Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ansökan om medlemskap

Använd denna blankett för medlemsansökan om du vill bli individmedlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap (medlemskap i arbetslöshetskassan utan medlemskap i en fackförening).

Om du vill bli medlem i både en fackförening och i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, kontakta föreningen direkt. Om du redan är eller planerar att bli medlem i Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL rf eller Finlands Psykologförbund och du ännu inte är medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, ansök om medlemskap i kassan via föreningen.

Om du redan är medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via fackföreningen och du vill utträda ur fackföreningen men fortsätta som individmedlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, använd länken nedan.

Arbetslöshetskassan tillhandahåller en medlem som inte tillhör en fackförening rådgivning och tjänster enbart i anslutning till arbetslöshetsskydd och alterneringsersättning, och betalar dessa förmåner till de medlemmar som är berättigade till dem. En individmedlem har inte rätt till de förmåner som fackföreningen erbjuder, såsom till exempel en förtroendemans tjänster, föreningens tidning, försäkringar eller intressebevakning.

Medlemskap i kassan kan börja tidigast den dagen då medlemsansökan har anlänt hos kassan. Betalning av medlemsavgiften är en förutsättning för att inleda och bevara medlemskapet.

Meddelandet om godkännande av eller avslag på ansökan om medlemskap ges skriftligen och sänds per post till den adress som den sökande har uppgivit.

Ansökan om medlemskap

*” anger obligatoriska fält

Land*

Vi rekommenderar att du anger din personliga adress, inte arbetsmail.

Jag vill bli medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap.

DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
Anslutningsdagen till kassan kan vara tidigast den dag då du skriftligen har ansökt om medlemskap i kassan. Det går inte att ansluta sig retroaktivt till kassan.

Utbildnings- och arbetsuppgifter

Min situation på anslutningsdagen
DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
På anslutningsdagen är jag sysselsatt i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och erhåller lön, av vilken i Finland dras av arbetspensions-, socialskydds- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt förskottsinnehållning.*
Jag jobbar utomlands*

Företagsverksamhet

Ange här om du bedriver företagsverksamhet eller är delägare i ett arbetsgivarföretag

Flytt till Finland

Jag har flyttat till Finland
Från vilket land flyttade du till Finland? Om Sverige/Danmark: var du där medlem i en arbetslöshetskassa, vilken kassa, fram till när? För andra länder: när avslutades ditt arbete / fram till när fick du arbetslöshetsdagpenning från avgångslandet?

Ange namnet på den tidigare arbetslöshetskassan.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.