Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Begränsningar som gäller alterneringsersättningen


Rätt till alterneringsersättning beviljas inte medan du

  • får lön av arbetsgivaren som beviljat alterneringsledigheten
  • utför militär- eller civiltjänst
  • är anställd på heltid hos en annan arbetsgivare, och anställningen varar över två veckor
  • idkar företagsverksamhet som huvudsyssla
  • får förmåner enligt lagen om utkomststöd för arbetslösa
  • får sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller har beviljats ledighet för havandeskap, förlossning eller vård av barn.

Alterneringsersättning betalas inte för sådan alterneringsledighetstid enligt alterneringsavtalet som det inte har anställts någon vikarie för. Alterneringsersättning betalas i alla fall enligt den ursprungliga planen om vikariens anställning av någon anledning upphör under alterneringsledigheten och arbets- och näringsbyrån inte har någon annan vikarie att erbjuda.

Medan du får alterneringsersättning har du inte rätt till studiestöd.

Om du har varit alterneringsledig tidigare kan du få alterneringsledighet på nytt när du har arbetat i minst fem år (60 fulla kalendermånader) efter att den tidigare alterneringsledigheten slutade.

Alterneringsersättning och sociala förmåner

Vissa lagstadgade förmåner som du får under alterneringsledigheten, såsom FPA:s stöd för hemvård av barn, minskar alterneringsersättningen.

Stödet för hemvård av barn är en familjeförmån som i allmänhet dras av från dagpenningen som betalas till den som får alterneringsersättning. Stödet för hemvård dras inte av om stödet betalas till en make eller maka som sköter ett barn hemma på heltid och därför inte har rätt till arbetslöshetsförmån. Om din make eller maka är arbetslös och får stöd för hemvård, dras stödet av från hans eller hennes arbetslöshetsdagpenning.

Alterneringsersättningen påverkas i alla fall inte av exempelvis bostadsstöd, utkomststöd, stöd för närståendevård, barnbidrag eller familjepension.

Meddela alltid arbetslöshetskassan om du får eller har ansökt om någon social förmån.