Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Jobbar du deltid?

Om du arbetar deltid eller tillfälligt, eller om du har företagsverksamhet som bisyssla, kan du ha rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Villkor för jämkad dagpenning

Rätten till jämkad dagpenning kan uppkomma om:

  • du arbetar deltid (arbetstid högst 80 % av arbetstiden som tillämpas i branschen för en heltidsanställd
  • du arbetar tillfälligt (heltidsarbete som varar högst 14 dygn)
  • du har blivit permitterad genom att minska din arbetstid per dag eller vecka
  • du har företagsverksamhet som bisyssla
  • du har fått skrivarvode eller motsvarande arvoden för eget arbete

Kom ihåg att hålla din jobsökning giltig!

Även i en situation med jämkad dagpenning är en giltig jobbsökning en ovillkorlig förutsättning för att förmånen ska kunna betalas ut.

Rätt till jämkad dagpenning kan dock inte uppkomma om du på eget initiativ har förkortat din arbetstid så att arbetstiden är högst 80 % av arbetstiden för en heltidsanställd. Initiativet till en förkortning av arbetstiden ska alltid komma från arbetsgivaren.

Anvisningar

  1. Anmäl deltidsarbete till TE-byrån. Om du ansöker om jämkad dagpenning för din anställningstid, kom ihåg att hålla din jobbsökning giltig
  2. Skicka ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till kassan. Ange arbetstimmar under ansökningsperioden i ansökan. Ange också dagar för löneutbetalning under ansökningsperioden samt en uppskattning av kommande dagar för löneutbetalning.
  3. Du kan följa den allmänna utvecklingen av behandlingssituationen på vår webbplats www.opetusjatiede.fi. Du hittar alla eventuella brev med begäran om ytterligare information i Openetti.
  4. Om du vill kan du uppskatta beloppet för jämkad dagpenning med hjälp av räknaren i Openetti. Observera att i jämkad dagpenning beaktas löner enligt utbetalningsdag för lön.t.

Bilagor

Om du börjar arbeta deltid och ansöker om jämkad dagpenning, bifoga till ansökan.

  • en kopia av anställningsavtal för deltidsarbete. Om ett skriftligt anställningsavtal inte har upprättats, skicka en motsvarande redogörelse för de allmänna villkoren för anställningsförhållandet. Om anställningsförhållandet varar högst 14 dygn är det vanligtvis inte nödvändigt att skicka ett anställningsavtal. Ange dock då anställningsförhållandets varaktighet vid ytterligare information i ansökan.

Läs mer om jämkad dagpenning via länken nedan.