Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin

Hallituksen esitys HE 13/2024 on nyt käsittelyssä. Esitys koskee ansiopäivärahan porrastusta, työssäoloehdon täyttymistä palkkatukityössä ja ikääntyviä koskevia poikkeussäännöksiä.

Päivärahan porrastus

Tämä tarkoittaa, että päivärahasi alenee, kun työttömyys pitkittyy. Ensimmäinen päivärahan alennus tehdään, kun päivärahaa on maksettu 40 työttömyyspäivältä. Toinen päivärahan alennus tehdään, kun päivärahaa on maksettu 170 työttömyyspäivältä. Ensimmäinen päivärahan tason aleneminen on 20 % ja toinen päivärahan tason aleneminen on 25 %.  Toinen päivärahan tason aleneminen koskee ansiopäivärahan tasoa, joka perustuu työssäoloehdon ajalta kertyneeseen päivärahan perusteena olevaan palkkaan, jolloin päivärahan tason leikkaus ei kertaannu.

Porrastus koskisi niitä hakijoita, joiden työssäoloehto täyttyy 2.9.2024 jälkeen.

Työssäoloehto palkkatuetussa työssä

Lakimuutoksen jälkeen palkkatuettu työ ei kerrytä työssäoloehtoa. Palkkatukityötä ei lueta työssäoloehtoon, jos työsuhde alkaisi 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Poikkeuksena tähän, palkkatukityö voisi jatkossakin kerryttää osittain työssäoloehtoa, kun palkkatukea maksetaan alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen. Työssäoloehto kertyisi kuitenkin vasta sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. Työssäoloehto 10 kuukauden jälkeen kertyisi 75 % osuudella. Lakimuutoksen myötä palkkatuettu työ pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Tarkastelujakso on normaalisti 28 kuukautta.

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen

Nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaan 58 vuotta täyttäneiden päivärahan taso on suojattu. Tämä tarkoittaa, että päivärahan perusteena oleva palkka ei muutu, ellei uusi päiväraha olisi edellistä suurempi.

Hallituksen esityksen mukaan tämä suojasäännös poistetaan 2.9.2024. Lisäksi velvoitetyöllistymisestä luovutaan kokonaan. Muutos ei vaikuta ennen 2.9.2024 jo alkaneisiin velvoitetöihin.

Yksi muutos on myös, että työllistymistä edistävällä palvelulla ei voisi enää jatkossa kerryttää työssäoloehtoa. Tämä muutos tulee voimaan 2.9.2024.

Huomioithan, että nämä muutokset eivät ole vielä voimassa ja niihin saattaa tulla vielä muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana. Tiedotamme asiasta lisää, kun eduskuntakäsittely etenee.

Seuraa lakimuutosivujamme. Päivitämme aktiivisesti kotisivujamme muutosten osalta ja aikatauluista. Tutustu myös hallituksen esitykseen.

Lue seuraavaksi