Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Palkaton talviloma ja ansiopäivärahan hakeminen

Työsuhteeseen voi joskus sisältyä aikaa, jolloin työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti koulujen loma-aikoina. Työttömyysturvassa näitä jaksoja kutsutaan lomautukseen rinnasteisiksi ajoiksi.

Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä lomautukseen rinnasteisilta ajoilta myös kokoaikatyössä olevilla. Palkattomista jaksoista tulee kuitenkin olla maininta työsopimuksesta ja asiasta tulee olla sovittu jo työsuhteen alkaessa. Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa palkattomista ajanjaksoista, ei oikeutta ansiopäivärahaan voi syntyä lomautukseen rinnasteisilta ajoilta.

Huomioithan, että työnhaun voimassaolo TE-toimistossa on ehdoton edellytys ansiopäivärahaoikeudelle myös lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa eikä työnhakua saa voimaan takautuen!

Päivärahan hakeminen ja maksaminen

Lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta ansiopäivärahaa voidaan maksaa joko täytenä tai soviteltuna riippuen työsuhteen kokoaikaisuudesra tai osa-aikaisuudesta. Huomioithan, että etuutta voidaan maksaa soviteltuna myös silloin, jos sinulla on kokoaikatyön rinnalla osa-aikainen työsuhde. Jos olet epävarma etuusoikeudestasi, suosittelemme lähettämään meille hakemuksen, jotta voimme tutkia oikeutesi päivärahaan. Huomioithan, että työnhaun voimassaolo TE-toimistossa on ehdoton edellytys ansiopäivärahaoikeudelle myös lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa eikä työnhakua saa voimaan takautuen!

Palkaton talviloma osa-aikaisessa työsuhteessa

Jos työsuhteesi on osa-aikainen, olet todennäköisesti hakenut soviteltua päivärahaa työsuhteen aikana. Jatka tällöin ansiopäivärahan hakemista normaalin hakurytmin mukaisesti (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi). Sovittelujaksolla maksettu palkka huomioidaan tavalliseen tapaan koko haku- ja sovittelujaksolla. Jos haet päivärahaa vain talviloman ajalta, huomioidaan kuitenkin sovittelujakson aikana (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) maksettu palkka päivärahan maksussa.

Palkaton talviloma kokoaikaisessa työsuhteessa

Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä vain lomautukseen rinnasteiselta ajalta, joten voit toimittaa hakemuksen vain palkattoman talviloman ajalta. Toimita hakemus kuitenkin kokonaisen kalenteriviikon ajalta (ma-su).

Toimita hakemuksen liitteeksi kopio työsopimuksesta, koska ansiopäivärahaoikeuden edellytyksenä on, että palkattomista jaksoista on maininta työsopimuksessa. Toimita lisäksi viikkotuntiselvitys tekemistäsi työtunneista. Voit toimittaa työnantajan laatiman viikkotuntiselvityksen tai voit täyttää selvityksen itse. Viikkotuntiselvityslomakkeita löydät kotisivuiltamme kohdasta Lomakkeet.(avautuu uuteen ikkunaan)

Täytäthän viikkotuntiselvityksen tarkasti. Ilmoitettujen tuntien tulee täsmätä maksettujen palkkojen kanssa. Jos ilmoitettujen tuntien ja maksettujen tuntien välillä on ristiriitaa, saatamme joutua pyytämään lisäselvityksiä asian selvittämiseksi.

Lue seuraavaksi