Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Planerar du att ta ut alterneringsledighet i höst?

Hösten är en populär tid att ta alterneringsledighet. Många kanske undrar vad man ska göra när alterneringsledigheten närmar sig och vad man behöver ta hänsyn till. I den här nyheten har vi sammanfattat hur du går tillväga om alterneringsledighet är aktuellt för dig.

OBS! Information nedan är baserad på den lagstiftning som gäller i skrivande stund. I det nya regeringsprogrammet föreslås att alterneringsledigheten ska avskaffas. Vi informerar mer om ärendet genast när lagberendningen framskrider.

Du kan läsa nyheterna om de reformer som utlovats i regeringsprogrammet via länken nedan.

1. Ta reda på om alterneringsledighet är möjligt för dig

För att få alterneringsledighet krävs bland annat att:

  • du arbetar permanent heltid och att din arbetstid är minst 75 % av den heltidsarbetandes arbetstid
  • du har arbetat för samma arbetsgivare i minst 13 månader innan du tog ut alterneringsledighet
  • obetald frånvaro inte överstiger 30 kalenderdagar under de föregående 13 månaderna

Arbets- och näringsbyrån granskar om de ovan nämnda arbetsvillkoren uppfylls. Arbets- och näringsbyrån utreder också andra arbetsmarknadspolitiska krav, såsom den övre åldersgränsen för alterneringsledighet, alterneringsledighetens längd, om ersättaren uppfyller kraven och den alterneringsledigas företagsverksamhet. Du får mer information om dessa krav från TE-byrån.

Ytterligare är en förutsättning för alterneringsledighet att du har minst 20 års arbetshistoria.

Arbetslöshetskassan utreder om kravet på 20-årig arbetshistoria uppfylls. Du kan kontrollera tillräckligheten av arbetshistoriken i förväg från kassan. Skicka en skriftlig begäran via Openetti,  om en genomgång av din arbetshistorik och ange det planerade startdatumet för alterneringsledigheten samt en giltig hemadress i meddelandet.

2. Kom överens om alterneringsledighet med din arbetsgivare

Alterneringsledighet är i första hand en avtalsfråga mellan dig och din arbetsgivare. Kom överens om ledigheten skriftligt med arbetsgivaren genom att fylla i ett alterneringsavtal. Blanketten hittar du på TE-byråns Jobbmarknaden -webbplats(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

3. Kontakta TE-byrån

Kontakta TE-byrån i god tid gällande alterneringsledigheten. Arbets- och näringsbyrån utreder din rätt till alterneringsledighet och ger ett utlåtande till kassan. Se till vilka bilagor som ska lämnas till TE-byrån för att utlåtande ska kunna ges. Se också till att alla nödvändiga bilagor finns hos TE-byrån ett par dagar innan alterneringsledigheten börjar.

Kom ihåg att meddela TE-byrån om du eller din make/maka har någon företagsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån ska i sitt utlåtande kommentera företagsverksamheten. Om TE-byrån anser att verksamheten är heltidsarbete har man inte rätt till alterneringsersättning.

4. Skicka in en ansökan om alterneringsersättning till kassan

En ansökan om alterneringsersättning kan lämnas in till kassan redan innan alterneringsledigheten börjar. Skicka dock in ansökan senast inom tre månader från det att alterneringsledigheten började. Det snabbaste sättet att skicka in en ansökan är i Openetti.

Ansökan måste åtföljas av ett alterneringsavtal. Om du eller din make har ett företag, bifoga också ditt senaste bekräftade personliga skattebeslut.

I regel är det inte nödvändigt att lämna in ett lönebesked till kassan, eftersom vi får inkomstuppgifter från inkomstregistret. I vissa fall kan det vara nödvändigt att lämna in lönebesked eller intyg om lönebesked, om inkomstregistret inte innehåller alla nödvändiga uppgifter. Du kan läsa om artikeln på vår webbplats(Öppnas i nytt fönster) vilka de vanligaste situationerna är då inkomstregistrets uppgifter inte är tillräckliga.

5. Vänta på beslut

En ansökan om alterneringsersättning behandlas tidigast när alterneringsledigheten har pågått i två kalenderveckor. Beslut om alterneringsersättning kommer att utfärdas i samband med behandlingen av ansökan. Beslut om alterneringsersättning kan inte ges i förväg.

Om det sker några förändringar i din situation under alterneringsledigheten, meddela kassan utan dröjsmål, till exempel genom att skicka ett meddelande eller ansökningsändringsförfrågan i Openetti.

Du kan läsa mer om alterneringsersättning via länken nedan.

Länken nedan tar dig till en dagpenningsräknare där du kan uppskatta alterneringsersättningens storlek. Kom ihåg att välja alterneringsersättning som typ av dagpenning.

Läs nästa