Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Barntilläggen och skyddsdelen slopas i april

Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft 1.4.2024, vilket innebär att barntilläggen och skyddsdelen för jämkad dagpenning slopas.

Barntillägg slopas

Från och med 1.4.2024 har du inte längre rätt till barntillägg inom utkomstskyddet för arbetslösa. Barntillägg betalas normalt fram till 31.3.2024, även om betalningsdagen är efter 1.4.2024. Från och med 1.4.2024 betalas inte heller barntillägg i samband med rörlighetsunderstöd.

Storleken på barntillägget fram till 31.3.2024 är:

 • 5,84 €/dag för ett barn 
 • 8,57 €/dag för två barn
 • 11,05 e/dag för tre eller fler barn

Slopandet av barntillägget påverkar alltså den inkomstrelaterade dagpenningens belopp med i genomsnitt 126–238 euro per månad beroende på antalet barn.

Observera att om du har underhållsskulder eller om du får underhållsstöd kan slopandet av barntillägget påverka din situation. Då lönar det sig att bekanta sig med FPA:s pressmeddelande om ämnet: Barnförhöjningarna i samband med arbetslöshetsförmåner slopas 1.4.2024 – ta reda på hur förändringen påverkar din situation om du är underhållsskyldig eller får underhållsstöd(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

Skyddsdelen av den jämkade dagpenningen slopas

Med skyddsdelen för jämkad dagpenning avses det belopp som en arbetslös person kan tjäna under jämkningsperioden utan att det påverkar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp. Fram till 31.3.2024 är skyddsdelen 300 euro under en månads jämkningsperiod och 279 euro under en fyra kalenderveckors jämkningsperiod. Hälften av den jämkade arbetsinkomsten har minskat beloppet av full inkomstrelaterad dagpenning för den del som överstiger skyddsdelen.

Från och med 1.4.2024 slopas skyddsdelen, varefter hälften av den jämkade arbetsinkomsten minskar den inkomstrelaterade dagpenningen. Slopandet av skyddsdelen minskar således den jämkade dagpenningen, men den jämkade inkomsten minskar fortfarande inte hela dagpenningens belopp.

Ändringen tillämpas om ansökningsperioden börjar 1.4.2024 eller senare. Om ansökningstiden till exempel är 15.3.2024 – 14.4.2024, beaktas skyddsdelen fortfarande under hela ansökningsperioden och lagändringen börjar påverka den jämkade dagpenningens belopp först under följande ansökningsperiod 15.4.2024 – 14.5.2024.

Skicka in din ansökan enligt din normala ansökningsrytm, oavsett om slopandet av skyddsdelen berör dig eller inte. Om din ansökningsrytm till exempel är den 15:e i månaden – den 14:e i följande månad, lämna in din ansökan normalt för perioden 15.3.2024 – 14.4.2024. Avvikelser från ansökningsrytmen kan göras endast vid en första ansökan eller om arbetslösheten upphör mitt under ansökningstiden.

Exempel 1: Skyddsdelen används

 • Annas månadslön är 2700 euro, full dagpenning är 74,85 euro
 • Den jämkade arbetsinkomsten är 1000 euro i månaden
 • Skyddsdel 300 €/en månads jämknikningsperiod
 • Inkomster som minskar den fulla dagpenningen: (1000e – 300e) *0,5 = 350,00 €/mån, dvs. 350,00 €/21,5 = 16,28 €/dag
 • Jämkad dagpenning 74,85 €/dag – 16,28 €/dag = 58,57 €/dag, i genomsnitt 1259,27 €/mån

Exempel 2: Skyddsdel används inte längre

 • Annas månadslön är 2700 euro, full dagpenning är 74,85 euro
 • Den jämkade arbetsinkomsten är 1000 euro i månaden
 • Inkomster som minskar den fulla dagpenningen: 1000e * 0,5 = 500e/mån, dvs. 500e / 21,5 = 23,26e / dag
 • Jämkad dagpenning 74,85 €/dag – 23,26 €/dag = 51,60 €/dag, i genomsnitt 1109,32 €/mån

 Efter att skyddsdelen slopats kommer skillnaden att vara i genomsnitt 150 euro per månad.

Du kan läsa mer om dessa och andra lagändringar i avsnittet Lagändringar 2024 på vår webbplats, som vi uppdaterar regelbundet. Du kommer till sidorna för lagändringar via knappen nedan.

Lue seuraavaksi