Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Oavlönat vinterlov och inkomstrelaterad dagpenning

Ett anställningsförhållande kan ibland innehålla en period då arbetet och löneutbetalningen tillfälligt avbryts under skolloven. Inom utkomstskyddet för arbetslösa kallas dessa perioder jämförbara med permittering.

En person som arbetar heltid kan också ansöka om arbetslöshetsförmån för perioder som är jämförbara med permittering. Oavlönade perioder bör nämnas i arbetsavtalet och man ska ha kommit överens om dessa redan i början av anställningsförhållandet. Om dessa oavlönade perioder inte nämns i anställningsavtalet kan arbetslöshetsersättning inte betalas ut för skolans semesterperioder.

Observera att en giltig jobbsökning vid TE-byrån är en absolut förutsättning för rätt till inkomstrelaterad dagpenning även i en situation jämförbara med permittering, och jobbsökningen kan inte träda i kraft retroaktivt!

Ansökan om och utbetalning av dagpenning

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan betalas för den tid som denna s.k. permitteringsliknande orsak gäller, antingen helt eller jämkat, beroende på anställningsförhållandets heltids- eller deltidskaraktär. Observera att jämkad förmån kan betalas också om du har ett annat anställningsförhållande på deltid eller någon annan jämkningspliktig inkomst vid sidan av ditt heltidsarbete.

Om du är osäker på om du har rätt till förmånen rekommenderar vi att du skickar in en ansökan till kassan. På så sätt kan vi kontrollera din rätt till dagpenning. Observera att en giltig jobbsökning vid TE-byrån är en absolut förutsättning för rätt till inkomstrelaterad dagpenning även i en situation jämförbara med permittering, och jobbsökningen kan inte träda i kraft retroaktivt!

Oavlönat vinterlov i deltidsarbete

Om ditt anställningsförhållande är på deltid, har du antagligen ansökt om jämkad inkomstrelaterad dagpenning redan från början av anställningsförhållandet. I så fall ska du fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt din normala ansökningsrytm (fyra kalenderveckor eller en månad). Den lön du får beaktas vid utbetalningen av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för hela ansöknings- och jämkningsperioden. Om du ansöker om dagpenning endast för vinterlovet beaktas dock lönen under hela jämkningsperioden (fyra kalenderveckor eller en månad) vid utbetalningen av dagpenningen.

Oavlönat vinterlov i heltidsarbete

Rätten till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan endast uppstå under en period som kan jämföras med permittering, så du kan bara lämna in en ansökan för den oavlönade vinterlovsveckan. Skicka in ansökan för hela kalenderveckan (mån-sön).

Vi behöver ditt anställningsavtal och en utredning över veckotimmar som en bilaga till ansökan. Utredningen över veckotimmar ska lämnas in för de 26 veckor som föregår den ansökningsperiod som uppfyller anställningsvillkoren eller, om anställningsförhållandet har varat kortare tid, lämna in utredningen från anställningsförhållandets början. Du kan lämna in utredningen som skrivits av arbetsgivaren, eller så kan du själv fylla i utredningen. Du hittar utredning över veckotimmar på vår webbplats under Blanketter(Öppnas i nytt fönster).

Fyll i utredningen noggrant så att de timmar du har rapporterat matchar de utbetalda lönerna.

Läs nästa