Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Mistä
päivästä kokoaikatyö alkaa?

Kokoaikatyö alkaa
siitä päivästä, josta lukien saat kokoaikatyöhösi perustuvaa palkkaa. Tämän
vuoksi saatamme pyytää kokoaikatyön aloittaneelta jäseneltämme kopiota
työsopimuksesta/virkamääräyksestä, sillä tästä asiakirjasta ilmenee, mikä on
työ- tai virkasuhteen ensimmäinen päivä ja siten myös se päivä, josta alkaen
saat palkkaa. Tämä koskee erityisesti opetustyön alkamista oppilaitoksessa.
Ilmoita hakemuksessa, milloin kokoaikatyösi alkaa (palkanmaksu alkaa).

Esimerkki:

Samuli aloittaa
työn luokanopettajana. Hänen ensimmäinen työpäivänsä on 11.8., mutta palkka
maksetaan jo 1.8. alkaen. Samulilla ei ole oikeutta päivärahaan ajalta 1.–10.8.

Jos olet
epävarma, milloin palkanmaksu alkaa, tarkista asia työsopimuksestasi /
virkamääräyksestäsi tai työnantajaltasi. Hakemuksen voi täyttää kokoaikatyön
alkuun asti.  Voit muokata Openetissä hakujaksoa kohdasta ” tiedot
haettavalta ajalta”–> Muokkaa.
Hakemus ohjaa täyttämään myös kohdan
Haet alle normaalin hakurytmisi pituista jaksoa”
. Valitse yli 2 viikkoa
kestävä kokoaikatyö.

Osa-aikatyön
aloittaminen

Jos aloitat
osa-aikatyön elokuussa, voit hakea normaaliin tapaan joko 4 viikon tai kuukauden
jaksoissa. Toimita hakemuksen yhteydessä kopio työsopimuksestasi
/virkamääräyksestä.  Osa-aikatyön alkaessa, kassa voi muuttaa hakurytmiä
tarvittaessa tilanteeseesi sopivammaksi.

Pidä
työnhakusi voimassa TE-toimistossa. Tämä on ehdoton edellytys, että päivärahaa
voidaan maksaa sinulle. Suosittelemme pitämään työnhaun voimassa myös silloin,
jos työsuhteen osa- tai kokoaikaisuudesta on epävarmuutta tai jos tilanne voi
muuttua. Näin vältät mahdolliset etuudenmenetykset.