Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työttömyysturvan korotusosa poistuu 01.01.2025

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta saa tällä hetkellä korotettua ansio-osaa.

Hallituksen esitysluonnos korotusosan poistumisesta on nyt julkaistu. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavasta korotusosasta luovutaan. Jatkossa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettaisiin samaa työttömyysetuutta kuin työttömänä ollessa. Myös liikkuvuusavustuksen korotusosa lakkautetaan.

Taulukko ansiopäivärahan tason muutoksista eri kuukausipalkoilla, kun korotusosa on mukana ja kun korotusosa on poistettu
Millä aikataululla korotusosa poistuisi?

Jos työllistymistä edistävä palvelu on alkanut viimeistään 30.06.2024, voitaisiin maksaa palvelun ajalta korotettua ansio-osaa lain voimaantulon jälkeenkin. Kuitenkin enintään 200 päivältä yhteensä. Myöhemmin alkaneiden palveluiden osalta oikeus korotusosaan päättyisi 31.12.2024. Jos kyseessä on jaksotettu palvelu täysin erillisiin osiin, ei oikeutta korotusosaan olisi palvelulle, joka alkaisi 01.01.2025 tai myöhemmin.

Nämä muutokset ovat kuitenkin vielä luonnoksen tasolla ja alustavia, joten muutoksia voi vielä tulla eduskuntakäsittelyn aikana.

Lue seuraavaksi