Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Soviteltu vuorottelukorvaus


Työskentely vuorotteluvapaan aikana

Vuorotteluvapaan aikana maksetun osa-aikatyön tai satunnaisen työn työtulo huomioidaan palkan maksupäivän mukaiselle vuorottelukorvausjaksolle. Työn aloittamisesta on ilmoitettava kassalle heti työn alkaessa muutosilmoituksella tai Openetin kautta viestit-toiminnolla. Ilmoita myös arvioitu palkan maksupäivämäärä. Lähetä kopio palkkalaskelmastasi sitten, kun palkka maksetaan sinulle.

Omalle työnantajallesi tehdystä työstä tulee lähettää työnantajan todistus työpäivistä. Näiltä päiviltä ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen, mutta vuorotteluvapaasi kuluu kuitenkin ja jatkuu sen jälkeen alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Myös saman kunnan/kaupungin palveluksessa tehty työ katsotaan omalle työnantajalle tehdyksi työksi.

Sivutoimisen yritystoiminnan (mukaan lukien maa- tai metsätilan omistus) tulot sovitellaan yleensä viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksen ja sen erittelyosan tietojen mukaisesti. Yritystoiminnasta tarvitaan aina TE-toimiston työvoimapoliittinen lausunto, joten jos sinulla on yritystoimintaa tai omistat maa- tai metsätilan, ilmoita asiasta TE-toimistolle jo ennen vuorotteluvapaasi alkamista. Jos yritystoimintasi on päätoimista, et voi saada vuorottelukorvausta.

Työtulojen vaikutus vuorottelukorvaukseen

Saamastasi bruttoansiosta 35 % vähentää maksujakson täysimääräistä vuorottelukorvausta, kun vuorottelukorvauksen taso on 70 % työttömyyspäivärahasta. Vuorottelukorvauksessa ei ole ansiopäivärahan sovittelun suojaosaa.


Esimerkki sovitellun vuorottelukorvauksen laskemisesta


Vuorottelukorvauksessa tulot sovitellaan samalla tavalla kuin ansiopäivärahassa, mutta siihen ei sovelleta suojaosaa. Puolet soviteltavasta tulosta vähentää ansiopäivärahan määrää, ja tästä summasta sovitellun vuorottelukorvauksen määrä on 70%. Sovitellun vuorottelukorvauksen määrä saadaan siis käyttämällä laskukaavaa:
(täysi ansiopäiväraha – soviteltava tulo * 0,5) * 0,7

Esimerkiksi:
Hakijan täysi ansiopäiväraha = 85,00e/pv
Työtulot hakujaksolla = 300,00e/kk eli 300e / 21,5 = 13,95e/pv

-> Soviteltu vuorottelukorvaus = (85,00e – 0,5 * 13,95e) * 0,7 = 54,62e/pv

Täysi vuorottelukorvaus on 70% täydestä ansiopäivärahasta eli: 85,00e * 0,7 = 59,50e/pv
Työtulon ollessa 300,00e/kk, vähentää se täyden vuorottelukorvauksen määrää 35% eli yhteensä 300e * 0,35 = 105e/kk
Tällöin täyden vuorottelukorvauksen ja sovitellun vuorottelukorvauksen erotus on kuukaudessa:
(59,50e – 54,62e) * 21,5 = 105e (pyöristettynä)