Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Osoitat aktiivisuutesi silloin, kun olet 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana:

  • työssä vähintään 18 tuntia (opetustyössä vähintään 8 tuntia) eli yhteensä niin paljon, että työ yhdellä kalenteriviikolla tehtynä täyttäisi työssäoloehdon
  • ansainnut yritystoiminnassa vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018 241,00 euroa)
  • viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
  • viisi päivää kestävässä muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa
  • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan päivärahaa

Aktiivisuuden osia ei voida laskea yhteen eli voit osoittaa aktiivisuuden vain täyttämällä jonkin mainituista edellytyksistä. Esimerkiksi jos olet tehnyt osa-aikatyötä opetusalalla seitsemän tuntia ja ollut työllistymistä edistävässä toimenpiteessä kolme päivää, et täytä aktiivisuusedellytystä, koska kumpikaan aktiivisuuden osoittamisalueista ei täyty kokonaisuudessaan.

Jos et ole riittävän aktiivinen eli jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, maksetaan tarkastelujakson 65 maksupäivän jälkeen etuus alennettuna seuraavalta 65 maksupäivältä. Alennuksen määrä on 4,65 %, mikä vastaa noin yhtä ansiopäivärahapäivää kultakin maksujaksolta. Jos et seuraavankaan 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana ole aktiivinen, päivärahan maksaminen jatkuu alennettuna. Päivärahan tasoa ei kuitenkaan alenneta kumulatiivisesti, vaan alennettu päiväraha on enintään 4,65 % normaalitasoa matalampi. 

Kun olet 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana laissa tarkoitetulla tavalla aktiivinen, etuutesi maksetaan normaalin tasoisena eli ilman alentamista seuraavan 65 päivän maksujakson ajan. 

Aktiivisuutta ei edellytetä poikkeustilanteissa

Poikkeustilanteina lainsäädännössä pidetään:

  • jos sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
  • jos työskentelet perhe- tai omaishoitajana
  • jos sinulle maksetaan työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta 
  • jos yhdenjaksoinen päivärahan saamisjakso kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää
Edellä sanotuissa poikkeustilanteissa aktiivisuuttasi ei tarkastella. Aktiivisuuden seuranta voi kuitenkin alkaa esimerkiksi, kun työkyvyttömyyseläkehakemuksesta annetaan päätös tai kun yhdenjaksoinen lomautus kestää vähintään 65 maksupäivää. 

Omavastuuaika viisi työpäivää

Aktiivimallin voimaantulo lyhentää 1.1.2018 alkaen myös muun muassa työttömyyden alkaessa asetettavan omavastuuajan takaisin viiteen päivään aiemmasta seitsemästä päivästä, johon omavastuuaika nousi 1.1.2017 lukien.