Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta siltä ajalta, jolloin

  • saat vuorotteluvapaan osapuolena olevalta työnantajaltasi palkkaa
  • suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta
  • olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa
  • harjoitat päätoimista yritystoimintaa
  • saat työttömyysturvalain mukaisia etuuksia
  • saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi

Vuorottelukorvausta ei makseta siltä vuorottelusopimuksen mukaiselta ajalta, jolle ei ole palkattu sijaista. Vuorottelukorvausta maksetaan kuitenkin alkuperäisen suunnitelman mukaan, jos sijaisen työsuhde päättyy jostain syystä kesken vapaan eikä TE-toimistolla ole tarjota toista sijaista.

Kun saat vuorottelukorvausta, sinulla ei ole oikeutta opintotukeen.

Jos olet ollut aikaisemmin vuorotteluvapaalla, voit jäädä uudelleen vuorotteluvapaalle, jos olet ollut edellisen vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen työssä vähintään 5 vuotta (60 täyttä kalenterikuukautta).

Vuorottelukorvaus ja sosiaalietuudet

Jotkin vuorotteluvapaan aikana saamasi lakisääteiset etuudet, kuten Kelan kotihoidon tuki, vähentävät vuorottelukorvauksesi määrää.

Lasten kotihoidon tuki on perhekohtainen etuus, joka yleensä vähennetään vuorottelukorvauksen saajan päivärahasta. Kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä, jos kotihoidon tuki maksetaan puolisollesi, joka hoitaa lasta kotona kokopäiväisesti eikä hänellä tämän vuoksi olisi oikeutta saada työttömyysetuutta. Jos puolisosi on työtön ja kotihoidon tuki maksetaan hänelle, vähennetään se puolisosi työttömyyspäivärahasta.

Vuorottelukorvaustasi eivät kuitenkaan vähennä esim. sinulle maksettava asumistuki, toimeentulotuki, omaishoidon tuki, lapsilisä tai perhe-eläke.

Ilmoita aina työttömyyskassalle, jos saat tai olet hakenut jotain sosiaalietuutta.