Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringen har lämnat en proposition om att alterneringsledigheten ska slopas

Enligt propositionen ska alterneringsledigheten slopas från och med 1.8.2024

Regeringen har nu överlämnat en proposition till riksdagen om att slopa alterneringsledigheten. Enligt propositionen ska alterneringsledigheten slopas 1.8.2024.

Alterneringsledigheten kan dock fortfarande inledas enligt nuvarande villkor om den börjar senast 31.7.2024. För att alterneringsledigheten ska anses ha börjat senast 31.7.2024 ska alterneringsavtalet lämnas in till TE-byrån senast 31.7.2024. Dessutom ska vikariens arbetsavtal börja senast 31.7.2024.

Lagändringen påverkar inte alterneringsledigheter som redan har börjat.

Observera att dessa ändringar ännu inte har trätt i kraft och kan komma att ändras under den parlamentariska processen. Vi kommer att ge mer information om ärendet när den parlamentariska processen framskrider.

Om du vill kan du läsa regeringens proposition på riksdagens webbplats, som du kommer tii via knappen nedan.

Läs nästa