Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Saanko
lakkoavustusta, jos olen vain kassan jäsen?

Ammattiliitto
maksaa jäsenilleen lakkoavustusta. Jos olet vain kassan jäsen ja työtekosi
estyy lakon tai työsulun takia ja lakolla pyritään vaikuttamaan sinun
työsuhteen ehtoihisi, ei lakkopäiviltä ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Olen
osa-aikatöissä, saanko lakkopäiviltä ansiopäivärahaa?

Jos
olet osa-aikatyössä ja saat kassalta päivärahaa, ei lakkopäiviltä ole oikeutta
päivärahaan. Ilmoita hakemuksessa ”Muu syy, mikä-kohtaan lakko, lakkopäivien
kohdalle.

Olen
lomautettu lakon aikana, saanko ansiopäivärahaa kassalta?

Jos
lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroituksen antamista, ansiopäivärahaan
on oikeus, jos lakkopäivä osuu jo aiemmin ilmoitetulle lomautuspäivälle.
Ilmoita kuitenkin hakemuksen lisätiedoissa lakkopäivät.

Jos
lomautuksesi toteutetaan kuitenkin työviikkoa lyhentämällä, ei ansiopäivärahaa
voida maksaa työssäolopäiville osuvilta lakkopäiviltä.

Palkanmaksuni
keskeytyy lakon takia, vaikka lakolla ei pyritä vaikuttamaan työoloihini tai
työsuhteeseeni ehtoihin?

Jos
työntekosi on estynyt lakon takia, jolla ei ole vaikutusta työoloihisi,
ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto antaa kassalle
lausunnon työnteon estymisestä lakon tai työsulun johdosta.

Työnantajalla
on velvollisuus maksaa palkkaa 7 tai 14 päivän ajalta, jos työteko on estynyt
toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteiden johdosta. Työttömyyskassa
tekee ratkaisun siitä, onko kyseessä lainkohdan mukainen työtaistelutoimenpide,
joilla ei vaikuteta sinun työoloihisi.