Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Beslut

Arbetslöshetskassan ger ett positivt eller negativt beslut på basen av förmånsansökan. Kassan kan ej ge förhandsbeslut till exempel via telefon. Du får besked om ditt beslut via den elektroniska Openetti-tjänsten, men vi kan inte leverera dem endast elektroniskt på grund av krav i lagstiftningen, utan de sänds alltid också per post till din hemadress som du har meddelat oss.

Vår verksamhet beserar sig på följande lagar och förordningar:

Lag om utkomstskydd för arbetslösa

Lag om alterneringsledighet

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Lag om arbetslöshetskassor

Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Arbetsavtalslag

Semesterlag

Arbetstidslag

Förvaltningslag

Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

Statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa