Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Tietoa kassasta


,

Opettajien Työttömyyskassan hallinto ja toimisto

Opettajien Työttömyyskassan korkeinta päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva kassan kokous. Kassan kokouksessa valittava työttömyyskassan hallitus on 9-jäseninen, ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Sekä hallituksen jäsenten että varajäsenten on oltava työttömyyskassan jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan työttömyyskassan hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Hallituksen jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Kassan kokouksen ja hallituksen tehtävistä säädetään työttömyyskassalaissa (603/1984). Kassan säännöissä on lakia tarkempia määräyksiä tehtävistä.

Työttömyyskassan operatiivisesta johtamisesta vastaa työttömyyskassan johtaja. Työttömyyskassan johtaja toimii myös työttömyyskassan hallituksen esittelijäsihteerinä. Työttömyyskassan johtajan lisäksi operatiivisen toiminnan johtamiseen osallistuvat kassan lakiasiainpäällikkö, toimistopäällikkö ja talouspäällikkö. Kassan lakiasiainpäällikkö toimii työttömyyskassan johtajan sijaisena. Myös työttömyyskassan johtajan tehtävistä säädetään työttömyyskassalaissa, minkä lisäksi kassan säännöissä on lakia tarkempia määräyksiä tehtävästä.

Työttömyyskassan johtaja: Katriina Vierula

Lakiasiainpäällikkö: Sami Aapro

Toimistopäällikkö: Mikko Häyrinen

Talouspäällikkö: Tuija Häkkinen

Johdon assistentti: Maarit Määttä

Etuuskäsittelystä ja jäsenneuvonnasta työttömyysturva- ja vuorotteluvapaa-asioissa vastaavat työttömyysturva-asiantuntijat ja jäsenpalveluasiantuntijat. Koulutamme itse kaikki uudet työntekijämme tehtäväänsä.