Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hae etuutta


,

Voit lähettää eri etuuslajien ensimmäisen hakemuksen sekä
sen jälkeiset jatkohakemukset liitteineen sähköisesti työttömyyskassaan. Pääset täyttämään ja lähettämään hakemuksesi Openetin
etusivulta. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti tarvittavan lomaketyypin
(ensi- vai jatkohakemus). Hakemuksen päiväkohtaisten tietojen eli
kalenteriosion täyttämiseen on ohjeistusta kohdassa Tiedot haettavalta ajalta.

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen, jo kuluneelta
ajalta. Tulevalle ajalle täytettyä hakemusta ei pysty lähettämään käsittelyyn. Sen sijaan vuorottelukorvausta voit hakea jo ennen vapaasi
alkamista, mutta hakemus voidaan ottaa joka tapauksessa käsittelyyn vasta
vapaan alkamisen jälkeen.

Huomioithan, että lomakkeissa on myös pakollisia kenttiä ja
ohjelma ilmoittaa puuttuvista tiedoista sivulle
ilmestyvässä huomautuksessa. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voi
lähettää.


Hae ansiopäivärahaa


Pääset täyttämään
ansiopäivärahahakemustasi Openetin etusivulta kohdasta Hae ansiopäivärahaa.
Ohjelma tunnistaa automaattisesti tarvittavan lomaketyypin. Jos olet uusi
hakija tai edellisestä maksetusta päivästäsi on kulunut yli kuusi kuukautta, on
täytettäväksi ilmestyvä lomake laajempi. Tällöin avautuu ensin lähtötilannettasi
kartoittava sivu, johon vastaamalla ja painaessasi jatka tulee esille seuraava,
välilehtiä sisältävä sivu.

esikysymykset

Vastaa jokaiseen kohtaan tarkasti. Ohjelma tallentaa
automaattisesti luonnoksia, kun etenet hakemussivulla. Näin voit helposti
palata hakemuksen täyttämiseen myöhemmin. Jos hakemuksen jättää kesken, on
tiedot tallennettuna 30 päivää järjestelmässä.

Jos sinulle on maksettu
ansiopäivärahaa lähiaikoina, avautuu ohjelmaan suppeampi lomake. Jos olet ollut
kokonaan työtön eikä tilanteesi ole muuttunut verrattuna edelliseen
hakujaksoon, voit lähettää hakemuksen sellaisenaan, kunhan vastaat
palkanmaksupäivä -kohtaan.  Jos
hakujaksolla on monta maksupäivää, paina lisää päivä, jolloin voit lisätä
toisen palkanmaksupäivän. Hakemus lähtee painamalla Allekirjoita ja
hyväksy. 

Jos hakemusta tehdessä saat sen lähettämisestä
lomaketunnuksen (esimerkiksi arkisto-id: 123456), on hakemus lähetetty
onnistuneesti järjestelmään. Sama koskee myös pelkkiä sähköisiä liitteitä,
jotka olet lähettänyt meille Lähetä liitteet
-toiminnolla.


Tiedot haettavalta ajalta


Pääset hakemusajan kalenteriosioon Tiedot haettavalta ajalta -kohdan
oikean yläkulman Muokkaa -painikkeesta. Voit ensin valita hakujaksosi. Yhden
hakemuksen voit täyttää enintään kolmelta kuukaudelta.

Kun haet päivärahaa ensimmäistä kertaa ja olet jäänyt työttömäksi kokoaikatyöstä tai jäät työttömäksi esim. perhevapaan jälkeen ja olet hakujaksollasi työtön, voit täyttää hakemuksesi kahden täyden kalenteriviikon (maanantai-sunnuntai) ajalta. Jatkossa hakemus täytetään aina joko neljän täyden kalenteriviikon jaksolta, kuukaudelta tai kalenterikuukaudelta. Lyhemmältä ajanjaksolta voit hakea esimerkiksi silloin, jos kesken hakujakson aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai jäät perhevapaalle. Jos täytät hakemuksen normaalia neljän kalenteriviikon tai kuukauden
hakujaksoa lyhyemmältä ajalta, kysyy ohjelma syytä poikkeavaan hakujaksoon.

Tiedot haettavalta ajalta -kohtaan tulee
valita oikea tilanteeseesi sopiva vaihtoehto valikosta. Jos kyseessä on jatkohakemus, antaa ohjelma oletuksena edellisen
hakemuksen tilanteen. Pääset muuttamaan vaihtoehtoa Muokkaa -painikkeesta.
Ensin on valittava, mitä olet hakujakson aikana pääasiallisesti tehnyt. Tämän
lisäksi voit valita useampia muita vaihtoehtoja hakujaksolle. Jos olet ollut
työssä, on eri työnantajat eriteltävä.

  Valittavissa
  olevat vaihtoehdot ovat:

  • Työtön:
   Valitse ”työtön” myös viikonloppujen kohdalle, jos olet ollut
   kokonaan työtön.
  • Lomautettu:
   Jos olet lomautettuna lyhennetyllä työpäivällä tai -viikolla, täytä
   hakemuksen kalenteriosaan täysi kalenteriviikko, vaikka hakurytmisi olisi
   kalenterikuukausi ja kuukauden viimeinen päivä olisi esim. keskiviikko.
   Täytä hakemus tällöin siis sunnuntaihin saakka. Esim. jos haet päivärahaa
   ajalta 1.-30.9. ja 30.9. on keskiviikko, täytä hakemus sunnuntaihin 4.10.
   saakka.
  • Koulutuksessa:
   Merkitse olevasi ”koulutuksessa”, jos osallistut TE-palveluun
   (omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus). Jos opiskelet sivutoimisesti ja
   TE-toimisto on antanut esteettömän lausunnon siitä, opiskelupäiviä ei
   merkitä hakemukseen.
  • TE-palvelu:
   Valitse ”TE-palvelu” jos olet ollut esimerkiksi työkokeilussa.
  • Poissa TE-palvelusta:
  • Loma (te-palvelut):
  • Sairas:
   Merkitse ”sairas”, jos olet ollut pitkään sairaana tai
   sairaalahoidossa ja saanut tai hakenut Kelan sairauspäivärahaa tai muuta
   työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta. Jos olet ollut sairaana,
   mutta osa-aikatyösi työnantaja on maksanut ko. päivältä palkan, merkitse
   päivän kohdalle ”työssä” ja tuntimäärä. Yksittäisiä
   sairauspäiviä ei merkitä, vaan voit täyttää päivän kohdalle
   ”työtön”.
  • Työssä:
   Valitse ”työssä”, jos olet ollut satunnaisessa tai
   osa-aikatyössä. Jos sinulla ei ole kyseisen päivän aikana tehtyjä työtunteja, tulee päivälle valita jokin muu vaihtoehto, esimerkiksi ”työtön”. Työtunneiksi ei voi merkitä 00:00.
  • Palkallinen vuosiloma: Huomioithan,
   että jos teet osa-aikatyötä ja olet palkallisella lomalla, merkitse
   ”työssä” ja se tuntimäärä, jonka mukaan lomapalkkasi maksetaan.
  • Palkallinen sairasaika
  • Palkallinen poissaolo
  • Palkaton poissaolo: Jos sinulla on palkaton poissaolo työstäsi, valitse palkaton poissaolo.

  Kalenteriosion
  täyttäminen

  Kun olet
  valinnut hakujakson vaihtoehdot, paina jatka, jolloin hakemuslomakkeen
  kalenteriosio avautuu täytettäväksi. Kalenteriosion ulkonäkö mukautuu edellisen
  kohdan vaihtoehtojen mukaan. Syötä tiedot tarkasti jokaiselle päivälle. Jos
  olet esimerkiksi valinnut olleesi töissä kahdella eri työnantajalla,
  koulutuksessa ja työtön hakujakson aikana, on sinun mahdollista
  päiväkohtaisesti valita jokin näistä. Hakemuslomakkeessa on oltava joko
  työtunnit täytettynä tai vihreällä valittuna jokin muu edellä valituista.
  Tallenna kalenteriosion täyttö painamalla jatka, jolloin pääset jatkamaan hakua
  loppuun asti täyttämällä seuraavan kohdan palkanmaksupäivästä.

   Jos olet unohtanut tässä vaiheessa painaa valmis, ei hakemusta voi lähettää.

  Työtunnit-sarakkeeseen
  merkitään työtunnit, jos olet ollut satunnaisessa tai osa-aikatyössä. Jos olet
  valinnut vaihtoehdon ”työtön”, ei sarakkeeseen silloin merkitä
  tunteja. Jos valitset vaihtoehdon ”TE-palvelussa” tai
  ”koulutuksessa”, älä merkitse TE-palvelun tai koulutuksen tunteja
  sarakkeeseen.

  Työtuntien
  merkitsemisessä huomioitavaa:

  • Jos palkkasi 45 minuutin
   työtunnista maksetaan 1 tunnin mukaan, merkitse sarakkeeseen 01,
   vastaavasti 75 minuuttia – 01 40. Tunti-kenttään on mahdollista kirjoittaa
   enintään luku 24 ja Minuutit-kenttään enintään luku 59. Jos ilmoittamasi
   tunnit eroavat palkkalaskelman mukaan maksetuista tunneista, lähetä
   erillinen selvitys työtunneistasi Viestit-toiminnolla (esim. hakemuksen 40
   min. on palkkalaskelmassa 0,67 h).
  • Jos palkkasi opetusalalla
   maksetaan kiinteän viikkotuntimäärän mukaan kuukausipalkkana, merkitse
   kyseisen viikkotuntimäärän mukaiset tunnit sunnuntain kohdalle ja muille
   päiville voit merkitä hakemukseen ”työtön”. Tunteja voi merkitä
   kuitenkin enintään 24 tuntia, joten jos viikkotuntimäärä ylittää tämän,
   merkitse tunnit jokaisen päivän kohdalle erikseen tai jaa tunnit
   lauantaille ja sunnuntaille. Jos sinulla on kuukausipalkkaisen työsi
   lisäksi esimerkiksi muita sijaisuustunteja, ilmoita nämä tunnit
   hakemukseen niille päiville kun tunnit on pidetty.


  Muut etuudet


  Ansiopäivärahan lisäksi voit hakea kassalta liikkuvuusavustusta tai vuorottelukorvausta.

  Liikkuvuusavustus

  Liikkuvuusavustusta ei voi suoraan
  hakea Openetin kautta täytettävällä lomakkeella. Lataa Liikkuvuusavustushakemuksen
  lomake
  omalle koneellesi. Tallenna täytetty lomake ja lähetä se työttömyyskassaan käyttäen ”Lähetä liitteitä” -toimintoa. Lomakkeen
  täyttämiseen tarvitset PDF-tiedostojen lukuohjelmaa, esimerkiksi ilmainen Acrobat Reader.

  Hae vuorottelukorvausta

  Vuorottelukorvaushakemus
  -toiminnolla voit lähettää korvaushakemuksen, kun jäät
  vuorotteluvapaalle. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet. Ks. Vuorotteluvapaan hakeminen ja maksaminen.

  Vuorottelukorvauksen muutosilmoituksella ilmoitetaan vuorotteluvapaan aikaisista muutoksista,
  esimerkiksi satunnaisesta tai osa-aikatyöstä, sairauspäivärahasta,
  vuorotteluvapaan keskeytymisestä tai pidentymisestä.
  Vuorottelukorvauksen pituus on vähintään 100 päivästä 180 kalenteripäivään.


  Lähetä liitteitä


  Hakemukseen tarvitaan usein liitteitä
  päivärahaoikeuden selvittämiseksi. Voit lähettää liitteet hakemuksesi liitteenä
  tai erikseen kohdasta Lähetä liitteitä.  Voit antaa lisätietoja liitteestä
  saatetekstissä.

  Kun lähetät liitteet, niiden tulee olla tallennettuna joko .pdf-, .jpg-, .jpeg-, .png-, .gif- tai .tiff-muotoon. Hakemuksen liitteillä on maksimikoko (10 Mt), jota ei voi ylittää. Tarkista myös skannausohjelmasi asetukset. Asiakirjojen skannaamiseen ei tarvitse käyttää valokuvatasoista tarkkuutta eikä myöskään värejä. Skannaamisen lähdemateriaaliksi kannattaa valita asiakirja tai teksti mustavalkoisena. Kun skannaat lähdemateriaalina mustavalkoisen tiedoston vaihtoehdolla ”teksti”, valintasi pienentää tiedoston kokoa ja liitteitä mahtuu useampi hakemuksesi mukaan. Voit myöskin skannata useita sivuja yhteen asiakirjaan.

  Jokaiseen hakemukseen voit lisätä enintään kymmenen (10) liitettä.

  Liitteiden lisääminen tapahtuu seuraavasti:

  1. Klikkaa painiketta Lisää uusi liite.
  2. Valitse pudotusvalikosta liitetiedoston tyyppi.
  3. Klikkaa painiketta Valitse tiedosto. Hae liitetiedosto oman tietokoneesi hakemistosta.
  4. Seuraavan liitteen voit lisätä painamalla uudelleen Lisää uusi liite -painiketta.

  Jos tilanteesi selvittämiseksi tarvitaan enemmän kuin kymmenen liitettä, voit lähettää tarvittavat lisäliitteet kohdasta Lähetä liitteitä. Yksi palvelutapahtuma voi jälleen sisältää kymmenen liitettä.

  Tarkista kohdista Ansiopäivärahan hakeminen ja Vuorotteluvapaan hakeminen ja maksaminen, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan. Liitteitä, jotka olet jo aikaisemmin toimittanut Opettajien Työttömyyskassaan, ei tarvitse lähettää uudelleen.