Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Viime vuodet eivät ole olleet veljeksiä – työttömyyskassassakaan

Vuodet eivät ole veljeksiä -sanonta juontaa siitä, että kuunkierron päivät siirtyvät almanakassa joka vuosi 11 vuorokautta taaksepäin ja näin kuun mukaiset kylvöajat muuttuivat joka vuosi.

Muutoksia on tapahtunut erityisesti muutamana viime vuotena myös työttömyysturvassa. Suurin osa työttömyysturvalakiinkin tulleista väliaikaisista muutoksista liittyi nyt jo onneksemme väistyvään koronapandemiaan.  Koronakriisi johti keväällä 2020 lomautuksiin, mikä tarkoitti monelle turvautumista sosiaaliturvaan. Työttömyysturvalakiin tehtiin useita väliaikaisia poikkeusäännöksiä, joilla lievennettiin työttömyysturvan saamisedellytyksiä. Sitä ennen harjoiteltiin mm. aktiivimallia jatko-osineen.

Muutoksia tapahtuu myös meidän kassassamme – kassan nimi muuttuu ja jäsenyysedellytykset laajenevat.

Työttömyyskassa tarjoaa jatkossakin työttömyysturvaan ja vuorottelukorvaukseen liittyvää neuvontaa ja palvelua, ja maksaa nämä etuudet niihin oikeutetuille jäsenilleen. Palkkatuloihin perustuvaa työttömyyskorvausta eli ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain työttömyyskassan jäsenille.

Opettajien Työttömyyskassa on yksi maan suurimmista työttömyyskassoista (105 000 jäsentä).

Nimemme on 1.1.2023 alkaen Opetus ja tiede -työttömyyskassa. Vaikka toimimme yhteistyössä ammattiliittojen kanssa, olemme itsenäinen organisaatio.

Nimimuutos kuvastaa jäsenistöämme. Meillä on kassanjäseninä henkilöitä, joiden taustajärjestö on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (ja sen eri jäsenjärjestöt), Tieteentekijöiden liitto, Suomen Psykologiliitto, Professoriliitto sekä Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry.

Luottakaamme tulevaisuuteen ja toimiviin järjestelmiin, joissa jäsenistön asiantuntemus ja tarpeet elämän vaikeassa tilanteessa koetetaan huomioida mahdollisimman hyvin.

Vuosi 2023 tuo mukaan työttömyysturvaan ensimmäisenä muutoksen, jolla 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta pyritään nostamamaan. 55 vuotta täyttäneille annetaan kohdennettua muutosturvaa, jos työsuhde päättyy tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Heille tulee subjektiivinen oikeus kahden (2) kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvakoulutukseen ja yhden (1) kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan. Jälkimmäinen maksetaan työttömyyskassan toimesta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023 ja muutosturvaa koskevia säännöksiä sovelletaan ja irtisanovan työnantajan muutosturvamaksu peritään, jos palkansaaja on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Sosiaaliturva tulee olemaan keskiössä jatkossakin näissä epävarmoissa oloissa, joista toivon mukaan yhteiskunta toipuu niin kuin olemme selviytyneet aiemmista taantumista ja lamavuosista.

Sosiaaliturvan uudistaminen on ollut keskeinen osa maan nykyisen hallituksen ohjelmaa ja muutoksia on tehtykin. Lisäksi hallitus on asettanut jo sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean kehittämään sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komitean toimikausi päättyy vuonna 2027 ja sen välimietintö julkaistaan maaliskuussa 2023, jossa on tarkoitus linjata mihin suuntaan sosiaaliturvaa tulisi jatkossa rakentaa. Esillä on ollut mm. nykyisten eri sosiaaliturvaetuuksien etuuksien yhtenäistäminen ja yhdistäminen.

Luottakaamme tulevaisuuteen ja toimiviin järjestelmiin, joissa jäsenistön asiantuntemus ja tarpeet elämän vaikeassa tilanteessa koetetaan huomioida mahdollisimman hyvin.

Katriina Vierula

Kassanjohtaja

Opetus ja tiede -työttömyyskassa