Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel slopas den 1.1.2025

I nuläget får man en förhöjd förtjänstdel till den inkomstrelaterade dagpenningen för den tid man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.

Utkastet till regeringens proposition om att slopa förhöjda förtjänstdelen har nu publicerats. I utkastet till regeringspropositionen föreslås att förhöjda förtjänstdelen som betalas för sysselsättningsfrämjande tjänster ska avskaffas. I fortsättningen skulle man under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster få samma arbetslöshetsförmån som under arbetslöshet. Även förhöjningsdelen av rörlighetsunderstödet avskaffas.  

Tabell över förändringar i nivån för arbetslöshetsersättning med olika månadslöner, med och utan förhöjningsdelen.
Vilken tidtabell gäller för slopandet av förhöjningsdelen?

Om den sysselsättningsfrämjande tjänsten har inletts senast den 30.06.2024, skulle man kunna få en förhöjd förtjänstdel även efter lagens ikraftträdande. Dock högst för sammanlagt 200 dagar. För tjänster som börjar senare upphör rätten till förhöjningsdelen den 31.12.2024. Om tjänsten är uppdelad i helt separata delar skulle det inte finnas någon rätt till förhöjningsdelen för tjänster som börjar den 01.01.2025 eller senare. 

Dessa ändringar är dock ännu på utkaststadiet och preliminära, så förändringar kan fortfarande ske under riksdagsbehandlingen. 

Läs nästa