Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työsuhteeseen voi sisältyä aikaa, jolloin työnteko ja
palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti koulujen loma-aikoina.
Työttömyysturvassa näitä jaksoja kutsutaan lomautukseen rinnastettaviksi
ajoiksi.

Myös kokoaikatyössä oleva henkilö voi hakea työttömyysetuutta
lomautukseen rinnasteisilta ajoilta. Palkattomista jaksoista tulee olla
maininta työsopimuksessa ja asiasta tulee olla sovittu jo työsuhteen alkaessa.
Jos kuitenkaan työsopimuksessa ei mainita näitä palkattomia aikoja,
työttömyysetuutta ei voida maksaa oppilaitoksen loma-ajalta.

Tämän niin sanotun lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta
voidaan maksaa ansiopäivärahaa joko täytenä tai soviteltuna riippuen
työsuhteesi koko- tai osa-aikaisuudesta. Jos et ole varma, onko sinulla
oikeutta etuuteen, suosittelemme laittamaan kassalle hakemuksen. Näin voimme
tarkistaa oikeutesi päivärahaan. Huomioithan, että työnhaun voimassaolo on
ehdoton edellytys ansiopäivärahan maksamiselle.


Päivärahan hakeminen palkattomalta syyslomalta


Palkaton syysloma osa-aikaisessa työsuhteessa

Jos työsuhteesi on osa-aikainen, olet todennäköisesti
hakenut soviteltua ansiopäivärahaa jo työsuhteen alusta alkaen. Jatka tällöin
ansiopäivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti (neljä viikkoa tai
kuukausi). Saamasi palkka huomioidaan ansiopäivärahan maksussa koko haku- ja sovittelujaksolle.
Jos haet päivärahaa vain syysloman ajalta, huomioidaan kuitenkin koko
sovittelujakson aikana maksettu palkka päivärahan maksussa.

 

Palkaton syysloma kokoaikaisessa työsuhteessa

Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä vain lomautuksen
rinnasteiselta ajalta, joten voit toimittaa hakemuksen vain palkattoman
syyslomaviikon ajalta. Toimita hakemus koko kalenteriviikon ajalta (ma-su).

Tarvitsemme hakemuksen liitteeksi työsopimuksesi sekä
viikkotuntiselvityksen tekemistäsi työtunneista. Viikkotuntiselvitys tulee
toimittaa hakuaikaa edeltävältä 26 työssäoloehdon täyttävältä viikolta tai jos
työsuhde on kestänyt vähemmän aikaa, toimita viikkotuntiselvitys työsuhteen
alusta alkaen. Voit toimittaa työnantajan laatiman viikkotuntiselvityksen tai
voit täyttää viikkotuntiselvityksen itse. Löydät viikkotuntiselvityslomakkeen
kotisivujemme kohdasta Ohjeet ja tuki -> Lomakkeet. Täytä
viikkotuntiselvitys huolellisesti, jotta ilmoittamasi työtunnit täsmäävät
maksettujen palkkojen kanssa.