Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Framsteg i behandlingen av ansökningar 19.6 – 25.6.2023

Under vecka 25 fick vi betydligt färre ansökningar än veckan innan

Totalt inkom 873 ansökningar mellan 19.6.2023 och 25.6.2023, vilket är nästan hälften så många som föregående vecka. Förra veckan inkom 715 ansökningar om utbetalning.

För närvarande behandlar vi de första ansökningarna som inkommit 14.6.2023 och de fortsatta ansökningarna som inkommit 20.6.2023. Det största antalet ansökningar har kommit in dagarna 12-13.6.2023, så vi har redan börjat behandla alla ansökningar som inkommit under dessa dagar.

Framsteg i behandlingen av ansökningar under 19.6-25.6.2023
Framsteg i behandlingen under veckan 25

Observera att om din ansökan är i statusen ”i väntan på ytterligare information” i Openetti och om du inte kan hitta ett brev som begär ytterligare information, beror det troligtvis på att brevet som begär ytterligare information inte kommer att visas förrän dagen efter att det skickades. Därför, om din ansökan väntar på ytterligare information och du inte ser brevet som begär ytterligare information, kontrollera situationen nästa morgon. I det här fallet bör brevet som begär ytterligare information redan visas i Openetti.

Läs nästa