Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Liikkuvuusavustuksen maksaminen


,

Liikkuvuusavustus maksetaan jälkikäteen siten, että kokoaikatyön perusteella maksettavan avustuksen ensimmäinen maksujakso on kaksi viikkoa ja kukin seuraava maksukausi neljä viikkoa.

Osa-aikatyön perusteella maksettava liikkuvuusavustus maksetaan jälkikäteen työpäiviltä niistä saadun selvityksen perusteella. Osa-aikatyön ajalta maksetaan usein soviteltua ansiopäivärahaa, ja työpäivät selvitetään ansiopäivärahahakemuksessa. Muussa tapauksessa toimita meille kuukausittain jälkikäteen selvitys tekemistäsi työpäivistä.

Ensimmäisen maksun yhteydessä saat kirjallisen päätöksen liikkuvuusavustuksesta. Jatkossa saat kustakin maksuerästä maksuilmoituksen. Jos olet valinnut Openetissä paperikirjeiden sijaan sähköiset kirjeet, saat maksuilmoituksen vain Openettiin.