Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen
esityksen 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamiseen liittyen. Lakimuutosten
myötä työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964
syntyneillä ja lisäpäiväoikeus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen
syntyneiltä. Tilalle tulee uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille.
Lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2023.

Työttömyysturvan
lisäpäivien poistuminen

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä
enintään 300-500 päivältä riippuen henkilön työhistoriasta ja iästä. Lisäpäivillä
(ns. eläkeputki) tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on oikeus ansiopäivärahaan
myös enimmäiskeston täyttymisen jälkeen. Lisäpäivien ikäraja on porrastettu syntymävuoden
perusteella, ja ikäraja on nykyisin 61-62 vuotta riippuen syntymävuodesta.

Lakimuutoksen myötä lisäpäivistä luovutaan
asteittain siten, että vuosina 1963 ja 1964 syntyneillä ikäraja nousee vuodella
ja lisäpäiväoikeus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Uudistus vaikuttaa täten ansiopäivärahaoikeuteen
vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat 62 vuoden
ikärajan. Vuonna 2030 lisäpäivien maksaminen loppuu kokonaan.

Lisäpäiväoikeuteen tulevat muutokset

Muutosturvamalli

Muutosturvamalli otetaan käyttöön 55 vuotta täyttäneille
1.1.2023 alkaen. Muutosturvamallin piiriin kuuluvilla on oikeus:

 • yhden kuukauden palkkaa
  vastaavaan muutosturvarahaan,
 • korkeintaan 6 kuukautta
  kestävään muutosturvakoulutukseen, jonka arvo vastaa enintään 2 kuukauden
  palkkaa ja
 • 5 päivää tavallista pidempään
  työllistymisvapaaseen

Muutosturvamallin piiriin kuuluminen
edellyttää, että:

 • sinut on irtisanottu
  tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen,
 • olet täyttänyt 55 vuotta
  irtisanomiseen mennessä,
 • olet ollut irtisanomiseen
  mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
 • olet ilmoittautunut
  TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta

Huom! Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan sitä päivää,
jolloin irtisanomisilmoitus on annettu. TE-toimistoon tulee siis ilmoittautua
jo ennen työttömyyden alkua, jos irtisanomisaikasi on pitkä.

 

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha on suuruudeltaan yhden kuukauden palkkaa
vastaava. Työttömyyskassa maksaa muutosturvarahan niille, jotka ovat olleet
kassan jäseniä irtisanomispäivänä, vaikka jäsenyyden kesto ei riittäisi ansiopäivärahan
saamiseen. Kela maksaa muutosturvarahan työttömyyskassaan kuulumattomille.
Muutosturvarahan suuruus on sama maksajasta riippumatta.

Muutosturvaraha maksetaan, vaikka työllistyisit uudelleen
saman tien, eli sen saaminen ei edellytä työttömyyttä. Muutosturvaraha ei
vaikuta mahdolliseen työttömyysturvaan eikä muihin etuuksiin. Tästä
poikkeuksena kuitenkin toimeentulotuki.

 

Muutosturvakoulutus

Te-toimisto tai ELY-keskus voi hankkia muutosturvamallin
piiriin kuuluvalle koulutuksen, jonka kesto on enintään kuusi kuukautta.
Koulutuksen arvo vastaa enintään kahden kuukauden palkkaa. Koulutukseen osallistuminen
on kuitenkin vapaaehtoista eikä siitä kieltäytyminen aiheuta työttömyysturvan
menetystä.

 

Voit lukea lisää lakimuutoksesta Eduskunnan kotisivuilta.