Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Yritystulojen vaikutus


Työttömyysturvalain mukainen yritystoiminta voi olla pää- tai sivutoimista. Jos jäät työttömäksi, TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi päätoimista vai sivutoimista. TE-toimiston antama lausunto sitoo työttömyyskassaa. Lisätietoa yrittäjämääritelmästä ja yrittäjän kassajäsenyydestä löydät täältä.

Päätoiminen yrittäjä tai päätoimisesti omassa työssä työllistynyt voi saada ansiopäivärahaa vasta silloin, kun yritystoiminta/oma työ on lopetettu, se on todisteellisesti keskeytynyt tai työskentely yrityksessä/omassa työssä on päättynyt. Lisätietoja tästä arvioinnista saat TE-toimistosta.

Sivutoiminen yrittäjyys tai oma työ ei estä ansiopäivärahan maksamista. Tällaisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä saamasi tulo otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana tulona.

Yritystulon huomioiminen ansiopäivärahan maksussa

Sivutoimisen yritystoiminnan tulo sovitellaan päivärahaan mahdollisimman pitkäkestoisen tuloselvityksen perusteella. Viimeisin vahvistettu verotus on yleensä lähtökohta silloin, kun yritystoiminta on jatkunut niin kauan, että yritystoiminnan tulo on jo verotettu henkilökohtaisessa verotuksessa. Tulosta sovitellaan se osa, joka on verotettu ansiotulona. Pääomatuloa ei sovitella. Verotuksessa vahvistettu ansiotulo todennetaan verotuspäätöksellä ja sen erittelyosalla. Liitä nämä hakemukseesi, kun haet päivärahaa ensimmäisen kerran ja tämän jälkeen vuosittain verotuksen vahvistamisen jälkeen.

Jos sivutoiminen yritystoiminta on niin uutta, ettei sen tuloa ole vielä verotettu, tai jos tulo on muuttunut olennaisesti verotuksen vahvistamisen jälkeen, perusteena käytetään mahdollisimman pitkän ajan kirjanpitoon perustuvaa tuloa.

Liitä hakemukseesi kirjanpitoon perustuva selvitys tuloistasi ja menoistasi vähintään edelliseltä 12 kuukaudelta tai juuri alkaneesta yritystoiminnasta koko toiminta-ajalta.

Laskutusosuuskunnan tai -palvelun kautta työskentely on
työttömyysturvassa yritystoimintaa. Siitä saatu tulo huomioidaan
päivärahassa soviteltavana työtulona palkkion maksupäivän mukaisesti.
Maksetusta palkasta/palkkiosta pitää toimittaa päivärahahakemuksen
liitteenä tilityslaskelma/palkkalaskelma.

Alkava yritystoiminta

TE-toimisto ei arvioi työttömänä aloittamasi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ensimmäisen 4 kuukauden aikana. Oikeus (soviteltuun) ansiopäivärahaan säilyy siten ainakin 4 kuukautta yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. Kokoaikatyön haun tulee olla voimassa TE-toimistossa.

Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen yritystoiminnan aloittamista. TE-toimisto tutkii yritystoiminnan aloittamisen. Jos saat yritystoiminnastasi tuloja ensimmäisen 4 kuukauden aikana, ne otetaan huomioon ansiopäivärahassa soviteltavana tulona. Yritystoiminnan kestettyä 4 kuukautta TE-toimisto arvioi, onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista ja antaa siitä kassalle työvoimapoliittisen lausunnon.

Oma työ työttömyysturvassa

Omalla työllä tarkoitetaan sellaisia työskentelyn muotoja, joita ei tehdä yrittäjäasemassa eikä myöskään työ- tai virkasuhteessa. Omaa työtä voi olla esimerkiksi apurahalla työskentely tai omaishoitajana toimiminen.

Jos teet työtä ilman työ- tai virkasuhdetta, on siitä aina kerrottava TE-toimistolle.  TE-toimisto ratkaisee millainen työvoimapoliittinen lausunto tilanteessasi meille Opettajien Työttömyyskassaan annetaan. Päätoiminen omassa työssä työllistyminen estää ansiopäivärahan maksamisen. Jos omassa työssä työllistyminen katsotaan sivutoimiseksi, voi oikeus ansiopäivärahaan syntyä. Lisätietoa saat TE-toimistosta. Oma työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.