Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Rörlighetsbidragets längd


Längden på perioden med rörlighetsunderstöd beror på arbetsförhållandets längd. Bidragstiden är

  • 30 dagar, då arbetet pågår minst 2 månader
  • 45 dagar, då arbetet pågår minst 3 månader
  • 60 dagar, då arbetet pågår minst 4 månader.

Exempel: Ett arbetsförhållande som pågår 2,5 månader börjar 1.3.2019, varvid bidragstiden är 30 dagar. Bidragstiden är 1 – 30.3.2019.

Bidrag betalas för högst 5 dagar per vecka under bidragsperioden från arbetsförhållandets början. Antalet betalningsdagar varierar beroende på månad och dagen då arbetet inleds. Exempelvis för en understödsperiod på 30 dagar betalas rörlighetsunderstöd för 22 – 24 dagar. I fråga om deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd bara för faktiska arbetsdagar.

Rörlighetsunderstöd betalas samtidigt bara utifrån ett arbetsförhållande och utbildning i anslutning till detta.

Rörlighetsunderstödets längd avgörs på basis av den kända längden på arbetsförhållandet. Ändring av arbetsförhållandets längd efter att det börjat förlänger inte bidragstiden. Om arbetsförhållandet ursprungligen gällt tills vidare är bidragsperioden 60 dagar.

Rörlighetsbidrag betalas dock högst så länge som arbetsförhållandet pågår. Om arbetsförhållandet förkortas upphör betalningen av rörlighetsbidraget senast när arbetet upphör. Om arbetet förkortas så att dess längd är under 2 månader upphör rätten till rörlighetsbidraget från och med början av arbetsförhållandet, och beslutet om återkrav av bidraget avgörs utifrån orsaken till att arbetet upphört.

Tidsperioderna för rörlighetsunderstöd är fasta. Understödsperioden förläng inte exempelvis om, rörlighetsunderstödets utbetalningen hindras av en orsak som stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Rörlighetsunderstöd betalas inte för dagar då

  • arbetet och intjänandet av lön förhindras för hela dagar på grund av permittering eller en jämförbar orsak,
  • arbetet och löneutbetalningen har brutits av en orsak som beror på personen själv
  • du får en förmån på grund av arbetsoförmåga, såsom sjukdagpenning
  • du får en annan förmån som förhindrar beviljande av inkomstrelaterad dagpenning (se här).