Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työttömyysturvalakiin on tehty useita määräaikaisia muutoksia koronavirusepidemian takia. Työssäoloehtoa, omavastuuaikaa ja enimmäismaksuaikaa koskevat määräaikaiset lakimuutokset ovat voimassa 15.4.–6.7.2020. Ennakkomaksua ja päivärahan sovittelua koskevat muutokset ovat voimassa 11.5.-31.10.2020 alkavalla etuuden hakujaksolla. Sovitellun päivärahan suojaosan nostoon liittyvä lakimuutos puolestaan on voimassa 1.6.2020 tai sen jälkeen alkavasta päivärahan hakujaksosta viimeistään 31.10.2020 alkavaan hakujaksoon asti. Liikkuvuusavustukseen liittyvää lakimuutosta sovelletaan työsuhteisiin, jotka alkavat lakimuutoksen voimaantulon jälkeen ja viimeistään

31.10.2020.TYÖSSÄOLOEHTO 13 VIIKKOA

Ansiopäivärahan
saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon täyttymiseen voi riittää 13
kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä työttömyyskassan
jäsenyysaikana.

13 viikon
työssäolo- ja jäsenyysehtoa voidaan soveltaa palkansaajaan, jos

    • normaali 26 viikon työssäoloehto ei täyty,
    • hänelle on kertynyt vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta,
    • hänen päivärahan enimmäismaksuaikansa ei ole kesken ja 
    • ansiopäivärahan maksaminen alkaa 16.3. – 5.7.2020.

Yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenellä työssäoloehto voi puolestaan kertyä jo 26 viikon työskentelyllä ja jäsenyydellä.

Määräaikaista työttömyysturvalain muutosta lyhyemmän työssäoloehdon osalta sovelletaan, jos ansiopäivärahan maksaminen alkaa 16.3. – 5.7.2020.

OMAVASTUUAJALTA
MAKSETAAN ETUUTTA

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä omavastuuajan pituus on viisi (5) arkipäivää, kun se normaalisti on viittä työtöntä päivää vastaava aika. Omavastuuaikaan voidaan laskea kaikki sellaiset päivät, joilta voidaan maksaa työttömyysetuutta. 

Omavastuuajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon päivärahan hakijalla on oikeus (soviteltua tai täyttä).

Määräaikainen muutos koskee kaikkia työttömyysetuuden hakijoita, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 16.3.-6.7.2020.

ENIMMÄISAIKA EI KULU LOMAUTETUILLA 

Lomautuksen perusteella maksettava ansiopäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa ajalla 16.3. – 30.6.2020. Väliaikainen muutos koskee uusia lomautuksia, jotka alkavat 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Enimmäisaika ei kulu, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, ja ansiopäivärahaa maksetaan ajalta 16.3.2020-30.6.2020. Jos lomautus jatkuu 1.7.2020 lukien, maksettu ansiopäiväraha kerryttää enimmäisaikalaskuria normaaliin tapaan siitä lähtien. 

Muutos koskee vain lomautettuja. Jos ansiopäivärahaa maksetaan lomautukseen rinnastettavan syyn, työttömyyden tai osa-aikatyön tekemisen perusteella, maksettava ansiopäiväraha kerryttää edelleen enimmäisaikalaskuria normaalisti.

SOVITELLUSSA PÄIVÄRAHASSA MUUTOKSIA SEKÄ TULOJEN HUOMIOIMISESSA ETTÄ SUOJAOSAN MÄÄRÄSSÄ

Erityisen sovittelujakson tilanteita ja sen mukaisia laskennallisia työtuloja koskevia säädöksiä ei sovelleta ajalla 11.5. – 31.10.2020 alkavaan päivärahan hakujaksoon. Ansaittua työtuloa ei siten muunneta laskennallisesti vastaamaan kuukausituloa tilanteissa, joissa hakujakso sisältää aikaa, jolta päivärahaoikeutta ei ole. Sovittelujakso on aina joko 4 kalenteriviikkoa tai kuukausi. Tuloina huomioidaan sovittelujakson aikana maksetut päivärahaan soviteltavat tulot. 

Yritystoiminnan tulot voidaan huomioida etuudenhakijan oman ilmoituksen mukaisesti, jos tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi.

Sovitellun päivärahan suojaosa nousee 500 euroon aiemmasta 300 eurosta kuukaudessa. Suojaosa on 465 euroa neljän kalenteriviikon jaksolla. Korkeampaa suojaosaa käytetään maksettaessa ansiopäivärahaa hakujaksolta, joka alkaa ajalla 1.6. – 31.10.2020

ENNAKKOMAKSU MAHDOLLISTAA TYÖTTÖMYYSETUUDEN MAKSAMISEN ILMAN PÄÄTÖSTÄ ENINTÄÄN KUUDEN KUUKAUDEN AJALTA

Työttömyysetuutta voidaan maksaa yhteensä enintään 6 kuukaudelta ilman päätöstä ns. ennakkomaksuna. Kassa voi käyttää ennakkomaksua, jos käsittelyajat uhkaavat venyä kohtuuttomiksi. 

LIIKKUVUUSAVUSTUKSEN SAAMISEN EDELLYTYKSET KEVENTYVÄT

Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee lakimuutoksen myötä 2 tuntiin aiemmasta 3 tunnista. Lyhyempää työmatkan kestoa sovelletaan myös, jos muutat vastaavalta etäisyydeltä työn takia. Muutos koskee vain kokoaikaisen työn vastaanottamista, koska osa-aikaisessa työssä raja on jo aiemmin ollut 2 tuntia. Lyhyempi 2 tunnin työmatkaedellytys on voimassa lain voimaantulosta – 31.10.2020 alkaneisiin työsuhteisiin.

MUISTA ILMOITTAUTUA TE-TOIMISTOON 

Työttömyysetuuden maksaminen edellyttää aina voimassa olevaa työnhakua TE-toimistossa. Muista siis ilmoittautua viimeistään lomautuksen tai työttömyyden alkaessa työttömäksi kokoaikatyön hakijaksi TE-toimistoon!