Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku
2.5.2022 astuu voimaan Pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka vaikuttaa työttömien työnhakijoiden velvollisuuteen hakea työtä. Lakimuutoksen myötä myös TE-toimiston  tai kuntakokeilun piirissä olevan kunnan palvelut ja yhteydenotot lisääntyvät ja karenssiajat lyhenevät.
Työnhakuvelvollisuus
Uudessa mallissa työnhakijan on lähtökohtaisesti haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukauden aikana. Neljän työpaikkahaun tavoite ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa ehdoton, vaan siitä voidaan poiketa esimerkiksi työkyvyttömyyden takia tai jos työpaikkoja ei ole riittävästi haettavissa.
Tapaamiset TE-toimiston tai kuntakokeilun piirissä olevan kunnan kanssa
Tapaamisia TE-toimiston tai kuntakokeilun piirissä olevan kunnan kanssa on jatkossa enemmän. Uudessa mallissa ensimmäinen tapaaminen on  viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta, jonka jälkeen työnhakukeskusteluja on seuraavan kolmen kuukauden ajan yleensä kahden viikon välein. Tämän jälkeen keskusteluissa on kolmen kuukauden tauko. Tiivis palvelujakso toistuu jälleen kuukauden ajan, jos työnhaku on kestänyt kuusi kuukautta.
Työnhakukeskustelujen määrässä voi olla poikkeuksia esimerkiksi lyhytkestoisen työttömyyden, lomautuksen, osittaisen työskentelyn, omaehtoisen opiskelun, työkokeilun tai palkkatuetun työn perusteella.
Karenssiajat lyhenevät
Lakimuutos vaikuttaa etenkin pitkiin karensseihin. 90 päivän karenssit poistuvat kokonaan, ja jatkossa pisin karenssiaika on 45 päivää. Uutena menettelynä otetaan käyttöön muistutus, joka voidaan antaa ensimmäisestä laiminlyönnistä tai unohduksesta. Jos menettely toistuu, TE-toimisto voi asettaa seitsemän päivän karenssin. Jos menettely toistuu edelleen, voi siitä seurata 14 päivän karenssi.  Päivärahaa maksetaan enintään 5 päivältä viikossa, joten etuuspäivät vähenevät 5 tai 10 päivää. Tämän jälkeen tapahtuvasta unohduksesta tai laiminlyönnistä työnhakija menettää oikeuden työttömyysetuuteen toistaiseksi (työssäolovelvoite).
Muistutus ei kuitenkaan ole käytössä, jos henkilö irtisanoutuu tai kieltäytyy työnantajan hänelle tarjoamasta työstä. Tällöin 45 päivän karenssi määrätään jo ensimmäisestä irtisanoutumisesta tai kieltäytymisestä.

Lisätietoa Pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista voit saada TE-toimistosta tai kuntakokeilun piirissä olevasta kunnasta. Voit lukea lisätietoa myös Valtioneuvoston kotisivuilta.