Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Är din arbetsresa lång?

Har du som dagpenningstagare börjat ett jobb på distans hemifrån eller är arbetsresan lång? Eller har du påbörjat minst 2 månaders arbetsrelaterad utbildning? Kontrollera om du kan ha rätt till rörlighetsbidrag.

Förutsättningar för rörlighetsbidrag

Rörlighetsbidrag kan beviljas en person som

  • är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning när anställningsförhållandet börjar
  • tar emot ett minst 2 månader långt anställningsförhållande eller deltar i minst 2 månader lång utbildning i anslutning till arbete
  • arbetsresan överstiger 3 timmar per dag i heltidsarbete och 2 timmar per dag i deltidsarbete.

Anställningsförhållandets eller den arbetsrelaterade utbildningens varaktighet

En förutsättning är att arbetet är minst två månader. Arbetsrelaterad utbildning måste också relateras till ett anställningsförhållande som varar minst 2 månader.

Arbetsresans längd

För att få rörlighetsunderstöd förutsätts att då arbetsförhållande eller utbildning som anknyter till arbete inleds den dagliga tur-retur resan längd överskrider

  • i genomsnitt 3 timmar i heltidsarbete/utbildning som anknyter till heltidsarbete
  • i genomsnitt 2 timmar i deltidsarbete/utbildning som anknyter till deltidsarbete

Hur länge rörlighetsbidrag betalas ut?

Längden på perioden med rörlighetsunderstöd beror på arbetsförhållandets längd. Bidragstiden är

  • 30 dagar, då arbetet pågår minst 2 månader
  • 45 dagar, då arbetet pågår minst 3 månader
  • 60 dagar, då arbetet pågår minst 4 månader.

Så här går du tillväga

Ansök om rörlighetsbidrag skriftligen från kassan. Bidraget ska sökas inom tre månader. Applicera hela tiden med en applikation.

Det är inte möjligt att ansöka om rörlighetsbidrag deirekt med hjälp av blanketten som fylls i via Openetti. Ladda ner ansökningsblanketten för rörlighetsbidrag till din dator.

Spara den ifyllda blanketten och skicka den till kassan med funktionen ”Skicka bilagor”. För att fylla i blanketten behöver du en PDF-läsare, till exemple den kostnadsfria Acrobat Reader.

Observera att rörlighetsbidrag kan betalas om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning i början av anställningsförhållandet. Fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning fram till arbetets början om du ännu inte har ansökt om den.

Bilagor

Skicka en kopia av arbetsavtal eller annan motsvarande förklaring av de centrala villkoren i anställningsförhållandet. Om du ansöker om bidrag på grund av arbetsrelaterad utbildning, skicka en rapport om det som en bilaga till din ansökan.

Läs mer på länken nedan