Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Päätökset


Työttömyyskassa antaa myönteisen tai kielteisen kirjallisen päätöksen etuushakemuksen perusteella. Kassa ei voi antaa ennakkopäätöksiä esimerkiksi puhelimitse. Saat tiedon päätöksistäsi sähköiseen Openetti-palveluun, mutta emme lainsäädännön vaatimusten vuoksi voi toimittaa niitä ainoastaan sähköisesti, vaan ne lähetetään aina myös postitse kotiosoitteeseesi, jonka olet ilmoittanut meille.

Toimintamme perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

Työttömyysturvalaki

Vuorotteluvapalaki

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Työttömyyskassalaki

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Työsopimuslaki

Vuosilomalaki

Työaikalaki

Hallintolaki

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta

Työttömyysturvalain täytäntöönpano