Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Påverkan av inkomst från företagsverksamhet


Företagsverksamhet
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan vara huvud- eller bisyssla. Om
du blir arbetslös undersöker arbets- och näringsbyrån om din företagsverksamhet
är huvudsyssla eller bisyssla. Det utlåtande som arbets- och näringsbyrån ger
om det här binder arbetslöshetskassan. Mer information om företagare och medlemskap finns här.

En
företagare i huvudsyssla eller en person som är sysselsatt på heltid i eget
arbete kan få inkomstrelaterad dagpenning först då när företagsverksamheten/det
egna arbetet har upphört eller bevisligen har avbrutits eller då arbetet i
företaget/det egna arbetet har avslutats. Ytterligare information om den här
bedömningen får du från din egen arbets- och näringsbyrå. 

Företagande som
bisyssla
eller eget arbete utgör inte ett hinder för utbetalning av
inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomst du har fått för sådan
företagsverksamhet eller sådant eget arbete beaktas då inkomstrelaterad
dagpenning utbetalas som jämkad dagpenning.

Jämkning av inkomst från företagsverksamhet

Inkomsten från företagsverksamhet som bisyssla jämkas i dagpenningen på basis av en så långsiktig inkomstutredning som möjligt. Den senast fastställda beskattningen ligger vanligen till grund då företagsverksamheten fortsatt så länge att inkomsterna från företagsverksamheten redan har beskattats i den personliga beskattningen. Den del av inkomsten jämkas som beskattats som förvärvsinkomst. Kapitalinkomster jämkas inte. Förvärvsinkomster som fastställts i beskattningen verifieras med beskattningsbeslut och dess specifikationsdel. Bifoga dessa till din ansökan när du ansöker om dagpenning för första gången och därefter årsvis efter slutskattebeskedet.

Om företagsverksamheten som bisyssla är så ny att inkomster inte ännu beskattats, eller om inkomsten ändrats väsentligt efter att beskattningen fastställts, används som grund en inkomst som grundar sig på en så långvarig bokföring som möjligt.

Till din ansökan sak du bifoga en bokföringsbaserad utredning om dina inkomster och utgifter minst för de senaste 12 månaderna eller för hela verksamhetstiden om företagsverksamheten är nystartad.

Arbete via andelslag är i arbetslöshetskyddet företagsverksamhet. Inkomst från detta beaktas i dagpenningen som jämkad arbetsinkomst enligt betalningsdagen. Redovisningsspecifikation/lönespecifikation skall bifogas som bilaga till ansökan över utbetald lön/arvode.

Då företagsverksamhet startas

TE-byrån bedömer inte under de 4 första
månaderna om företagsverksamhet som du startat som arbetslös är
huvudsyssla eller bisyssla. Du har således rätt till inkomstrelaterad
dagpenning åtminstone 4 månader efter att du startat företagsverksamhet, då du
håller ansökan om heltidsarbete i kraft hos TE-byrån.

Kontakta TE-byrån innan du startar företagsverksamhet. TE-byrån
undersöker företagsverksamhetens start. Om du får inkomst från din
företagsverksamhet under de 4 första månaderna, beaktas dessa som inkomster som
dagpenningen justeras efter. Då företagsverksamheten pågått i 4 månaderna
bedömer TE-byrån om din företagsverksamhet är huvudsyssla eller bisyssla och
ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om detta till kassan.

Eget arbete inom utkomstskyddet för arbetslösa

Eget
arbete avser arbete som inte utförs som företagare eller i arbets- eller
anställningsförhållande. Eget arbete kan exempelvis vara arbete med stipendium
eller att vara närståendevårdare. 

Om
du arbetar utan arbets- eller anställningsförhållanden måste du informera
arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån avgör vilket
arbetskraftspolitiskt utlåtande man ger Lärarnas Arbetslöshetskassa om din
situation. Eget arbete på heltid utgör ett hinder för utbetalning av
inkomstrelaterad dagpenning. Om det egna arbetet anses vara en bisyssla kan du
ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Mer information får du av arbets- och
näringsbyrån. Eget
arbete medräknas inte i löntagarens arbetsvillkor.