om hur ärenden framskrider.  

Läs mer här.(du flyttar till en annan tjänst)

Lue seuraavaksi