Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Rörlighetsbidrag för att hjälpa till om pendlingen är lång

Ska du börja ett nytt jobb med lång pendling? Eller måste du till och med flytta för arbete? Om ditt svar är ja, bör du kontrollera om du kan ha rätt till rörlighetsbidrag

Många av de som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning under sommaren, börjar ett nytt jobb i höst. Ibland ligger ett nytt jobb långt borta, i vilket fall pendlingen kan vara lång eller personen kan behöva flytta långt bort för arbete. Då kan rätten till rörlighetsbidrag uppstå.

Rörlighetsbidrag kan beviljas en person som

  • är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning när anställningsförhållandet börjar
  • tar emot ett minst 2 månader långt anställningsförhållande eller deltar i minst 2 månader lång utbildning i anslutning till arbete
  • arbetsresan överstiger 3 timmar per dag i heltidsarbete och 2 timmar per dag i deltidsarbete.

Längden på perioden med rörlighetsbidrag är 30, 45 eller 60 dagar och det beror på arbetsförhållandets längd. Rörlighetsunderstödets belopp är 37,21 euro per dag (år 2023) och det betalas för högst 5 vardagar per vecka. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsbidrag endast för arbetsdagar.

Om ärendet är aktuellt för dig eller om du annars är intresserad av rörlighetsbidrag, läs mer detaljerad information om kraven, ansökan och utbetalning av rörlighetsbidrag via knappen nedan.

Läs nästa