Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Liikkuvuusavustuksen kesto


,

Liikkuvuusavustusjakson pituus riippuu työsuhteen kestosta. Avustusjakso on

  • 30 päivää, kun työ kestää vähintään 2 kuukautta
  • 45 päivää, kun työ kestää vähintään 3 kuukautta
  • 60 päivää, kun työ kestää vähintään 4 kuukautta.

Esimerkki: 2,5 kuukautta kestävä työsuhde alkaa 1.3.2019, jolloin avustusjakson pituus on 30 päivää. Avustusjakso on 1.-30.3.2019.

Avustusta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien avustusjakson ajan. Maksettavien päivien määrä vaihtelee kuukaudesta ja työn alkamispäivästä riippuen. Esimerkiksi 30 päivän avustusjakson ajalta liikkuvuusavustusta maksetaan 22–24 päivältä. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan vain niiltä päiviltä, jolloin työtä on tosiasiallisesti.

Liikkuvuusavustusta maksetaan samanaikaisesti vain yhden työsuhteen ja siihen liittyvän koulutuksen perusteella.

Liikkuvuusavustusjakson pituus ratkaistaan työsuhteen alussa tiedossa olevan työsuhteen keston perusteella. Muutos työsuhteen kestossa sen alkamisen jälkeen ei pidennä avustusaikaa. Jos työsuhde on alun perin tarkoitettu toistaiseksi voimassa olevaksi, avustusjakso on 60 päivää.

Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään työsuhteen ajan. Jos työsuhde lyhenee sovitusta, liikkuvuusavustuksen maksaminen päättyy viimeistään, kun työ päättyy. Jos työ lyhentyy niin, että sen kesto jää alle 2 kuukauden, liikkuvuusavustusoikeus lakkautetaan työsuhteen alusta lukien, ja sen takaisinperintä ratkaistaan työn päättymissyyn perusteella.

Liikkuvuusavustusjaksot ovat kiinteitä. Avustusjaksoa ei pidennä esimerkiksi se, jos liikkuvuusavustuksen maksaminen estyy jostain työttömyysturvalaissa säädetystä syystä.

Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, joilta

  • työnteko ja palkansaanti ovat keskeytyneet kokonaisilta päiviltä lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi
  • työnteko ja palkansaanti ovat keskeytyneet henkilöstä itsestään johtuvasta syystä
  • saat työkyvyttömyyden perusteella etuutta, kuten sairauspäivärahaa
  • saat muuta etuutta, joka estäisi ansiopäivärahan saamisen (ks. täältä).