Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Palkaton talviloma ja ansiopäivärahan hakeminen

Työsuhteeseen voi sisältyä aikaa, jolloin työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti koulujen loma-aikojen vuoksi. Työttömyysturvassa näitä jaksoja kutsutaan lomautukseen rinnasteisiksi ajoiksi.

Myös kokoaikatyössä oleva henkilö voi hakea ansiopäivärahaa lomautukseen rinnasteisilta ajoilta. Palkattomista jaksoista tulee olla maininta työsopimuksessa ja asiasta tulee olla sovittu jo työsuhteen alkaessa. Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa palkattomista ajanjaksoista, ei ansiopäivärahaa voida maksaa lomautukseen rinnasteisilta ajoilta.

Huomioithan, että työnhaun voimassaolo on ehdoton edellytys ansiopäivärahan maksamiselle myös lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa!

Päivärahan hakeminen ja maksaminen

Lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa joko täytenä tai soviteltuna riippuen työsuhteen kokoaikaisuudesta tai osa-aikaisuudesta. Huomioithan, että etuutta voidaan maksaa soviteltuna myös silloin, jos sinulla on kokoaikatyön rinnalla osa-aikainen työsuhde. Jos olet epävarma etuusoikeudestasi, suosittelemme laittamaan kassalle hakemuksen, jotta voimme tarkistaa oikeutesi päivärahaan. Huomioithan, että työnhaun voimassaolo on ehdoton edellytys ansiopäivärahan maksamiselle myös lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa!

Palkaton talviloma osa-aikaisessa työsuhteessa

Jos työsuhteesi on osa-aikainen, olet todennäköisesti hakenut soviteltua päivärahaa jo työsuhteen alusta alkaen. Jatka tällöin ansiopäivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi). Sovittelujaksolla maksettu palkka huomioidaan tavalliseen tapaan koko haku- ja sovittelujaksolle. Jos haet päivärahaa vain talviloman ajalta, huomioidaan kuitenkin sovittelujakson aikana (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) maksettu palkka päivärahan maksussa.

Palkaton talviloma kokoaikaisessa työsuhteessa

Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä vain lomautukseen rinnasteiselta ajalta, joten voit toimittaa hakemuksen vain palkattoman talvilomaviikon ajalta. Toimita hakemus koko kalenteriviikon ajalta (ma-su). Edellytyksenä päivärahaoikeudelle on, että palkattomista jaksoista on maininta työsopimuksessa.

Tarvitsemme hakemuksen liitteeksi työsopimuksesi sekä viikkotuntiselvityksen tekemistäsi työtunneista. Voit toimittaa työnantajan täyttämän viikkotuntiselvityksen tai voit täyttää selvityksen itse. Viikkotuntiselvityslomakkeita löydät kotisivujemme kohdasta Lomakkeet(avautuu uuteen ikkunaan).

Täytäthän viikkotuntiselvityksen tarkasti. Ilmoitettujen tuntien tulee täsmätä maksettujen palkkojen kanssa. Jos ilmoitettujen tuntien ja maksettujen tuntien välillä on ristiriitaa, saatamme joutua pyytämään lisäselvityksiä asian selvittämiseksi.