Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Anmälan om ändringar


Om situationen förändras så att betalningen av rörlighetsbidraget påverkas ska du omedelbart underrätta oss om detta via ändringsanmälan eller meddelandefunktionen på Openetti. Du kan meddela om en ändring även på en ändringsanmälan som postas.

Meddela oss

  • dagen när arbetet upphör och orsaken till att arbetsförhållandet upphört, om arbetet slutar tidigare än enligt arbetsavtalet
  • om arbetet och intjänandet av lön förhindras för hela dagar på grund av permittering eller en jämförbar orsak
  • om du får en förmån på grund av arbetsoförmåga, såsom sjukdagpenning
  • om du får en annan förmån som förhindrar beviljande av inkomstrelaterad dagpenning (se här).

Rörlighetsbidrag som utbetalats utan orsak återkrävs.