Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Muutoksista ilmoittaminen


,

Ilmoita liikkuvuusavustuksen maksamiseen vaikuttavasta muutoksesta meille välittömästi Openetissä olevalla muutosilmoituksella tai Viestit-toiminnolla. Voit ilmoittaa muutoksesta myös postitettavalla muutosilmoituksella.

Ilmoita meille

  • työsi päättymispäivä ja työsuhteen päättymisen syy, jos työsi päättyy aiemmin kuin työsopimuksessasi on sovittu
  • jos työntekosi ja palkansaantisi estyvät kokonaisilta päiviltä lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi
  • jos saat työkyvyttömyyden perusteella etuutta, kuten sairauspäivärahaa
  • jos saat muuta etuutta, joka estäisi ansiopäivärahan saamisen (ks. täältä).

Aiheetta maksettu liikkuvuusavustus peritään takaisin.