Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Jämkad alterneringsersättning


Arbete under alterneringsledigheten

Bruttoinkomsterna från deltidsarbete eller tillfälligt arbete ska beaktas i den alterneringsersättningsperiod då lönen utbetalas. Inledande av arbete ska anmälas genast då arbetet börjar med förändringsanmälan eller via Openetti. Meddela också den beräknade löneutbetalningsdagen. Sänd kopia av lönespecifikationen sedan när lönen utbetalas till dig.

För arbete för egen arbetsgivare ska du skicka in arbetsgivarens intyg över arbetsdagarna. Du har inte rätt till alterneringsersättning för dessa dagar, men din alterneringsledighet löper ändå och fortsätter därefter i enlighet med det ursprungliga avtalet. Arbete inom samma kommun/stad räknas också som arbete för egen arbetsgivare.

Inkomster från företagsverksamhet som bisyssla (inklusive om du äger en gård eller skogsfastighet) jämkas i allmänhet enligt uppgifterna i ditt senast fastställda personliga beskattningsbeslut och dess specifikationsdel. För företagsverksamhet krävs alltid ett arbetskraftspolitiskt utlåtande av arbets- och näringsbyrån, så om du har ett företag eller äger en gård eller skogsfastighet ska du meddela arbets- och näringsbyrån om saken innan din alterneringsledighet börjar. Om företagsverksamheten är din huvudsyssla kan du inte få alterneringsersättning.

Arbetsinkomstens inverkan på alterneringsersättningen

Från din bruttoinkomst avdras 35 procent av betalningsperiodens alterneringsersättnings fulla belopp, när alterneringsersättningens nivå är 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen.


Exempel på beräkningen av
jämkad alterneringsersättning


Vid betalning av alterneringsersättning jämkas inkomster på
samma sätt som vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning, men inget
skyddsbelopp tillämpas. Hälften av de jämkade inkomsterna skär ner på den
inkomstrelaterade dagpenningen och den jämkade alterneringsersättningen är 70%
av denna summa. Summan på den jämkade alterneringsersättningen fås därmed genom
användningen av beräkningsformeln:

(fullständig inkomstrelaterad dagpenning – jämkad inkomst
* 0,5) * 0,7

Till exempel:

Den ansökandes
fullständiga inkomstrelaterade dagpenning = 85,00e/per dag

Arbetsinkomst
under ansökningsperioden = 300,00e/månad dvs. 300e / 21,5 = 13,95e/per dag

-> Jämkad
alterneringsersättning = (85,00e – 0,5 * 13,95e) * 0,7 = 54,62e/per dag

Fullständig
alterneringsersättning är 70% av fullständig inkomstrelaterad dagpenning dvs:
85,00e * 0,7 = 59,50e/per dag
Då arbetsinkomsten
är 300,00e/månad, skär inkomsten ner på den fullständiga
alterneringsersättningen med 35% dvs. sammanlagt 300e * 0,35 = 105e/månad

i detta fall är
skillnaden mellan fullständig alterneringsersättning och jämkad
alterneringsersättning: (59,50e – 54,62e) * 21,5 = 105e (avrundat) i månaden